1. Privatbloggen
  2. Liten skuld blir stor

Liten skuld blir stor

Vår sparekonom Sharon Lavie går igenom vad som kan hända när man missar en räkning.

Sharon Lavie, sparekonom Lendo. Grön blus

2024-01-12

Det kan hända vem som helst, man missar en räkning. Du kanske märker det först när du får en betalningspåminnelse och tänker att det var ju onödigt med påminnelseavgiften och skyndar dig att betala. Har man däremot hamnat i ekonomiskt trångmål kan ekonomin snabbt falla som ett korthus. Kostnaden för en obetald räkning, kan lätt multiplicera sig själva i takt med att påminnelsebrev, inkassobrev och till sist krav från Kronofogden bildar en rejäl hög i kökslådan.

Initialt kan det kännas lockande att blunda för situationen. Räkningen stoppas snabbt i lådan eller i en påse och tanken är att den ska betalas nästa månad. Men om den inte blir betald även då, kan den psykiska stressen börja ta ut sin rätt. För att förhindra att situationen går över styrd och en havererad ekonomi är det klokt att ha tydlig handlingsplan, från dag ett.

Nedan kan du följa räkningens väg från liten till stor.

Vad händer med skulden när du inte betalar räkningen i tid?

Nedan är ett exempel på en mobilräkning som går hela vägen till Kronofogden. Skulle skulden stanna hos inkassobolaget och ni kommer överens om en avbetalningsplan får inkassobolaget utöver sina inkassokostnader och ränta även debitera 170 kr för upprättande av avbetalningsplan vilket läggs på skulden. Dessutom kan de ta ut aviavgift varje månad om ni kommit överens om en avbetalningsplan.

Mobilräkning300
Påminnelseavgift60
Inkassokostnad180
Dröjsmålsränta10*
Betalningsföreläggande - risk för betalningsanmärkning300
Ombudskostnader380
Grundavgift till Kronofogden vi verkställighet600
Totalt1830

* Räntekostnaden är bara ett exempel. Den faktiska kostnaden kan vara både större och mindre beroende på vad som står i ditt avtal.

Det är vanligt att företag skickar ut en betalningspåminnelse om du inte betalar en faktura i tid, men det finns inget lagkrav på att de måste göra det. Ett företag kan därför skicka ett inkassokrav direkt efter att ett förfallodatum har passerat.

När får inkassobolag skicka krav till dig?

Under 2022 fick inkassobolagen in 9,8 miljoner ärenden. 8,68 ärenden avslutades under året. Cirka 1,15 miljoner privatpersoner hade under året hamnat hos ett inkassobolag. För att ett inkassoföretag ska få skicka ett inkassokrav till dig måste det finnas skäl att anta att du inte kommer att betala det ursprungliga beloppet, vilket innebär att sista dagen för betalning, förfallodagen, är passerad och betalning inte har kommit till företaget. Tänk på att förfallodagen är dagen då pengarna ska finnas på mottagarens konto, inte sista dagen för dig att betala in dem. Ibland kan det ta några bankdagar för pengarna att registreras.

Dessutom kan man inte skicka ett inkassokrav om du har bestridit kravet. Här gäller det alltså för dig som fått en faktura eller räkning som du tycker är fel, att vara aktiv! Tycker du att kravet är fel, behöver du kontakta inkassoföretaget och förklara varför du inte tänker betala. Det är viktigt att du kan bevisa att du har bestridit kravet och därför är det bra att du gör det skriftligt, tex via e-post.

Det går inte att bestrida en faktura med motiveringen att du inte har råd att betala. I det fallet ska du kontakta inkassoföretaget och prata med dem så att ni kan hitta en lösning, till exempel en avbetalningsplan. Är du överens om en del av fakturan, ska du betala in denna del och bestrida återstående. Det kan till exempel handla om en faktura från en hantverkare som debiterat dig för fler timmar än vad han arbetat med.

Vad händer om räkningen går till Kronofogden?

Knappt 400 000 personer fanns i Kronofogdens register den 31 december 2022. En del människor hamnar i registret under en kort period medan andra finns kvar i över 20 år.

Om företaget eller inkassobolaget misslyckas med att få betalt för fakturan kan de välja att skicka vidare skulden till Kronofogden. Kronofogden skickar då ett brev till dig, ett betalningsföreläggande, och ber dig ta ställning till skulden. Om du inte svarar eller godkänner skulden kan de fastställa skulden och vilket senare kan leda till utmätning. Det innebär att du blir skyldig att betala hela skulden och Kronofogden kommer försöka få betalt av dig genom utmätning. Beslutet kan också innebära att du får en betalningsanmärkning. Om du däremot betalar skulden på en gång eller bestrider Kronofogdens krav kommer du inte få en betalningsanmärkning.

En betalningsanmärkning registreras hos kreditupplysningsföretag och kan ses av banker, långivare, hyresvärdar, telefonoperatörer. De kan ta del av informationen om att du inte har skött dina betalningar.

