1. Företagsbloggen
  2. Tre råd till småföretagare vid likviditetsproblem

Tre råd till småföretagare vid likviditetsproblem

Den kraftiga inbromsningen på grund av pandemin gör att många företag riskerar att hamna i likviditetsproblem.

småföretagare likviditetsproblem

2020-03-18

Situationen för många av Sveriges småföretagare är just nu utsatt och utmanande. Den kraftiga inbromsningen på grund av pandemin gör att många företag riskerar att hamna i likviditetsproblem. Riksbanken har ställt 500 miljarder till förfogande som bankerna får låna ut till svenska företag. Men enligt Erik Sjölander, näringspolitisk talesperson på Småföretagarnas riksförbund, kan det bli svårt för många småföretagare att ta del av lånen och nischbankerna kan vara den bästa lösningen. Här är några råd som kan hjälpa dig som företagare att få mer kontroll över det rådande läget.

Riksbanken har fattat beslut om att låna ut 500 miljarder kronor till bankerna för vidare utlåning till små- och medelstora företag. Enligt riksbankschef Stefan Ingves är anledningen att företagen ska känna trygghet att kreditförsörjningen kommer att fungera under covid-19-oron. Riksbanken kommer att följa upp bankernas utlåning till företag, lånen ska löpa under två år. Det är fortsatt långivarna som avgör vilka som beviljas ett lån baserat på kreditbedömningar av de sökande företagen. 

Här är tre alternativ på vad du som småföretagare kan göra vid likviditetsproblem i den rådande situationen:

1. Skjuta upp arbetsgivaravgift, preliminärskatt och moms

Från och med 7 april kan företagare ansöka om anstånd kvartalsvis om inbetalning av moms, arbetsgivaravgift och preliminärskatter på löner. Anstånden gäller i tre månader, och ges i max 12 månader. Det kan sökas retroaktivt från den 1 januari, vilket innebär att du kan få tillbaka inbetald skatt. Har du redan större skatteskulder går det inte att ansöka. Du skjuter endast upp din skatt, så det handlar inte om att den efterskänks. Gå in på skatteverket för mer information

 2. Korttidspermittera personal om du måste

Personalen är företagets viktigaste tillgång, men i en extremt utsatt tid kan det vara oundvikligt med permittering. Regeringen inför från 7 april nya regler med korttidspermittering som gör så att arbetstagaren kan minska arbetstiden ner till 40 % men ändå behålla 90 procent av lönen. Du kan välja flera olika steg i hur stor andel av arbetstiden som korttidspermitteringen gäller. Syftet är att rädda svenska jobb. Reglerna ska gälla retroaktivt från 16:e mars, den som tillhör arbetsgivarens familj omfattas dock inte. Tillväxtverket kommer att vara ansvarig myndighet. Besök tillväxtverkets hemsida för mer information.  

3. Ansök om ett nytt företagslån och jämför upp till 16 låneerbjudanden

Enligt Erik Sjölander, näringspolitisk talesperson på Småföretagarnas riksförbund, kan det bli svårt för många småföretag att ta del av Riksbankens stödpaket. 

“Riksbanken tar ingen del av risken utan den flyttas till bankerna som ska låna ut pengarna. Det innebär att många småföretag kan få svårt att ta lån av storbankerna då det fortsatt är storbankernas kreditbedömningsmodeller som avgör vilka som beviljas ett lån. Småföretagare upplever ofta att det är svårt att få ett lån via storbanker och då kan det vara en bra lösning att vända sig till nischbankerna som fokuserar på finansiering till småföretag”, säger Sjölander till Lendo.

Även om din ekonomi är ansträngd just nu kommer banken i första hand att titta på företagets långsiktiga återbetalningsförmåga. För många företag hjälper det inte med mindre åtgärder som att försöka tömma varulagret eller korta betalningstiderna på fakturor. Då kan ett nytt företagslån som ökar likviditeten vara den enda gångbara lösningen.  

Lendo samarbetar med 16 långivare som alla specialiserar sig på företagslån. Väljer du att göra en ansökan genom vår jämförelsetjänst får du svar inom 24 timmar, hos storbankerna kan det ta upp till en månad. Din ansökan är inte bindande och du har gott om tid att gå igenom ditt företags olika alternativ samtidigt som du vet vilket eventuellt låneutrymme företaget har vid behov.