1. Företagsbloggen
  2. Så klarar du skatteinbetalningen i november

Så klarar du skatteinbetalningen i november

I slutet av augusti fick många småföretagare sitt slutskattebesked. För vissa kan det ha blivit ett oväntat underskott på grund av moms eller oväntade överskott.

skatteinbetalning november

2020-10-21

Den 12 november 2020 ska pengarna finnas på skattekontot. Ofta kan det vara tufft att frigöra extra likviditet mitt i månaden - men det finns möjlighet att få företagslån som kan ge tillfällig extra likviditet. – Många företagare är oförberedda på beskedet om slutlig skatt. I oktober och november månad får vi många samtal från småföretag om hjälp att hitta ett bra lån för att täcka inbetalningen av underskott före den 12 november 2020, menar Martin, handläggare för företagslån på Lendo.

Många företagare har pressade marginaler under coronapandemin och då kan det vara besvärligt med oförutsedda utgifter som underskott av slutlig skatt och moms. Många tycker att det är krångligt att hålla reda på om man betalt in rätt momsbelopp under året. 

– Många av dem vi pratar med upplever det utmanande att plötsligt få besked att betala in skatt med kort varsel. De kan ha en tillfällig likviditetsbrist orsakad av sena kundfordringar vid tillfället för beskedet vilket gör det svårt att frigöra pengar tillräckligt snabbt, menar Martin.

Betalar man inte in underskottet i tid kan det innebära ökade kostnader längre fram eftersom skulden kan gå till kronofogden.

– Det är idag vanligt att småföretagare ansöker om ett företagslån för att betala av underskott av slutlig skatt som framförallt rör moms. Då är det viktigt att man väljer ett lån som passar företagets behov, menar Martin.

Vi på Lendo kan hjälpa dig som företagare att jämföra olika låneerbjudanden, helt kostnadsfritt. Genom en enda ansökan om företagslån hos Lendo får du upp till 16 olika låneerbjudanden. Det brukar löna sig att jämföra för att säkerställa att du får den lägsta räntan och de bästa villkoren. 

Foto: Fialotta Bratt/Skatteverket