1. Privatbloggen
  2. 7 ekonomitips för alla kvinnor

7 ekonomitips för alla kvinnor

Lendo och Schibsteds sparekonom Sharon Lavie fortsätter i internationella kvinnodagens spår med 7 tips varje kvinna bör ta till sig för en trygg ekonomi.

Sharon Lavie - Lendo & Schibsted

2021-03-10

Kvinnor har många anledningar att bry sig bättre om sin ekonomi. Trots att de studerar i högre grad än män hamnar de oftare inom yrken där lönen är lägre (eller är det tvärt om? Är lönen lägre eftersom det är flest kvinnor inom yrket?) De tjänar mindre än männen inom de flesta yrken vilket får enorma konsekvenser i vardagen men även för deras framtid. Med lägre lön tar det längre tid att spara till en kontantinsats och köpa sig ett boende. Lägre inkomster innebär också att kvinnor inte kan låna lika mycket och bor därför i mindre bostäder.

Barn påverkar pensionen för kvinnor

Även i en relation där paret skaffar barn försämras kvinnans ekonomi. Fler kvinnor går ned i arbetstid när det kommer in barn i bilden medan männens arbetsomfattning knappt påverkas. Få känner till hur detta påverkar framtida pension och ser till att bli kompenserade antingen via eget sparande eller överföring av premiepensionsrätter. Endast 14 200 personer förde över sin premiepension till sin make eller maka under 2019. Detta bidrar också till att kvinnans ekonomi blir mer sårbar vid en separation och den framtida pension är betydligt lägre än männens. Kvinnor får endast ut drygt två tredjedelar av männens pension.

När kvinnor sparar lägger de undan mindre pengar, tar mindre risk och ser inte till pengarna lika ofta som männen.  Kvinnor är generellt mer försiktiga och många placerar sina pengar där de knappt får någon avkastning. Vad kan kvinnor då göra för att stärka sin ekonomi?

7 punkter varje kvinna bör ha koll på för att få bättre ekonomi

1. Fundera över ditt yrkesval – Hur ser lönerna ut och kan du vidareutbilda dig för att öka din lön på sikt? Jämför gärna lönestatistik och läs på vilka yrken som det kommer råda brist inom för att ge dig en god prognos för framtiden.

2. Har du en buffert? – Att bygga upp en buffert för oväntade utgifter är det absolut mest grundläggande i en hälsosam ekonomi och för att slippa ta små lån och krediter för att klara av vardagen. Bufferten ska finnas på ett sparkonto med insättningsgaranti. Se ändå till att du väljer ett sparkonto där du får ränta på dina pengar. Målet är att ha 2-3 månadslöner i buffert minst.

3. Hur förvaltar du ditt långsiktiga sparande? – Att lägga undan en summa, hur liten den än må vara till ett långsiktigt sparande kan göra under för din ekonomi på sikt. Dessa ska inte ligga på ett sparkonto. Du har bäst chans att få en god avkastning på börsen. Har du ingen kunskap om börsen kan du be din bank att öppna ett ISK (Investeringssparkonto) och hjälpa dig att välja en global indexfond med låg avgift dit du beställer en månadsöverföring på en för dig rimlig summa varje månad. Efter hand kan du välja fler fonder som har högre risk om du vill det. Ränta på ränta effekten kommer skapa magi!

4. Dela på föräldraledighet och VAB – Har ni möjlighet att dela lika är det toppen. Finns inte den möjligheten är det viktigt att du kompenseras för detta genom ett privatsparande eller att premiepensionen förs över till dig under några år. Fem års överföring av premiepension från någon med en inkomst på 30 000 kronor kan ge mottagaren 350 kr/mån extra i pension.

5. Ge dig tid att läsa på – Konsumentverket undersökning ”Långsiktigt sparande – en ojämställd marknad” visar att kvinnor i högre grad förlitar sig på bankens rådgivare och sin partner, medan män i högre grad litar på sin egen förmåga eller tar del av mer marknadsspecifika källor som facktidningar och dagstidningar. Att ta någon annans råd utan att fullt förstå innebörden eller förstå hur marknaden fungerar kan ge väldigt negativa konsekvenser. Därför ska du aldrig investera dina pengar i något du inte förstår. Idag finns flera kvinnliga nätverk med fokus på sparande ekonomi där alla får plats oavsett kunskapsnivå.

6. Skaffa dig ett frihetskapital – Ett sparande du ska skydda i alla lägen. Separat från allt annat sparande och bara ditt för de fall du vill byta jobb, lämna en partner eller starta om. Är du gift är det viktigt att skriva äktenskapsförord annars ingår pengarna i giftorätten.

7. Se över efterlevandeskyddet du och din partner har i er tjänstepension – Om någon av er skulle gå bort, har familjen då behov av det ekonomiska skyddet? Skyddet innebär att din familj får ta del av din intjänade pension om du går bort. Samtidigt innebär det att avsättningarna till din pension blir mindre och din pension påverkas därför negativt. Är du singel eller om dina barn har flyttat hemifrån kanske det behovet inte finns. Det finns även en möjlighet att teckna ett efterlevandeskydd för premiepensionsdelen i samband med att premiepension börjar tas ut. Om en av er dör får i så fall den andre partner den avlidnes premiepension utbetald till sig resten av sitt liv. Även det innebär att pension blir lägre för den som tecknar efterlevandeskyddet. Sharon Lavie, sparekonom Lendo & Schibsted