1. Företagsbloggen
  2. Mot ljusare tider: Stor minskning av konkurser

Mot ljusare tider: Stor minskning av konkurser

Sveriges ekonomi går bättre än förväntat just nu.

Vi går mot ljusare tider - stor minskning av konkurser

2021-02-02

I januari fick de flesta svenskar en skattesänkning - och nu kommer nya siffror som visar att året inleds med minskade konkurser. - Sveriges ekonomi går mycket bra. Varslen ligger på låga nivåer generellt. Bostadsmarknaden är het och räntorna är låga, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Vi går mot ljusare tider och våren är i antågande. Även ekonomin verkar ha tinat upp de senaste månaderna trots att många företag har tuffa tider på grund av covid-19-pandemin. 

Ny statistik från UC visar året har inletts med minskande konkurser. I januari gick konkurserna ned med 19 procent jämfört med januari 2020. På Gotland var minskningen störst, inte ett enda företag gick i konkurs där. Siffror som ger hopp för många hårt pressade företag. Statistik från Lendo visar också att fler företag beviljats lån under pandemin jämfört med tidigare. 

Trots pandemin går det relativt bra för svensk ekonomi, även om det är massiva stödåtgärder som räddar mycket. 

- De kraftfulla stimulanserna i ekonomin och stödåtgärderna har fått effekt. Vi ser inte någon ökning av konkurserna ens i de värst drabbade branscherna under januari. Nivåerna ligger i princip still jämfört med före pandemin, trots att vi har genomlevt en andra våg, säger Richard Damberg.

Många branscher som nöjen och restaurang får dock kämpa ytterligare en tid. Men när våren kommer och vaccineringarna kommit i gång på allvar så har hushållen mycket pengar att spendera. 

– De branscher som har drabbats hårdast av pandemin kommer att ha det fortsatt tufft ett tag till, men när väl vaccineringarna kommer igång står hushållen redo att spendera pengar på restaurang, nöjen och på upplevelser. I de branscherna är det relativt lätt att återanställa personal och startsträckan blir kort, kommenterar Richard Damberg

Enligt UC är det ett ovanligt gott tecken att året inleds med en konkursminskning på så mycket som 19 procent. Minskningen har inte varit så stor sedan 2015. 

Tufft för hotell- och restaurangbranschen

Enligt UC är det är fortsatt tufft för hotell- och restaurangbranschen samt transportbranschen, där ökar konkurserna med 8 procent jämfört med samma månad i fjol. Många restauranger gör nu allt de kan för att övervintra till pandemin och restriktionerna lättar. 

- Företagens julbordsintäkter försvann i år och hela branschen lider av nedstängningen. Men företagen överlever i väntan på bättre tider. Flexibel arbetskraft och stödpaket har hållit många företag flytande och låga marginaler gör att många företag precis håller näsan över vattenytan just nu, säger Richard Damberg. 

Så mycket minskar konkurserna - län för län

LänProcentuell förändring januari*
Stockholms län-9%
Uppsala län-48%
Södermanlands län27%
Östergötlands län-7%
Jönköpings län-69%
Kronobergs län33%
Kalmar län8%
Gotlands län-100%
Blekinge län0%
Skåne län-33%
Hallands län-13%
Västra Götalands län-29%
Värmlands län27%
Örebro län-57%
Västmanlands län-50%
Dalarnas län-27%
Gävleborgs län-7%
Västernorrlands län25%
Jämtlands län40%
Västerbottens län-43%
Norrbottens län-40%
Sverige-19%
* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.