1. Företagsbloggen
  2. Rekordlåga 4% ansökta lån från transportbranschen

Rekordlåga 4% ansökta lån från transportbranschen

Lendostatistik vecka 18: Andelen sökta lån från transportbranschen har sjunkit till rekordlåga nivåer om 4%. Andelen sökta lån från handeln ökar igen till 22%

Lendostatistik v 18

2020-05-05

Uppdaterad statistik från Lendo visar fortsatt att andelen ansökta företagslån är ovanligt lågt för branschen transport och magasinering. Andelen har skiftat mellan ca 9-13% sedan vecka 8 i år, men vecka 18 så sjönk andelen ner till 4%.

Vi har uppdaterat vår kartläggning över företag som just nu söker lån. Andelen småföretagare inom branschen transport och magasinering har under vecka 18 sjunkit ner till 4% från en nivå på ca 9–13% sedan krisen bröt ut, med undantag för vecka 16 när andelen var nere på 5 %. Andelen sökta lån från småföretag inom handeln har efter två veckor på lägre nivåer om runt 16–17 % nu ökat till 22 % igen.

- Vi ser i vår data att andelen ansökta lån från småföretag inom sektorn transport och magasinering nu gått ner till ovanligt låga nivåer på 4 % vecka 18. Statistiken indikerar på att krisen slår olika i olika branscher vecka för vecka. En låg andel sökta lån i en specifik bransch kan indikera att företag inom branschen hittar finansiering från annat håll än företagslån eller att behovet av finansiering via lån nu minskar, säger Amir Omed, produktägare för Företagslån på Lendo.

Vi på Lendo följer fortsatt utvecklingen på veckobasis och presenterar löpande siffror som ger en tydlig indikation på hur konjunkturen för småföretag förändras i spåren efter utbrottet av Covid-19.

Nästa kartläggning planeras till 2020-05-12

För mer information, kontakta pressansvarig