1. Företagsbloggen
  2. Dags att redovisa korttidsarbete

Dags att redovisa korttidsarbete

100 000-tals svenska företagare har tvingats korttidsarbeta för att klara coronapandemin.

dags att redovisa korttidsarbete - Lendo

2020-10-14

Om du sökt stöd från första början är det nu dags att göra den andra avstämningen - om du glömmer eller gör fel kan du förlora stödet. 

Efter var tredje stödmånad med korttidspermittering behöver du göra en avstämning hos Tillväxtverket. Då kan du också ansöka om ytterligare stöd. Om avstämningen inte skickas in i tid blir arbetsgivaren skyldig att betala tillbaka tidigare beviljat preliminärt stöd.

Det är alltså viktigt att vara ute i rätt tid, och se vad som står i mejlen från Tillväxtverket, och dubbelkolla så de inte hamnat i spamkorgen. Avstämningen äger rum efter var tredje stödmånad. Se exakta datum i tabellen här under. Du har fyra veckor på dig att göra avstämningen.

I avstämningen ska företagaren sammanställa det faktiska utfallet för korttidsarbetet för stödperioden. Avstämningen kan resultera i att du kan begära ytterligare utbetalning av stöd eller att du blir återbetalningsskyldig av för mycket utbetalt stöd. För mycket utbetalat stöd räknas av i en eventuell kommande ansökan om ytterligare stöd.

Din första stödmånadTidpunkt avstämning 1Period som ska stämmas av
Mars16-30 juniMars, april och maj
April1-28 juliApril, maj och juni
Maj1-28 aug.Maj, juni och juli
Juni1-28 sept.Juni, juli och aug.
Juli1-28 okt.Juli, aug. och sept. 
Din första stödmånadTidpunkt avstämning 2Period som ska stämmas av
Mars16 sept - 14 okt. Juni, juli och aug.
April14 okt. - 10 nov. Juli, aug. och sept. 
Maj14 nov. - 11 dec. Aug., sept och okt. 
Juni
Sept. , okt., och nov. 
Juli
Okt., nov., och dec.
Då funktionerna är helt nya hos Tillväxtverket kan det vara viktigt att gå igenom allting noga och ta god tid på sig. Det går också att ringa till Tillväxtverket för att dubbelkolla att du förstått allting rätt. Till exempel missförstod många den första avstämningen och kryssade av misstag i att de inte ville ha mer stöd. 

Om ditt företag har behov av ytterligare stöd ska du ansöka om det i samband med avstämningen. När du ansöker om ytterligare stöd ska du registrera stödet för hela den kommande stödperioden även om du sökt för delar av den tidigare och inte vill göra några justeringar. Om du inte gör det kommer du inte få hela stödbeloppet förrän vid nästa avstämning. Du hittar mer information på Tillväxtverkets hemsida.