1. Företagsbloggen
  2. Korttidsarbete 2021 - nu kan du ansöka igen

Korttidsarbete 2021 - nu kan du ansöka igen

Nu kan du som företagare ansöka om korttidsarbete igen - vi går igenom hur du gör i vår guide!

korttidsarbete guide 2021 - Lendo privatbloggen

2021-03-26

Nu öppnas möjligheten för att söka stöd för korttidsarbete igen för svenska företag. Stödet har förlängts till juni i år. För företag som ska söka stödet finns en hel del nya regler att tänka på - ersättningen täcker upp till 80 procents korttidsarbete.  

I mars förra året införde regeringen regler som gjorde det möjligt att söka stöd för korttidsarbete om personalen tillfälligt blev permitterad på deltid. Staten stod för 75 procent av kostnaden för arbetstidsminskningen. 

Ansök om stöd från 29 mars

Nu öppnas möjligheten att söka stöd igen från den 29 mars. Vid en arbetstidsminskning på 60 procent minskar företagets lönekostnad med 53 procent, medan den anställde bara behöver gå ner 7,5 procent i lön.  Det är möjligt att söka stöd för mellan 20 och 80 procents minskning av arbetstiden. Så sent som i mitten av mars blev de exakta villkoren klara. 

- Vi förstår att det kan vara utmanande för företagen med ny information nära inpå öppningen av ansökan. Många har redan slutit avtal för hela stödperioden 2021. Vi jobbar nu intensivt med att uppdatera all information på vår webbplats utifrån det nya beskedet om ändrade stödnivåer för maj och juni, säger Francisca Ramsberg, Tillväxtverkets överdirektör.

Stödet för korttidsarbete har förlängts till juni 2021 genom att riksdagen stiftat en ny lag. Det innebär att det är en hel del ändringar för den som söker stöd. 

– Det senaste året har vi gjort väldigt stora insatser för att rädda jobb i form av olika stöd till arbetsgivare. De har gjort stor skillnad och aldrig tidigare har skattebetalarna räddat så många jobb i den privata sektorn. Det finns en mycket hög risk för en tredje våg, samtidigt som vi har ett väldigt allvarligt läge på arbetsmarknaden. Många företagare har det tufft och har haft det tufft en längre tid, sade finansminister Magdalena Andersson när regeringen presenterade nya stödåtgärder.

Det nya stödet gäller retroaktivt från 1 december 2020 och det är totalt sju månader ditt företag kan få stöd för, till och med juni 2021. När du söker stödet behöver du göra en helt ny ansökan hos Tillväxtverket

De företag som omfattas är de som drabbats av tillfälliga allvarliga ekonomiska svårigheter under pandemin. Företaget måste ha gjort insatser för att minska kostnaderna för arbetskraft​.

Företag som söker stödet måste ha varit registrerade som arbetsgivare hos Skatteverket senast i september 2020. Stödet gäller för aktiebolag, föreningar och stiftelser samt enskilda firmor som har mer än en person anställd. 

Om ditt företag är på obestånd eller under rekonstruktion går det inte att söka stödet. Företaget får heller inte ha skatteskulder som överlämnats till Kronofogdemyndigheten. 

Om du planerar att göra aktieutdelning från ditt företag så får det inte ske inom sex månader efter den sista stödmånaden. Företag som har över 400 000 kronor i månaden i lönesumma måste ha ett revisorsintyg över de ekonomiska svårigheterna när de gör ansökan. 

Tidigare har företagens ansökningar varit sekretessbelagda. Men genom att införa ett undantag i sekretessreglerna ska beslut om stöd vid korttidsarbete bli offentliga. Den ny lagen väntas träda i kraft vid halvårsskiftet.

Även omsättningsstöd går att söka

Förutom stödet för korttidsarbete finns det också möjlighet att söka omsättningsstöd för handelsbolag och enskild näringsidkare

Det gäller företag som tappat i omsättning på grund av coronapandemin. Från den 29 mars öppnar möjligheten till ansökan även för handelsbolag.

En annan nyhet är att företagare inom natur- och ekoturism få stöd för att utveckla och ställa om sin verksamhet under och efter pandemin. Tillväxtverket erbjuder utvecklingscheckar på mellan 50 000 och 150 000 kronor som till exempel kan användas för att marknadsföra sig mot nya målgrupper eller hållbarhetscertifiera verksamheten. Tillväxtverket har även utlyst 534 miljoner kronor till regionala aktörer för att stödja företagens återhämtning efter pandemin. Pengarna fördelas till regioner och företagsfrämjande aktörer som exempelvis inkubatorer, science parks och klusterorganisationer.