1. Företagsbloggen
  2. Den ljusnande framtid är vår - för småföretagarna

Den ljusnande framtid är vår - för småföretagarna

Den ljusnande framtid är vår – det verkar gälla både studenter och företagare just nu.

konkursstatistik- 2021

2021-05-07

Småföretagen ser ljusning och konkurserna har halverats. Dessutom startar rekordmånga unga företag. – Vi ser en fantastisk återhämtning nu. Det är tydligt att pandemioron dämpats när det gäller konkurserna, och att krispolitiken lyckats med uppgiften att stabilisera ekonomin, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Efter en nedgång i antalet arbetstillfället börjar nu Sveriges småföretagare se betydligt ljusare på tillvaron, enligt en ny rapport från Företagarna och Swedbank.

Med vaccin och vårvärme tycks en ljusnande framtid gry för företagarna. Under det gångna året rapporterar många företagare att att antalet anställda minskat. Men nu gror optimismen igen.

Vart femte företag räknar med att öka antalet anställda, visar Företagarnas undersökning. Mest positiva är företag inom tillverkning, handel, hotell och restaurang, byggverksamhet samt transport. Företag med 20–49 anställda är allra mest optimistiska, medan företag med 1–4 anställda är något mer försiktiga. 

− Trots osäkerhet kring pandemin med risk för fler eller långvariga restriktioner för att hålla nere smittspridningen är småföretagen positiva om sysselsättning för det kommande året. Nu gäller det att hjälpa företagen att hålla i och hålla ut i en extremt prövande tid, säger Swedbanks seniorekonom Jörgen Kennemar.

En annan positiv effekt är att nyföretagandet bland unga mellan 18 och 25 år ökade med 29 procent förra året, visar en ny kartläggning från Visma. Under 2020 registrerades 5 597 nya företag i formen enskild firma av personer mellan 18 och 25 år. Det motsvarar en ökning med 29 procent jämfört med 2019, då siffran var 4 327 stycken. 

– Det har aldrig varit enklare att starta och driva företag, tack vare de digitala arbetsverktyg vi har i dag. Det är glädjande att allt fler unga väljer företagarlivet eftersom fyra av fem jobb skapas i små och medelstora företag, säger Boo Gunnarson, företagarexpert på Visma Spcs.

Fortfarande väljer fler unga män än unga kvinnor småföretagslivet: Av de unga nyföretagarna förra året var 39 procent kvinnor och 61 procent män. Bland kvinnorna var de mest populära branscherna skönhetsvård, hårvård och artistisk verksamhet. Bland männen har näthandel fått ett uppsving följt av artistisk verksamhet och dataprogrammering.


Även konkurserna pekar åt rätt håll: Kraftigt nedåt. Ny statistik från UC visar att konkurserna i april har fortsatt att minska kraftigt över hela landet, ner med 52 procent, jämfört med samma månad i fjol. Tidigare hårt drabbade grenar som transportbranschen har en nedgång på 57 procent och hotell- och restaurang 60 procent.

- Transportbranschen visar en nedgång med 57 procent jämfört med april förra året, vilket kan upplevas som förvånande då det är en bransch med generellt mycket låga marginaler. Men den effekt vi nu ser beror på att när ekonomin åter tar fart så ökar också antalet transporter. Tillväxten, e-handeln och köpkraften hos konsumenterna är tre faktorer som ökar och som gör sitt för att hålla branschen under armarna, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Under april har konkurserna minskat i samtliga län i Sverige. I Stockholm är konkurserna halverade jämfört med förra året. I Västra Götaland är minskningen 65 procent. Svensk ekonomi går överlag bra.

- I Sverige ser vi nu hur både aktie- och bostadsmarknaden slår nya rekord. Branscher såsom besöksnäringen har det fortsatt svårt men det avspeglas inte i konkurssiffrorna. Arbetslösheten som förra året ökade kraftigt har nu också minskat något. Det vi ser nu är en bred återgång till det normala, men antagligen kommer många entreprenörer att vara mer försiktiga i sina satsningar, då många haft det tufft ekonomiskt det senaste året, säger Richard Damberg.

Så har konkurserna minskat
LänProcentuell förändring april*Procentuell förändring hittills 2021**
Stockholms län- 50%- 23&
Uppsala län- 43%- 23%
Södermanlands län- 60%- 16%
Östergötlands län- 35%- 15% 
Jönköpings län- 50%- 41%
Kronobergs län- 29%- 8%
Kalmar län- 62%- 27%
Gotlands län- 57%- 10%
Blekinge län- 23%- 4%
Skåne län- 56%- 36%
Hallands län - 37%- 26%
Västra Götalands län- 61%- 28%
Värmlands län- 57%- 22%
Örebro län- 68%- 48%
Västmanlands län- 71%- 43%
Dalarnas län 20%- 4%
Gävleborgs län- 23%- 20%
Västernorrlands län- 50% 7%
Jämtlands län- 77%- 33%
Västerbottens län 0%- 24%
Norrbottens län- 13%- 19%
Sverige- 51%- 26%
* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år


** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år. UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.