1. Företagsbloggen
  2. Minskning av konkurser: "Mycket bättre än väntat"

Minskning av konkurser: "Mycket bättre än väntat"

Återhämtningen och anpassningen fortsätter bland Sveriges företagare.

minskning av konkurser

2020-11-12

Nu kommer den glädjande nyheten att konkurserna, trots pågående coronapandemi, minskade med 36 procent i oktober. 

– Till och med restaurangbranschen upplever en tillfällig vändning, konkurserna fortsätter att minska kraftigt och det i nästan alla branscher, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Våren och sommaren blev extremt tuff för många företagare i Sverige. Nu tycks vinden ha vänt och trots att coronapandemin fortfarande pågår verkar tiderna ha förbättrats för många företag. Nya siffror från UC visar att konkurserna i oktober ligger på en betydligt lägre nivå än innan pandemin. Minskningen i oktober blev hela 36 procent jämfört med förra året. Hittills i år är det två procent färre konkurser än under januari till oktober förra året. 

- Konkurserna fortsätter att minska kraftigt och det i nästan alla branscher. Till och med restaurangbranschen upplever en tillfällig vändning. Även om många företag har fått en drastiskt minskad omsättning, har de kunnat parera denna med minskade kostnader. Statliga stödåtgärder som möjligheten till korttidspermittering och att staten tog över sjuklöneansvaret har bidragit starkt, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

När pandemin bröt ut i våras ökade konkurserna kraftigt. Mest drabbade var detaljhandeln och hotell- och restaurang. Enligt UC slogs de svagaste bolagen slogs ut redan under våren. Tidigare under året var UC mer pessimistiska. 

– Konkursläget är mycket bättre än vad vi kanske hade väntat oss tidigare i år, säger Richard Damberg, ekonom på UC, som är en del av Enento Group.

En bransch som har det fortsatt tufft är transportsektorn med många hårt drabbade taxiföretag. Där har konkurserna ökat med 26 procent i år. Nu kommer nya restriktioner som riskerar att slå mot detaljhandeln som precis hade börjat återhämta sig. UC varnar för att många kan få det tufft. 

- Köpcentrumen kommer återigen att stå tomma när restriktionerna blir tuffare. Därför kommer vi med största sannolikhet att se ett ökat antal konkurser inom detaljhandeln. Vi kommer troligen att få se större och färre aktörer framöver, säger Richard Damberg.

Så har konkurserna förändrats - län för län

LänProcentuell förändring oktober*Procentuell förändring hittills 2020**
Stockholms län-30% -6%
Uppsala län-38%-2%
Södermanlands län-53%-2%
Östergötlands län-38%-16%
Jönköpings län55%18%
Kronobergs län-25%9%
Kalmar län-63%-25%
Gotlands län33%-20%
Blekinge län0%9%
Skåne län-45%5%
Hallands län-20%9%
Västra Götalands län-36%5%
Värmlands län-15%8%
Örebro län-53%-7%
Västmanlands län-70%-4%
Dalarnas län-27%7%
Gävleborgs län-47%-14%
Västernorrlands län-65%-19%
Jämtlands län-38%-2%
Västerbottens län-75%-2%
Norrbottens län-18%10%
Sverige-36%-2%
* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år ** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år. UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.