1. Företagsbloggen
  2. Så påverkas företagare av vårbudgeten 2020

Så påverkas företagare av vårbudgeten 2020

Vårbudgeten för 2020 innehåller coronaåtgärder för över 100 miljarder kronor.

Magdalena Andersson vårbudget

2020-04-15

Satsningarna i vårbudgeten ska ge ökad trygghet och motverka negativa konsekvenser för de företag som drabbats av krisen.

– Den här budgeten präglas av den coronaepidemin som präglar svensk ekonomi, säger finansminister Magdalena Andersson.

I fem extra ändringsbudgetar har regeringen, Centerpartiet och Liberalerna lagt fram extra åtgärder för att mildra de ekonomiska konsekvenserna för både företag och privatpersoner. Under onsdagen presenterade regeringen 2020 års vårbudget där alla åtgärder finns samlade. Totalt satsas det 100 miljarder kronor i åtgärder för att på olika sätt lindra konsekvenserna av coronasmittan.

En stor del av åtgärderna ska ge ökad trygghet och motverka konsekvenserna för företag och jobb. Dessutom ska satsningarna ge möjlighet till omställning för de som blir arbetslösa samt skapa möjligheter till återhämtning när krisen är över.

För företagare är de viktigaste stöden och satsningarna redan kända. Många entreprenörer upplever i dag osäkerhet och slåss för att rädda sina verksamheter och ha kvar sina anställda och varje stödkrona är viktig.

Några av de viktigaste stödmöjligheterna hittills är:

  • System för stöd vid korttidspermittering. Via Tillväxtverkets hemsida går det att ansöka om korttidsarbete under tre månader och få delar av personalens löner betalda i olika steg.

  • En tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften för de första 30 anställda under fyra månader.

  • Staten kommer tillfälligt att ersätta arbetsgivarnas sjuklönekostnader och egenföretagare med F-skattsedel ersätts genom sjukpenning under dag 1 till 14 i sjukfallet.

  • Möjlighet att skjuta upp betalningen av moms och skatter och få tillbaka pengar som redan är inbetalda.

  • Statlig företagsakut: Riskdelning för lån till i första hand små och medelstora företag : 100 miljarder kronor i garantier.

  • För företagare som blir arbetslösa är det enklare att kvalificera sig för a-kassa. Nu tar det bara tre månader i stället för 12 månader.

Trots de svåra utmaningarna så bedömer finansminister Magdalena Andersson att svensk ekonomi står väl rustad för att hantera den lågkonjunktur som väntas följa av virusutbrottet. De offentliga finanserna väntas försvagas kraftigt under 2020 till följd av konjunkturnedgången och de åtgärder som regeringen hittills har vidtagit för att mildra utbrottets konsekvenser. I takt med att ekonomin återhämtar sig väntas också de offentliga finanserna bli starkare.

– Över 127 000 anställda har redan beviljats korttidspermittering. Det är sju miljarder kronor som redan kommit arbetsgivarna till del. Riksgälden har fått in över 60 ansökningar från kreditinstitut. Garantiramar motsvarande en utlåning på runt 40 miljarder kronor har delats ut, sade Magdalena Andersson under sin presentation av vårbudgeten.

För att klara coronakrisen kommer utgiftstakets i de offentliga finanserna 2020 att höjas med 350 miljarder kronor till 1 742 miljarder kronor. Sveriges BNP väntas minska med 4,0 procent i år och öka med 3,5 procent nästa år, enligt vårbudgeten.

Förslagen bygger på en politisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet.

Nya lånebehov

Från Lendos sida märker vi att allt fler företag lånar för att klara sin likviditet när de statliga stöden dröjer. En stor del av ansökningarna just nu är för att täcka upp för likviditetsbrist, särskilt inom hotell- och restaurangbranschen, enligt vår veckostatistik.

– Vi märker att det är en betydligt större andel som söker med likviditetsbehov. Du kan alltid göra en ansökan via Lendo. Erbjudanden som du får av våra anslutna långivare är baserade på ditt företags långsiktiga livskraftighet, säger Merike Gardner Svärd, Brand Manager på Lendo.

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet