1. Privatbloggen
  2. Claudia Golin - Nobelpristagare i ekonomi

Claudia Golin - Nobelpristagare i ekonomi

Vem är Claudia Golin och varför vann hon Nobelpriset i ekonomi?

Claudia Goldin professor Nobelpristagare i ekonomi

2023-10-09

Claudia Goldin, professor vid Harvard University, har tilldelats Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne 2023 för sitt betydelsefulla arbete med att förbättra vår förståelse av kvinnors arbetsmarknadsresultat.

Genom omfattande forskning som sträcker sig över två århundraden i USA har Goldin identifierat centrala drivkrafter bakom könsskillnader på arbetsmarknaden. Hennes arbete har kastat ljus över varför kvinnor är underrepresenterade och tjänar mindre än män i yrkeslivet.

Goldin visade att kvinnors arbetsmarknadsdeltagande följde en U-formad kurva genom historien. Det minskade när samhället gick från jordbruk till industri, men ökade igen med tillväxten av tjänstesektorn och ändrade sociala normer om kvinnors ansvar för hem och familj.

Hon pekade på att ökad tillgång till preventivmedel, som p-piller, spelade en nyckelroll i att möjliggöra kvinnors karriärplanering och utbildning.

Även om kvinnors utbildningsnivåer nu ofta överstiger mäns, har löneskillnaden mellan könen knappt minskat. Goldin förklarade att detta delvis beror på att avgörande beslut om utbildning och yrkesval fattas tidigt i livet, påverkat av tidigare generationers erfarenheter. Den största inkomstskillnaden inträffar ofta när det första barnet föds.

Goldins arbete ger en djupare insikt i kvinnors roll i arbetskraften och de barriärer som fortfarande behöver övervinnas. Hennes forskning har banat väg för en mer rättvis och inkluderande arbetsmarknad för kvinnor.