1. Privatbloggen
  2. Äntligen – vi går mot ljusare tider i ekonomin

Äntligen – vi går mot ljusare tider i ekonomin

Rapport från Swedbank och Sparbankerna pekar mot positiva tider

ljusare ekonomi Lendobloggen

2024-02-27

Efter flera år av stigande räntor, kraftigt höjda priser och låg löneutveckling ser det äntligen ut att börja ljusna för hushållens ekonomi. En färsk rapport från Swedbank och Sparbankerna visar på att många hushåll kan se fram emot mer pengar i plånboken under året.

Det närmar sig äntligen bättre ekonomiska tider för många svenska hushåll. Efter svåra år av stigande priser och en urholkad köpkraft för många svenskar menar nu Swedbank i en ny rapport att svenska hushåll snart kan glädja sig åt en ökad köpkraft. Ju längre in i året vi kommer, desto bättre blir det för svenskarnas plånböcker, menar Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna.

– Många kommer nog uppleva en oförändrad eller till och med sämre ekonomi i början på året. Men i takt med att inkomsterna stiger och räntorna sjunker kommer hushållen få en bättre ekonomi, säger Arturo Arques.

Högre löner och lägre skatter, i kombination med en sjunkande inflationstakt, innebär för många svenskar mer pengar över i plånboken under året enligt den nya rapporten. Den visar att löntagare som tillhör de 30 vanligaste yrkesgrupperna i Sverige i genomsnitt kommer att få över 1 300 kronor extra i plånboken varje månad. Rapporten menar även att hushållens köpkraft kommer att öka med drygt 400 kronor i månaden när inflationen och stigande priser har tagits i hänsyn.

– 400 kronor kan tyckas lite, men efter två år med kraftigt försämrad köpkraft ska man inte underskatta värdet av att i alla fall få mer och inte mindre pengar i plånboken, menar Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna.

Advokater, ingenjörer och specialistläkare är de yrkesgrupperna som får störst nominell löneökning, men på grund av lägre skatter är det istället andra yrkesgrupper som får se sin köpkraft öka mest. Det är företagssäljare, grundutbildade sjuksköterskor och grundskollärare som får se störst reell ökning av köpkraften, det vill säga efter det att inflationen har tagits i beaktning.

Alla hushåll får dock inte ta del av de positiva framtidsutsikterna. Rapportens beräkningar menar på att det kommer att vara jobbiga tider för individer som får sjuk- och aktivitetsersättning, arbetslösa, unga bostadsköpare med stora lån och pensionärer. De största förlorarna är dock barnfamiljer, som i värsta fall kan få upp till 1 600 mindre kvar i köpkraft varje månad mätt i reala termer. 

– Barnfamiljer har höga kostnader för sådant som stigit mest i pris, som boende, mat och transporter. För dem ser det ut att bli ytterligare ett år med sämre ekonomi, säger Arturo Arques.

Men han tillägger också att regeringen kan komma att hjälpa barnfamiljer och andra grupper som får se sin köpkraft minska.

– Jag skulle inte bli förvånad om regeringen kommer med ett förslag om höjda bostadsbidrag eller barnbidrag, menar Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna.