1. Företagsbloggen
  2. Glöm inte fyllnadsinbetalningen 12 februari

Glöm inte fyllnadsinbetalningen 12 februari

För dig som är egenföretagare är det många viktiga datum att hålla koll på.

fyllnadsinbetalning 12 februari

2021-02-10

Den 12 februari denna vecka ska både debiterad preliminärskatt, moms, arbetsgivaravgift och eventuell fyllnadsinbetalning vara betald. Den som har underskott på skattekontot kan undvika onödiga räntekostnader.

Om du har ett underskott på skattekontot över fribeloppet på 30 000 kr är det bra om du betalar överskjutande del. För att undvika ränta ska den del av beloppet som överstiger 30 000 kronor ha betalats in till Skatteverket senast den 12 februari och den resterande delen ska ha kommit in senast den 5 maj. Datumen gäller för enskilda näringsidkare och juridiska personer som har ett räkenskapsår som slutar den 31 december.  

Om det beräknade underskottet på skattekontot är 30 000 kronor eller lägre ska hela beloppet vara inbetalt senast den 5 maj för att ingen ränta ska tillkomma. Känner du dig osäker på hur mycket du måste betala in den 12 februari? Ta kontakt med Skatteverket så kan de ge dig besked.  

Dessutom är det för många företagare dags att betala in moms, arbetsgivaravgift och debiterad preliminärskatt. Så det finns risk att 12 februari är en dag då likviditeten får sig en törn. 

Det är alltid bäst att betala skatteskulder i tid och med din sparade kassa. Men ibland kommer besked om skatt vid en tidpunkt när kassan gapar tom, då kan ett företagslån vara till hjälp. 

Genom jämförelsetjänster som Lendo kan du undersöka vilket lån som passar dig bäst och säkerställa att du får den mest fördelaktiga räntan. Vi jämför räntor från ett flertal banker och långivare - helt kostnadsfritt.