1. Privatbloggen
  2. Bostadspriser 2022:

Bostadspriser 2022:

Fler tror på lägre priser och högre räntor

bostadspriser 2022 Lendobloggen

2022-03-20

Bostadspriserna steg i februari med mellan en och två procent. Men sedan kriget bröt ut i Ukraina tror fler svenskar på fallande priser och stigande räntor. 

– Det pågående kriget i Ukraina och dess ekonomiska konsekvenser når hushållens syn på den svenska bostadsmarknaden. Boprisförväntningarna sjunker till den lägsta nivån sedan juli 2020, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Februarisiffrorna från Svensk Mäklarstatistik visar en prisökning för bostadsrätter på två procent på riksnivå, villapriserna stiger med en procent. Tempot är lägre på bostadsmarknaden, men ett lågt utbud gav fortsatt stigande priser. 

Både bostadsrättspriserna och villapriserna stiger i såväl i riket som i alla storstäder, i februari. Centrala Stockholm hade den största prisuppgången med 14 procent på 12 månader och ett kvadratmeterpris på över 114 000 kr.

SEB:s nya Boprisindikator visar att kriget i Ukraina har dämpat svenskarnas förväntningar på bostadsmarknaden. Andelen hushåll som tror på stigande priser det kommande året ligger den här månaden på 47 procent, en minskning med 8 enheter från förra månaden. Andelen hushåll som tror på sjunkande priser uppgår till 18 procent, en ökning med 8 enheter från föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser ligger kvar på samma nivå som förra månaden, 26 procent.

Fler svenskar förväntar sig också att reporäntan och bostadsräntorna ska öka. Hushållens förväntningar på reporäntan om ett år ökar med 0,15 procentenheter från föregående månad och ligger nu på 0,97 procent. Andelen som planerar att binda sina rörliga bolåneräntor ökar jämfört med förra månaden och ligger på 17 procent.

– Det pågående kriget i Ukraina och dess ekonomiska konsekvenser når hushållens syn på den svenska bostadsmarknaden. Boprisförväntningarna sjunker till den lägsta nivån sedan juli 2020, då indikatorn återhämtade sig efter den initiala pandemichocken. Det råder dock en stor osäkerhet ifall förväntningarna snabbt kommer vända upp igen eller om det är början på en växande pessimism, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Andelen som uppger att de har bunden ränta ökade med 4 enheter från 31 till 35 procent. Av de hushåll som har helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 17 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en ökning med 5 enheter jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån minskade med 2 enheter till 16 procent jämfört med föregående månad.  

– Våra mäklare märker nu av en viss oro och får en del frågor från säljare och spekulanter om hur kriget i Ukraina kan påverka bostadsmarknaden. Hittills verkar dock inte sälj- eller köpbeslut påverkas nämnvärt och bostadsmarknaden fungerar som vanligt, trots det fruktansvärda som händer i omvärlden. Sannolikt kan dock kriget, med följdeffekter som till exempel börsoro och skenande el- och drivmedelspriser, få en dämpande effekt framåt, säger Johan Engström, vd på Swedbanks fastighetsförmedling.

För den som överväger att flytta sina bolån har Finansinspektionen kommit med ett förslag om att konsumenter ska slippa betala lika hög ränteskillnadsersättning som i dag. Dagens regler gör att det blir dyrt att säga upp bolån med bunden ränta. Finansinspektionen (FI) har därför föreslagit att regeringen ska ta fram ett nytt lagförslag om hur ränteskillnadsersättningen beräknas. 

Exempelvis har det de senaste tio åren i genomsnitt kostat cirka 30 000 kronor mer än vad som är motiverat att efter tre år säga upp ett bolån på 3 miljoner med en ränta som bundits i fem år. Enligt FI ska ersättningen utgå från de förändringar i det allmänna ränteläget som skett sedan lånet tecknades.

Vill du själv jämföra hur mycket du kan spara på din bolåneränta har Compricer en tjänst för att omförhandla och jämföra bolån i samarbete med Lendo. 

Om du är ute efter att jämföra lån är Lendo Sveriges största jämförelsetjänst för privatlån och företagslån.