1. Företagsbloggen
  2. Minskning av likviditetslån till pre-coronanivåer

Minskning av likviditetslån till pre-coronanivåer

Lendostatistik vecka 20: Andelen likvidtetslån nere på samma nivåer som inann krisen, nu ökar ansökningar för expansionsrelaterade syften.

2020-05-19

Vår uppdaterade statistik visar att andelen ansökta lån genom Lendo ämnade att finansiera likviditet nu sjunker tillbaka till normala nivåer. Andelen har varierat mellan 30-40 % under mars och april månad, men nu finns tendens till ett trendbrott med sjunkande andel. Det lånesyfte småföretagare har angivit under vecka 20 när de ansökt om företagslån fördelades på 24% likviditetsfinansiering och 54% expansionsrelaterade syften. Därmed verkar toppen vara nådd för likviditetsfinansiering (vecka 12) där andelen sedan dess sjunkit vecka för vecka till förmån för expansionsrelaterade syften. 
Lånesyfte vecka121314151617181920
Likviditetsfinansiering46%39%36%38%31%28%32%29%24%
Expansionsrelaterade syften31%31%44%38%45%53%48%52%54%
Övrigt22%30%20%23%24%19%19%19%22%
– Vi ser i vår data att andelen ansökta likviditetslån sjunker tillbaka till normala nivåer om ca 20 %. Det kan tyda på att många småföretagare inte har samma behov av likviditetsfinansiering men det kan även vara så att de anger en annan anledning till lånet om de tror att detta ökar chanserna till att få låna, säger Amir Omed, Affärsområdeschef Företag på Lendo.

Fördelningen mellan olika branscher visar att de som drabbats hårt av Corona-pandemin nu minskar i andel ansökningar till förmån för andra branscher. Andelen ansökningar från företag inom byggbranschen noterar sin lägsta andel sedan krisen bröt ut runt vecka 8. Branschen hade sin topp i andelen sökta lån vecka 16 med 22% och står nu för 13% i vecka 20.

vecka 20 lendostatistik

Diagrammet visar andelen ansökta företagslån via Lendo från byggbranschen.

– Det är för tidigt att fastslå orsak till att andelen lån från byggbranschen sjunker men det kan bero på att behovet av finansiering via lån minskar eller att entreprenörer inom byggbranschen inte tror att det är möjligt att låna. Vi fortsätter att mäta varje vecka och även vi tycker att det är anmärkningsvärt att andelen ansökta lån inom byggbranschen börjar återgå till samma andel som innan krisen redan nu, säger Amir Omed.

Vi följer utvecklingen på veckobasis och presenterar löpande siffror som ger en tydlig indikation på hur konjunkturen för småföretag förändras i spåren efter utbrottet av Covid-19.

Nästa kartläggning planeras till 2020-05-26

För mer information, kontakta pressansvarig