1. Företagsbloggen
  2. Nu kan du ansöka om korttidsarbete

Nu kan du ansöka om korttidsarbete

Ska du ansöka om extra stöd för korttidsarbete? Det kan du göra från och med 7 april, så här gör du:

Tillväxtverket - korttidspermittering, Lendo går igenom hur du gör

2020-04-06

Regeringen har beslutat om extra stöd för korttidsarbete under 2020. Reglerna gör att staten kan ta en del av lönekostnaderna om du behöver permittera personal. Från och med tisdagen 7 april kan du söka stödet via Tillväxtverket. De nya reglerna trädde i kraft den 7 april, men tillämpas redan från 16 mars. Det är tufft för många småföretag när kundbesöken uteblir och dagskassan sinar.

Det kan vara viktigt att snabbt ansöka om du permitterat personal för att inte hamna i likviditetsproblem. Ansökningarna på Tillväxtverkets hemsida öppnade den 7 april.

Ha de här uppgifterna tillgängliga när du ansöker:

  • Organisationsnummer

  • Branschkod

  • Bankuppgifter (dit beviljat stöd ska utbetalas)

  • Kontaktuppgifter

  • Belopp, period och antal anställda du söker stöd för (det kommer att finnas ett räkneverktyg på Tillväxtverkets hemsida för uträkning).

Vad innebär korttidsarbete?

Korttidsarbete innebär att arbetstagare tillfälligt går ner i arbetstid. Kostnaden ska delas mellan arbetsgivare, arbetstagare och staten. Systemet innebär att enskilda arbetsgivare som drabbas av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter, som inte rimligen hade kunnat förutses eller undvikas genom andra tillgängliga åtgärder, ska kunna få stöd under en begränsad period. Under 2020 föreslås nu även en tillfällig förstärkning av stödet, korttidspermittering, som innebär att staten står för upp till tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ned i arbetstid, och att arbetsgivare och arbetstagare delar på resterande fjärdedel, istället för att staten tar en tredjedel av kostnaden. Till skillnad från vad som gäller vid tidigare system, innebär det nya systemet att en arbetsgivare, oberoende av det allmänna konjunkturläget, kan beviljas stöd efter ansökan till Tillväxtverket som bedömer om arbetsgivaren uppfyller villkoren för stödet och beslutar om utbetalning. Du ansöker om stödet via Tillväxtverkets hemsida. Myndigheten har dock varnat för att ansökningsformulären på hemsidan kan drabbas av tekniska problem då anstormningen beräknas bli stor första dagarna, så det kan vara så att du inte kommer in på hemsidan direkt utan kan behöva prova flera gånger.

Det är svårt för myndigheten att i dagsläget svara på hur lång tid handläggningen kommer att ta, men de skriver på hemsidan att man arbetar för en skyndsam handläggning av varje ansökan.