1. Företagsbloggen
  2. Novusundersökning: Sex av tio småföretagare -

Novusundersökning: Sex av tio småföretagare -

Coronastöden hjälper lite - eller inte alls

Sex av tio småföretagare: Coronastöden hjälper lite - eller inte alls

2020-06-17

Var femte småföretagare i Sverige har använt något av regeringens coronastöd. En ny undersökning som vi på Lendo genomfört visar att 62 procent av företagarna tycker att krispaketen bara hjälpt i liten grad eller ingenting alls.

Många företagare försöker i stället klara krisen genom att låna av sina privata pengar - men det finns privatekonomiska risker med det.

Under de första veckorna av coronakrisen såg vi på Lendo ett tydligt ökat behov av likvididitetsstöd bland småföretagarna. Detta fick oss att vilja undersöka i mer detalj hur småföretagarnas vardag påverkats av pandemin. Tillsammans med analysföretaget Novus har vi genomfört 315 webbintervjuer med småföretagare för att öka vår förståelse. Här är resultaten. 

Korttidspermittering populärt bland småföretagare

Bland de mindre företagen är det hittills en av fem företagare som har utnyttjat något av regeringens coronastödpaket. Ett av stöden som visat sig mest populärt är det för korttidspermittering, och just företag med anställda utmärker sig genom att i högre utsträckning sökt lättnader och hjälp. Bland företag med anställda är andelen som sökt stöd 37 procent, medan snittet är 20 procent bland småföretagare totalt. Den som driver enskild firma eller handelsbolag och inte har några anställda har sökt stöd i lägst omfattning. Många småföretagare med enskild firma har uttryckt att de inte tycker att regeringens stöd är riktade till dem.

Totalt sett anger 62 procent av småföretagare att regeringens krispaket har hjälpt i ganska liten grad eller till och med inget alls. 26 procent tycker att det hjälpt i ganska hög grad eller mycket hög grad.

Sex av tio småföretagare anser att krispaketen hjälpt i liten grad eller inte alls

Men att det finns ett behov av finansiellt stöd bland svenska småföretagare råder ingen tvekan om. Enligt undersökningen har nästan var tionde småföretagare sett ett ökat behov av extern finansiering under krisperioden. Flest företagare, 17 procent, har löst det genom att låna ut sina privata pengar till sitt eget företag. Detta kan ibland vara den enda lösningen, men samtidigt vill många undvika att blanda ihop sin privata ekonomi med företagets. I det fallet har flera använt sin huvudbank eller en låneförmedlare där det går att jämföra räntor från flera banker och kreditinstitut. 

Var femte småföretagare har utnyttjat någon hjälp av krispaketet

Att jämföra företagslån via Lendo lönar sig om du är småföretagare. När du ansöker om ditt företagslån via Lendo får du direkt en översikt på din totalkostnad i kronor hos de olika långivarna, samt om lånet är villkorat med personlig borgen eller inte. Alla bolagsformer är välkomna att ansöka, företaget måste vara registrerat i Sverige. 

Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Lendo. Novus har genomfört 315 intervjuer. Deltagarfrekvensen bland de inbjudna var 57%. Undersökningen är genomförd via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat.

Även bilderna i inlägget kommer ur Novusundersökningen.