1. Företagsbloggen
  2. Företagare: Svårt få finansering under pandemin

Företagare: Svårt få finansering under pandemin

Många företagare har svårt att hitta finansiering under pandemin.

foretag utmaning finansiering - Lendobloggen

2021-04-22

Krav på höga säkerheter och liten förståelse för verksamheten är två av hindren.  –  Tillväxten i Sverige drivs av de små företagen, och möjligheten för dem att anskaffa finansiering för tillväxt är en avgörande indikator för hur framtiden kommer se ut, säger Daniel Wiberg, chefsekonom på Företagarna.

Trots att konkurserna minskar och fler startar nya företag finns det många hinder att övervinna för Sveriges företagare. En ny rapport från Företagarna visar att många tvingats pausa sina investeringar under 2020. De som satsar har svårare att få finansiering. 

De som drabbats hårdast är uppstarts- och tillväxtföretag. Endast 48 procent har genomfört minst en investering, jämfört med 61 procent 2019. I stället för att låna använder många löpande intäkter och eget kapital för att starta och expandera. Lån från ägare och familj har också blivit en vanligare under pandemin.

- Det är naturligt att företagen finansierar tillväxt med eget kapital, men under en utvecklingsfas eller som nu i en ekonomisk kris behöver många företag pengar utifrån vilket gör att många potentiella investeringar riskerar att utebli, säger Daniel Wiberg.

Orsaken till att det blivit tuffare är, enligt undersökningen, höga krav på säkerhet och bristande förståelse för verksamheten.

- Ökad verksamhetsrisk till följd av pandemins restriktioner kan göra det både svårare och dyrare att få banklån. Sämre tillgång på riskkapital, bristande likviditet och kunder som inte betalar i tid spelar också in, säger Daniel Wiberg.

Företagarna efterlyser nu nya finansieringslösningar som är anpassade till växande företags verklighet. 

Mer än sex av tio företagare anser att de totalt sett påverkats negativt av pandemin. Allra tuffast är det för branscher med en stor andel företagare med utländsk bakgrund.Det visar en undersökning som genomförts på uppdrag av Almi.

Värst drabbade är hotell och restaurang där 85 procent av företagen inom branschen har påverkats negativt. Motsvarande andel bland tillverkande företag är 65 procent och bland detaljhandelsföretagen är andelen 40 procent.

Andelen företagare med utländsk bakgrund är överrepresenterade bland de som drabbas hårdast av pandemin. Bland samtliga företag i undersökningen har 12 procent en företagsledare med utländsk bakgrund. Inom det hårdast drabbade hotell och restaurang var drygt 30 procent företagare med utländsk bakgrund.

Men entreprenörerna inom hotell och restaurang har varit mycket aktiva med att utveckla nya affärsmöjligheter. Det handlar om ”necessity entrepreneurship”, omständigheterna tvingar företagen att utveckla nya produkter och tjänster och därigenom rädda företaget från ett utsatt läge.

Fyra av tio företagare uppger att likviditeten försämrats och drygt hälften säger att lönsamheten försämrats. Rapporten visar också att det är unga företag och företag med låg omsättning och få anställda som drabbas hårdast. 

Behöver du hjälp att hitta finansiering till ditt företag? Hos oss på Lendo kan du jämföra företagslån upp till 2 000 000 kr. Ansök kostnadsfritt och jämför flera låneerbjudanden med endast 1 UC. 

Tre största hindren för att söka finansiering

  • 56 % Höga krav på säkerhet (exempelvis personlig borgen) 34 % Finansiären/kreditgivaren saknar förståelse för verksamheten 25 % Hög ränta/höga avkastningskrav Källa: Företagarna

  • Företagare med utländsk bakgrund är koncentrerande i branscher som har haft stora negativa effekter av pandemin. Dessa branscher har fungerat som ingång till arbetsmarknaden för unga och nya svenskar, detta kan betyda ett problem på kort sikt och påverkar sysselsättningen negativt, säger Maroun Aoun ansvarig för partnerskap på Almi.

  • Många, närmare 40 procent, av de mindre företagen har ambitionen att agera för framtidsinriktad affärsutveckling. Under den rådande pandemi och stora påfrestningar är detta verkligen imponerande, säger forskarna bakom rapporten i en kommentar.

Källa: Almi