1. Företagsbloggen
  2. Färre likviditetslån efter rekordveckorna

Färre likviditetslån efter rekordveckorna

Lendostatistik vecka 16: Andelen likviditetslån sjunker efter 5 veckor på rekordhöga nivåer

Lendostatistik v 16 färre likviditetslån

2020-04-22

Vår uppdaterade statistik visar fortsatt att andelen ansökta lån ämnade att finansiera likviditet är ovanligt hög för femte veckan i rad. Andelen har skiftat mellan 30-40 %, men tendenser finns till ett trendbrott där den nu sjunker.

Vi fortsätter vår kartläggning över företag som just nu söker lån. Det lånesyfte småföretagare har angivit under vecka 16 när de ansökt om företagslån var andelen ämnade för likviditetsfinansiering 31%. Det är femte veckan i rad som likviditetsfinansiering anges vara en anledning till företagslån i över 30 % av ansökningarna. Därmed verkar toppen vara nådd och nu sjunker andelen igen till förmån för expansionsrelaterade syften.

LånesyfteVecka 10Vecka 11Vecka 12Vecka 13Vecka 14Vecka 15Vecka 16
Likviditetsfinansiering19%27%46%39%36%38%31%
Expansionsrelaterade syften57%48%31%31%44%38%45%
Övrigt24%25%22%30%20%23%24%

- Vi ser att andelen ansökta likviditetslån från småföretag ligger kvar på ovanligt höga 30-40 % sedan fem veckor tillbaka, men nu verkar toppen vara nådd enligt vad vi kan se i vår data. En minskad andel ansökningar för likviditetslån kan tyda på att många småföretagare tror att det är svårt att beviljas finansiering för likviditet och därför anger att pengarna ska användas till något annat. Det kan även vara så att behovet av likviditetsfinansiering minskar till förmån för andra finansieringsbehov, säger Amir Omed, produktägare för Företagslån på Lendo. 

Vi fortsätter följa utvecklingen på veckobasis och löpande presentera siffror som ger en tydlig indikation på hur konjunkturen för småföretag förändras i spåren efter utbrottet av Covid-19.

Nästa kartläggning planeras till 2020-04-27

För mer information, kontakta pressansvarig Johanna Björnbäck, 072-8552295