1. Företagsbloggen
  2. Så gick det under Corona-epidemins första månader

Så gick det under Corona-epidemins första månader

-genomgång av olika branscher och hur de klarat av krisen

coronapandemins påverkan under de första månaderna på olika branscher

2020-07-01

Efter en lång och tuff Corona-vår är läget fortfarande allvarligt när det nu nalkas sommarsemester för de flesta i Sverige. Förutom antalet som fortfarande smittas är det många som ställer sig frågan hur småföretagare runt om i landet mår och hur den svenska ekonomin kommer att klara sig. Helhetsbilden av effekterna kan inte ännu analyseras, men att krisen har varit oerhört tuff för många det kan man ändå konstatera. Trots detta finns det ändå  ljus i tunneln Det går att dra flera lärdomar från hur epidemin, stödpaket och regleringar påverkade småföretagarnas ekonomi i takt med att tiden gick. Lendo har under våren kartlagt hur krisen slog mot småföretagare genom att titta djupare in i statistiken av låneansökningar och lånesyfte för de företag som ansökte om företagslån. Amir Omed som är Affärsområdeschef för Företag kommenterar insikterna i detta blogginlägg.

Avvaktande långivare och en ökad andel som önskade likviditetslån istället för lån till expansion 

I mitten av mars slog krisen till och en enorm osäkerhet infann sig både i hemmen och på arbetsplatser  för hur allvarligt denna epidemi skulle bli och framförallt hur småföretagare skulle överleva hårda restriktioner om att ses. . Många företagslångivare  anade ett ökat tryck och efterfrågan på likviditetsfinansiering ökade i takt med att corona-restriktioner omöjliggjorde för människor att röra sig fritt vilket minskade vanlig handel. Detta skapade stor osäkerhet bland vissa långivare och man visste helt enkelt inte hur situationen  skulle påverka långivarnas låneböcker framöver. Av naturliga skäl blev några långivare restriktiva med att bevilja lån, medan andra inte gjorde samma bedömning och fortsatte som vanligt. 

Allt fler småföretagare började samtidigt bli mer och mer oroliga för hur man skulle klara ett intäktstapp som kanske skulle vara i flera månader.  Med en liten eller för vissa icke-existerande buffert var det många som genast sökte akut finansiering för att ha en chans att överleva en tuff period. Vissa valde då att söka sig till långivare för att  ansöka om likviditetslån för att täcka de mest akuta kostnaderna, andra hoppades på stöd från regeringens stödpaket eller letade finansiering på annat håll.

- Baserat på data från oss på Lendo kunde vi tydligt se att lån till likviditetsfinansiering ökade i andel under andra halvan i mars till nackdel för lån till expansionsrelaterade syften. Det här stöttar berättelser från hur småföretagare upplevde andra halvan i mars, menar Amir Omed. 

lånesyfte företag under krisen - Lendo företagsbloggen

Krisen slog mot olika branscher vid olika tidpunkter under krisen

I April var det fortfarande vissa långivare som var restriktiva med att bevilja lån vilket även smittade av sig på företagare som verkligen hade det tufft och blev allt mer osäkra och desperata efter stöd.. Men, redan i april fanns det en viss optimism i media och bland långivare. Kanske skulle Sveriges ekonomi vara med motståndskraftig mot en nedstängning än vad man först trodde? 

Det fanns dock fortfarande många småföretagare som kämpade för fullt och som inte kunde dela denna känsla.

- Krisen slog olika hårt mot olika branscher vid olika tidpunkter under våren. I mitten av mars/början av april kunde vi tydligt se att de branscher som först drabbades hårdast till följd av restriktioner och rädsla för smittspridning var transport, där taxi ingår, samt restaurang och hotell. Detta visade sig genom att andelen ansökta likviditetslån från företag aktiva inom dessa branscher ökade drastiskt under denna period, säger Amir Omed.

Vid en närmare djupdykning av byggbranschen så kan man i vår data se att  effekterna av krisen slog något senare än för andra branscher  och först i april syntes en ökning i andel ansökningar ämnade likviditetslån från byggbranschen.

överblick olika branscher - Lendo företagsbloggen

Känslan av optimism håller i sig när vi går in i sommarmånaderna

I maj valde flera långivare att växla upp till normala nivåer av utlåning till företag. Även mediebilden förändrades ytterligare och man lyfte fram allt fler positiva exempel företagare som på olika sätt förändrade sina affärsmodeller, ställde om och lyckades bemästra krisen vilket spred optimism även inom lånemarknaden. 

-Det goda sentimentet har följt med in i juni och på Lendo ser vi en början av normalisering av läget till innan Coronakrisen. Något vi dock spekulerar i med försiktighet då vi är i ett för tidigt skede att konstatera något, säger Amir Omed. 

Hur såg då egentligen efterfrågan ut på företagslån under krisen? Tolkar man googles data kan man se att efterfrågan på företagslån i marknaden som helhet nådde en ordentlig topp i mitten av mars baserat på antalet “googlingar” efter ordet företagslån på internet. 

sökningar ordet företagslån - Lendo företagsbloggen

På Lendo kunde vi även se att andelen ansökta lån ämnade likviditetsfinansiering ökade drastiskt från normala nivåer om ca 25 % i andel innan krisen till 45 % under mars månad. Sedan dess har det varit en successiv avmattning av efterfrågan på sådana lån. 

-Vi på Lendo ser positivt på att andelen ansökningar till expansionsrelaterade lån nu har ökat igen vilket kan vara en indikation på att småföretagare är mer optimistiska generellt och att vi går in i ett “något mer” stabilt läge, fortsätter Amir. 

Även finansminister Magdalena Andersson kommunicerade så sent som i juni att hon ser positiva signaler i marknaden, även om hon också lyfter den ökade arbetslösheten som ett stort orosmoln. Magdalena rapporterade exempelvis att man har reviderat tillväxtprognosen från ett tidigare fall om 7 % till nu 6 %, vilket Magdalena ser som ett tecken på viss återhämtning i ekonomin. 

Amir berättar även om hur de krispaket som utlovades togs emot av småföretagare och långivare.

-Vi kunde redan tidigt utläsa från dialog med kunder och långivare att beskeden om regeringens hjälp inte lugnade marknaden. Både långivare och småföretagare berättar om en upplevd osäkerhet kring hur Riksgäldens 500 miljarders utlåning till bankerna, dvs pengar öronmärkta företagare faktiskt skulle nå ut tillräckligt snabbt. 

Det finns idag många fler långivare utan denna licens vilket kan vara en orsak till att många företagare inte upplevde att hjälpen nådde fram.