1. Företagsbloggen
  2. Vilken bolagsform ska jag välja till företaget?

Vilken bolagsform ska jag välja till företaget?

Frågan är långt ifrån enkel - men en av de absolut viktigaste att ta ställning till som egenföretagare.

portfölj - vilken bolagsform ska jag välja

2020-09-11

Här listar vi några av fördelarna och nackdelarna med olika bolagsformer. 

Att välja den bästa bolagsformen för din verksamhet kan göra det enklare och mer kostnadseffektivt att driva ditt företag. Du kan också minimera olika ekonomiska risker genom att välja rätt. De tre vanligaste bolagsformerna i Sverige i dag är enskild firma, handelsbolag och aktiebolag. Olika bolagsformer passar olika bra beroende på hur din verksamhet ser ut och i vilket läge du befinner dig.

Enskild firma

Vad är en enskild firma? En enskild firma är ett bolag som ägs av en person och där ägaren automatiskt blir företagaren Det är en juridisk företagsform där en person använder sitt personnummer som företagets organisationsnummer. Ägaren är personligt ansvarig för företagets förpliktelser och skulder. 

Vem passar den för?

Enskild firma passar bra för den som har en mindre verksamhet och vanligtvis inte har några anställda. Den passar bra för den som vill komma i gång med sitt företagande på ett enkel och billigt sätt. 

Vilka är fördelarna med en enskild firma?

En enkel bolagsform utan stora formella krav på. Du behöver inget startkapital eller aktiekapital för en enskild firma och det kostar väldigt lite att komma i gång med ett företag. Du behöver bara vara en person för att driva företaget och behöver ingen styrelse. Du behöver mindre administration än med ett aktiebolag och slipper upprätta en årsredovisning. 

Vilka är nackdelarna med en enskild firma?

Ägaren blir personligt ansvarig för företagets förpliktelser vilket kan innebära risker när verksamheten växer. Kan innebära ekonomiska risker för ägaren när verksamheten växer. Högre skatt än aktiebolag vid högre ersättningsnivåer då det inte är möjligt med aktieutdelning. Begränsat namnskydd, gäller endast i länet där företaget verkar. Det kan ibland vara svårt att separera företagets ekonomi från ägarens. 

HANDELSBOLAG

Vad är ett handelsbolag? Ett handelsbolag är ett företag som drivs av två eller flera ägare som kallas för bolagsmän. Ägarna kan vara både fysiska personer eller andra företag. Överskottet eller underskottet ska fördelas lika mellan bolagsmännen om inget annat avtalats. 

Vilka är fördelar med handelsbolag?

Det fordras inget startkapital eller aktiekapital, och det är enkelt att starta. Passar bra när två eller flera vill driva ett bolag med likvärdiga förutsättningar. Bolaget för ett eget organisationsnummer. Kräver ingen årsredovisning.

Vilka är nackdelarna med ett handelsbolag?

Bolagsmännen/ägarna är personligt ansvariga för företagets förpliktelser och skulder, vilket kan innebära risker. Ägarna är solidariskt ansvariga för skulder, så en av ägarna kan få göra rätt för hela bolaget. Högre skatt än aktiebolag vid högre ersättningsnivåer då det inte är möjligt med aktieutdelning. Begränsat namnskydd, gäller endast i länet där företaget verkar. 

AKTIEBOLAG

Vad är ett aktiebolag? Ett aktiebolag är en juridisk företagsform där ägarna gått ihop och satsat ett aktiekapital. Delägarna har i normalfallet inget personligt ansvar för företagets förpliktelser. Bolaget styrs av en styrelse och kan också ha en verkställande direktör. I Sverige måste ett aktiebolag numera ha minst 25 000 kr i aktiekapital, tidigare var gränsen 50 000 kr. 

Vilka är fördelarna med ett aktiebolag?

Företagsformen innebär en tydlig skillnad mellan företaget och ägarens ekonomi. Ägarna är enligt grundreglerna inte personligt ansvariga för företagets skulder, vilket i normalfallet innebär en lägre risk för ägarna. En mycket flexibel företagsform som låter en eller flera delägare starta företag tillsammans. Aktiebolaget får namnskydd och ett unikt organisationsnummer. Mer fördelaktiga skatteregler vid högre ersättningsnivåer, genom aktieutdelning. 

Vilka är nackdelarna med aktiebolag?

Det kostar mera än enskild firma och handelsbolag då ett aktiekapital på minst 25 000 kr är ett krav. Mer och dyrare administration då aktiebolaget måste upprätta en årsredovisning varje år samt ha en formell styrelse. Svårare och dyrare att avveckla än enskild firma eller handelsbolag.

På papperet kan det verka som att aktiebolaget är bättre för de flesta, men ska du dra i gång en verksamhet och inte riktigt vet om den ska bli stor eller liten kan det vara enklare och mycket billigare att börja med en enskild firma. Har du inga anställda och relativt låg vinst kostar den enskilda firman mindre att driva. 

Dock har det senaste året inneburit nackdelar för de med enskilda firmor då det varit svårare att få coronastöd från staten, något som regeringen fått hård kritik för. 

När du ska låna pengar kan det ibland verka som att aktiebolagsformen innebär en lägre risk, men många långivare vill ändå ha en personlig borgen för att du ska få låna, så i realiteten är skillnaden inte alltid så stor. Här kan du läsa mer om företagslån för aktiebolag.

När verksamheten börjar växa så finns det dock otvetydiga fördelar med aktiebolag, som i vissas ögon också framstår som mer seriöst. Det kan vara en fördel i att andra får insyn i verksamheten via årsredovisningar och ser att den är seriös. När vinsterna växer finns det också möjlighet att få aktieutdelning som i dagsläget beskattas lägre än inkomst av tjänst.

En lite bortglömd faktor är att enskild firma kan innebära en fördel för föräldra- och sjukförsäkringen. Den som startar upp enskild firma får i regel en uppskattad sjukpenninggrundande inkomst under de första två åren, motsvarande genomsnitt i branschen. Den som är anställd i ett aktiebolag får i regel en ersättning baserad på den faktiska lönen. 

Lycka till med ditt företagande!