1. Privatbloggen
  2. 7 steg för bättre koll på ekonomi genom hela livet

7 steg för bättre koll på ekonomi genom hela livet

Vår sparekonom Sharon Lavie ger tipsen för hur du får bättre ekonomi hela livet

Sharon Lavie - sparekonom på Lendo och Schibsted

2022-03-09

Kvinnor får mindre betalt trots bättre utbildning, tar ut fler föräldralediga dagar och VAB, har större tilltro till bankernas rådgivare än den egna förmågan vilket resulterar i sämre förutsättningar till eget boende, sämre löneutveckling och befordran, skörare ekonomi vid separation och större risk för låg pension. Är du trött på att hamna i bakvattnet?

Följ våra sju steg till bättre ekonomi. 

  1. Fundera över ditt yrkesval – hur ser lönerna ut och kan du vidareutbilda dig för att öka din lön på sikt? Jämför gärna lönestatistik och läs på vilka yrken som det kommer råda brist inom för att ge dig en god prognos för framtiden.

  2. Har du en buffert? – Att bygga upp en buffert för oväntade utgifter är det absolut grundläggande i en hälsosam ekonomi och för att slippa ta små lån och krediter för att klara av vardagen. Bufferten ska finnas på ett sparkonto med insättningsgaranti. Se ändå till att du väljer ett sparkonto där du får ränta på dina pengar. Målet är att ha 2-3 månadslöner i buffert minst.

  3. Hur förvaltar du ditt långsiktiga sparande? – Att lägga undan en summa, hur liten den än må vara till ett långsiktigt sparande kan göra under för din ekonomi på sikt. Dessa ska inte ligga på ett sparkonto. Du har bäst chans att få en god avkastning på börsen. Även om börsen just nu är skakig har den historiskt kunnat ge en avkastning på runt 7 procent och att ge sig in på marknaden just  nu ses av många som att handla på rea. Har du ingen kunskap om börsen kan du be din bank att öppna ett ISK (Investeringssparkonto) och hjälpa dig att välja en global indexfond med låg avgift dit du beställer en månadsöverföring på en för dig rimlig summa varje månad. Efter hand kan du välja fler fonder som har högre risk om du vill det. Ränta på ränta effekten kommer skapa magi!

  4. Dela på föräldraledighet och VAB – har ni möjlighet att dela lika är det toppen. Finns inte den möjligheten är det viktigt att du kompenseras för detta genom ett privatsparande eller att premiepensionen förs över till dig under några år. Fem års överföring av premiepension från någon med en inkomst på 30 000 kronor kan ge mottagaren 350 kr/mån extra i pension. Överföringen registreras genom att logga in på pensionsmyndigheten.se. Sista dag för överföring av årets insättning till premiepensionen är den 30 april 2022. Det går även att välja om det ska gälla för ett år eller tillsvidare.

  5. Ge dig tid att läsa på - Konsumentverket undersökning ”Långsiktigt sparande – en ojämställd marknad” visar att kvinnor förlitar sig i högre grad på bankens rådgivare och sin partner, medan män litar i högre grad på sin egen förmåga eller tar del av mer marknadsspecifika källor som facktidningar och dagstidningar. Att ta någon annans råd utan att fullt förstå innebörden eller förstå hur marknaden fungerar kan ge väldigt negativa konsekvenser. Därför ska du aldrig investera dina pengar i något du inte förstår. Idag finns flera kvinnliga nätverk med fokus på sparande ekonomi där alla får plats oavsett kunskapsnivå. 

  6. Skaffa dig ett frihetskapital – ett sparande du ska skydda i alla lägen. Separat från allt annat sparande och bara ditt för de fall du vill byta jobb, lämna en partner eller starta om. Är du gift är det viktigt att skriva äktenskapsförord annars ingår pengarna i giftorättsgodset.

  7. Se över efterlevandeskyddet du och din partner har i er tjänstepension - om någon av er skulle gå bort har familjen behov av det ekonomiska skyddet? Skyddet innebär att din familj får ta del av din intjänade pension om du går bort. Samtidigt innebär det att avsättningarna till din pension blir mindre och din pension påverkas därför negativt. Är du singel eller om dina barn har flyttat hemifrån kanske det behovet inte finns. Det finns även en möjlighet att teckna ett efterlevandeskydd för premiepensionsdelen i samband med att premiepension börjar tas ut. Om en av er dör får i så fall den andre partner den avlidnes premiepension utbetald till sig resten av sitt liv. Även det innebär att pension blir lägre för den som tecknar efterlevandeskyddet.