1. Privatbloggen
  2. Amorteringskrav återinförs 1 september

Amorteringskrav återinförs 1 september

Så påverkas din ekonomi enligt vår sparekonom Sharon Lavie

Sharon Lavie - sparekonom på Lendo och Schibsted

2021-08-31

Sedan våren 2020 har bankerna haft en möjlighet att ge alla bolånetagare som vill, tillfällig amorteringsfrihet fram till och med 31 augusti 2021. Enligt Finansinspektionen har 260 000 hushåll valt att pausa sin amortering under perioden. Denna möjlighet försvinner efter sista augusti 2021 och innebär som huvudregel att alla nya bolån tagna efter 1 juni 2016 ska amorteras enligt Finansinspektionens krav.

Undantag

Bankerna har fortfarande möjlighet att ge dig som låntagare amorteringsfrihet under en begränsad period och efter en individuell prövning om du som låntagare får ekonomiska problem, som beror exempelvis på att någon i hushållet blivit arbetslös eller sjuk. Dessutom kan bankerna göra undantag från kraven för nyproduktion under maximalt fem år.

Hur är amorteringskravet utformat?

Finansinspektionen har bestämt att alla nya bostadslån tagna efter 1 juni 2016 med en belåningsgrad över 50 procent måste amorteras. Bolån med belåningsgrad 50-70 procent ska amorteras med minst 1 procent av den totala skulden varje år. Bolån med belåningsgrad 70-85 procent ska amorteras med minst 2 procent av den totala skulden varje år.

Är lånet tecknat efter 1 mars 2018 gäller också att lån som är högre än 4,5 gånger ditt hushålls bruttoårsinkomst ska amorteras med ytterligare 1 procent, till dess att lånet understiger 4,5 gånger hushållets bruttoinkomst.

Som mest kan man alltså behöva amortera 3 procent av lånet årligen. Till detta tillkommer bankens ränta.

Exempel:

Du köper en lägenhet för 3 miljoner och lånar 2,5 miljoner. Din belåningsgrad är 2,5/3= ca 83% och du ska amortera 2% per år. Tjänar du mindre än 46 300kr/mån innan skatt måste du amortera 1 % extra.

Din månadskostnad för amorteringar (om du amorterar 3%) blir alltså 2,5 milj x0,03 /12= 6 250kr/mån.

Vad kan jag göra?

  • Är du en av de hushåll som ansökt om amorteringsfrihet kan det vara bra att se över din ekonomi genom att tex göra en budget för att säkerställa att du har utrymmet som krävs för att återuppta amorteringen. Tycker du att det är svårt kan du ta hjälp av en budget och skuldrådgivare eller prata med din bankrådgivare.

  • Var det 5 år sedan eller mer sedan din bostad värderades eller om du har gjort en omfattande renovering/tillbyggnad som ökat bostadens värde kan du begära en omvärdering av din bostad. Troligtvis har din bostad ökat så pass mycket i värde så att din belåningsgrad har sjunkit. Är det fallet så kan du ha rätt att amortera mindre.

  • Om du ännu inte tagit tillfället i akt att se över dina bolåneräntor är det ett exceptionellt bra läge nu. Bankerna har fortfarande bra marginaler på bostadslånen och konkurrensen är hård. Ett bra läge för dig att sänka räntan och dina kostnader.