1. Företagsbloggen
  2. Viktiga datum för företagare i vinter & vår

Viktiga datum för företagare i vinter & vår

Som småföretagare är det en hel del du behöver ha koll, särskilt i början av året.

viktiga datum 2021 för företagare - företagsbloggen

2021-01-18

För många kan det vara bra att ha koll på momsinbetalningen i februari som kan kräva extra likviditet. Vi på Lendo hjälper dig hålla koll på vinterns och vårens viktigaste datum. 

2020 blev ett utmanande år för många småföretagare med covid-19-pandemin. Men en sak är sig lik för hårt arbetande företagare. Deklarationer och betalningar ska vara inne i tid till Skatteverket. Det är en hel del datum att hålla koll på för den som driver företag. 

För dig som deklarerar och betalar in årsmoms kan det vara bra att ha koll på extra koll och planera likviditeten under vintern. Har du EU-handel ska du betala in moms den 26 februari. Och för dig som betalar in kvartalsmoms är 12 februari ett viktigt datum att ha koll på.

För många företag som har haft julledigt är det extra viktigt planera likviditeten inför momsbetalningen. En lösning för att överbrygga perioden med högre och lägre likviditet kan vara att ta en företagskredit. Vi på Lendo kan hjälpa dig att kostnadsfritt jämföra företagslån från upp till 17 långivare. 

Här är några fakta om moms som kan vara bra att hålla koll på: 

  • Moms redovisas till Skatteverket endera en gång per år, varje kvartal eller varje månad, beroende på storlek på ditt företag och vilken redovisningsperiod du valt. Enklast är att lämna momsdeklarationen via Skatteverkets hemsida.

  • Ingående moms är momsen på det du har köpt in och den får du dra av. Utgående moms är de momspengar du lagt på din försäljning och den ska du betala in till Skatteverket med avdrag för ingående moms. Om du haft högre inköpskostnader än försäljning kan du få tillbaka pengar, men det vanligaste är att du får betala in överskjutande moms. Även om du inte har moms att redovisa ska du deklarera i tid för att undvika förseningsavgift.

  • Du kan ändra hur ofta din moms ska redovisas genom att göra en ändringsanmälan på verksamt.se.

Här är några av de viktigaste datumen att hålla koll på som företagare

2021

Januari

18 januari

Du ska ha betalat in debiterad preliminärskatt och skickat in arbetsgivardeklaration.

20 januari

Du ska ha skickat in periodisk sammanställning på blankett. Du ska ha betalat in moms på elektroniska tjänster.

25 januari

Du ska ha skickat in periodisk sammanställning via e-tjänst.

31 januari 

Du ska ha skickat in kontrolluppgifter.

Februari

12 februari

Du ska ha skickat in arbetsgivardeklaration. Du ska ha betalat in preliminärskatt. Du ska ha betalat in extra skatteinbetalning vid underskott över 30 000 kr. Du ska ha skickat in momsdeklaration om du redovisar per kvartal. Du ska ha betalat in moms om du redovisar per månad eller per kvartal.

22 februari

Du ska ha skickat in periodisk sammanställning på blankett.

25 februari

Du ska ha skickat in periodisk sammanställning via e-tjänst.

26 februari

Du ska ha betalat in moms för aktiebolag och förening när du har haft EU-handel med redovisning per helår och deklarerar på blankett.

Mars

9 mars

Du ska ha skickat in fastighetsdeklaration.

12 mars

Du ska ha skickat in arbetsgivardeklaration.

12 mars Du ska ha betalat in debiterad preliminärsskatt.  Du ska ha betalat in underskott av slutlig skatt.  Om du hade skatt att betala enligt ditt slutskattebesked ska din inbetalning vara bokförd på Skatteverkets konto senast detta datum. Ditt slutskattebesked ska du ha fått för 90 dagar sedan.

22 mars

Du ska ha skickat in periodisk sammanställning på blankett.

25 mars 

Du ska ha skickat in periodisk sammanställning via e-tjänst.