1. Företagsbloggen
  2. Sex veckor på rekordnivåer - nu sjunker andelen

Sex veckor på rekordnivåer - nu sjunker andelen

Lendostatistik: andelen ansökta lån ämnade att finansiera likviditet är ovanligt hög för sjätte veckan i rad.

Lendostatistik vecka 17

2020-04-28

Under Coronakrisen har andelen likviditetslånskiftat mellan 30-40% - nu ser vi tendenser till ett trendbrott med sjunkande andel.

Vi har uppdaterat vår kartläggning över företag som just nu söker lån. Det lånesyfte småföretagare angav under vecka 17 när de ansökte om företagslån var andelen ämnade för likviditetsfinansiering 28%. Det var sjätte veckan i rad som ca var tredje företagare angav att likviditetsfinansiering är en anledning till att de söker ett företagslån. Därmed verkar toppen vara nådd runt vecka 12 och andelen sjunker igen till förmån för expansionsrelaterade syften som ökar till normala nivåer (50% i vecka 17).

- Vi ser i vår data att andelen ansökta likviditetslån från småföretag ligger kvar på en ovanlig hög nivå kring 30 % sedan sex veckor tillbaka, men nu verkar toppen vara nådd. En minskad andel ansökningar för likviditetslån kan tyda på att många småföretagare tror att det är svårt att beviljas finansiering för likviditet och därför anger att pengarna ska användas till något annat. Det kan även vara så att behovet av likviditetsfinansiering minskar till förmån för andra finansieringsbehov, säger Amir Omed, produktägare för Företagslån.

Fördelningen av andelen ansökningar mellan olika branscher visar att företag inom byggverksamhet generellt har ökat sedan krisen slog hårt mot ekonomin i Sverige runt vecka 8. Andelen ansökningar från företag inom hotell- och restaurangverksamhet hade sin topp runt vecka 13 med 18 % i andel, för att sedan gå ner igen. 

Vi följer utvecklingen på veckobasis och presenterar löpande siffror som ger en tydlig indikation på hur konjunkturen för småföretag förändras i spåren efter utbrottet av Covid-19.

Nästa kartläggning planeras till 2020-05-05 För ytterligare information, kontakta pressansvarig: