1. Företagsbloggen
  2. Ljusa utsikter för bönder - fler väljer svensk mat

Ljusa utsikter för bönder - fler väljer svensk mat

Lokalproducerad mat har fått en ökad efterfrågan - det gynnar svenska bönder.

bra år för svenska bönder - foto Lantmännen Press

2021-03-11

Efterfrågan på svensk mat har ökat det senaste året - vilket gör bönder till vinnare. För första gången på länge växer mjölkproduktionen – även efterfrågan på ekologiska svenska grönsaker ökar. – Vi ser en väldigt gynnsam efterfråge- och lönsamhetssituation. Lönsamheten i trädgårdsnäringen bedöms till och med vara bättre än innan pandemin, säger LRFs vd Anna Karin Hatt.

När svenska konsumenter själva väljer maten i butik i stället för att gå på restaurang ökar andelen närproducerad svensk mat. Det har drivit på efterfrågan under pandemin. Den milda hösten gjorde också att det blev en lång säsong med svenska grönsaker. 

LRFs gröna näringslivsindex för fjärde kvartalet, som mäter hur konjunkturen utvecklas bland svenska lant- och skogsbruksföretag, visar en tydlig framtidstro trots pandemin. Bondeägda Lantmännen rapporterar sitt högsta resultat någonsin under 2020. Den starka utvecklingen drivs av den ökade konsumentefterfrågan. 

– Fyra av de fem sektorerna har stärkt sin framtidstro under hösten. Det är ytterligare ett kvitto på att Sveriges lantbruk har stått pall under pandemin, säger Anna-Karin Hatt. 

Mer mat ska produceras i Sverige, har riksdagen beslutat. Och regeringen har klassat livsmedelsproduktion som samhällsviktig verksamhet. Samtidigt råder brist på välutbildad arbetskraft i de gröna näringarna, och för den som söker arbete eller vill starta företag kan det finnas möjligheter i de gröna näringarna. Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och Arbetsförmedlingen bildar nu ett gemensamt branschråd för att säkra kompetensförsörjning och kartlägga utbildningsbehov.

– Vi har en hållbar svensk livsmedelsproduktion och både branschen och politiken vill att den ska öka, enligt den nationella livsmedelsstrategin. Då behövs fler kompetenser än de som finns idag. Ska vi kunna hålla i och öka produktionen och trygga livsmedelsförsörjningen i Sverige framöver måste det ske en generationsväxling inom de gröna näringarna, vilket också det medför ett stort rekryteringsbehov, säger Anna Karin Hatt, vd och koncernchef för LRF.

Under 2020 ökade för första gången på många år den svenska mjölkproduktionen, även antalet mjölkkor blev fler. Totalt ökade antalet kor med 3000 djur. 

– Vi har efter flera år med minskad produktion varit på väg mot vad jag skulle jag säga en kritisk nivå där det blir så få mjölkbönder kvar i Sverige att det är svårt att upprätthålla veterinärkompetens, samtidigt som underlaget för foderindustrin har minskat. Därför är det glädjande att få en tillväxtkurva, säger LRF:s förbundsordförande Palle Borgström, själv är mjölkproducent, till TT.

Även efterfrågan på svenskt kött har ökat när fler väljer sitt kött i butiken i stället för att bli serverad på restaurang. Det har till och med blivit en liten brist på svenskt kött, vilket gjort att priserna ökat. 

– På restauranger är det inte lika stort fokus från konsumentens sida om varifrån köttet kommer men handlar de mat i butiken väljer de i högre utsträckning svenskt, säger Majsan Pense, inköpsansvarig på Coop till Land Lantbruk.

Den som vill starta eget företag inom lantbruksområdet kan få hjälp och rådgivning via LRF. Önskar du som nyföretagare jämföra räntor och kostnader på företagslån kan vi på Lendo hjälpa dig, via vår kostnadsfria jämförelsetjänst för företagslån. 

Foto: Lantmännen Press