Utmätning innebär att Kronofogden utreder din ekonomi och tillgångar. De samlar in information från olika myndigheter, företag eller personer, och kan beroende på vilka tillgångar du har och storleken på din skuld även besöka din bostad. Syftet är att utreda om du har exempelvis pengar eller saker som de kan sälja för att betala av din skuld. Kronofogden kan utmäta lön, överskott på skattekontot eller något som du äger exempelvis en bil och fördelar pengarna mellan de som ska ha betalt (om det är flera).

Vissa skulder har förtur, exempelvis underhållsbidrag, skatter och skadestånd. När skulder med förtur är betalda, fördelas resterande pengar procentuellt mellan alla som ska ha betalt.

Kan en skuld hamna i domstol?

Om företaget eller inkassoföretaget håller fast vid sitt krav trots ditt bestridande, kan de vända sig till domstol. Det är alltså inte Kronofogden som avgör om en skuld är riktig eller inte. Om den går till domstol blir tvisten prövad i en rättegång. Väljer företaget eller inkassoföretaget att inte gå till domstol, skrivs ärendet av och du behöver inte betala någonting alls.

Om företaget eller inkassoföretaget förlorar tvisten i domstol behöver du inte heller betala någonting. Ger domstolen däremot företaget eller inkassoföretaget rätt kan du bli skyldig att betala både skulden och dröjsmåls-, inkasso- och rättegångskostnader.

Kom ihåg!

Det är alltid ditt ansvar att betala räkningarna i tid. Även om en faktura inte skulle komma fram, så är det ditt ansvar att i god tid kontakta företaget och ta reda på betalningsuppgifterna.

Om du inte kan betala

Agera! - Kontakta företaget som skickat fakturan och berätta om din situation och försök att komma överens. Du kan tex be om att få skjuta fram förfallodatumet eller dela upp betalningen på flera månader. Det kan bespara dig påminnelseavgifter och inkassoavgifter

Öppna posten! Det är viktigt att du vet vad som händer med dina räkningar och kommunicerar med de som vill ha pengar.

Bestrid – Om fakturan är felaktig är det viktigt att du bestrider skriftligt. Enlgt god inkassosed för inkassobolagen inte skicka krav till dig och Kronofogden inte fastställa skulden om den är bestriden.

Prioritera- Att betala kreditskulder och strunta i hyran, elen, a-kassan, hemförsäkringen eller barnomsorgen kan få allvarliga konsekvenser. Det är viktigt att se till att löpande räkningar som är viktiga prioriteras först.

Ta hjälp- Om du vet att skulden är riktig men inte kan betala kan det vara bra att ta professionell hjälp. Kontakta din kommunala budget- och skuldrådgivare. Det är gratis och de har tystnadsplikt. 

Bra att veta

Påminnelseavgift- Påminnelseavgift är en extra avgift som du får betala om du inte har betalat en räkning i tid och säljaren skickar ut fakturan eller en påminnelse på nytt. Denna avgift får bara läggas till om det står med i avtalet redan från början.

Inkassokostnad – Denna kostnad på som mest 180 kronor, är reglerad i lag och företaget som skickat räkningen får därför inte lägga på fler kostnader för detta, genom att till exempel skriva in det i ett avtal. För att få ta ut inkassokostnaden måste inkassokravet vara utformat enligt inkassolagens regler och ha skickats eller lämnats över till dig.

Dröjsmålsränta- Ränta som du kan bli skyldig att betala om du inte betalar en räkning i tid. Enligt räntelagen är dröjsmålsräntan lika med Riksbankens referensränta plus åtta procentenheter. Om det redan i avtalet står en bestämd dröjsmålsränta vid försening, är det den avtalade räntan som gäller.

Betalningsföreläggande - Betalningsföreläggande innebär att någon har ansökt om att fastställa en skuld hos Kronofogden och att det är du som är den betalningsskyldige. Fastställa betyder att ett beslut är taget om att kravet är rätt. Betalningsföreläggandet kommer som ett brev och ger dig tillfälle att ”medge”, dvs. godkänna eller ”bestrida”, dvs. neka till skulden. Det är viktigt att du alltid skickar tillbaka delgivningskvittot som finns med – oavsett om du bestrider eller medger.

Om du väljer att betala skulden när betalningsföreläggandet kommer, slipper du få en betalningsanmärkning. Skulden ska betalas till den som ska ha betalt, inte till Kronofogden. Om skulden är felaktig måste du omedelbart skriva till Kronofogden och säga att skulden inte stämmer. Det kallas att bestrida. Ett bestridande av ett föreläggande måste alltid vara skriftligt. Lättast bestrider du i samband med att du skickar in ditt påskrivna delgivningskvitto genom att du skriver ”Jag bestrider” på kvittot om skulden är felaktig.

Betalningsanmärkning - En betalningsanmärkning är en anteckning i ett kreditupplysningsregister om att personen eller företaget inte har betalat en skuld i tid och att den som vill ha betalt har valt att påbörja åtgärder för att driva in skulden, eller med andra ord försöka få betalt.

Ombudskostnader- Dessa kostnader kan komma om ett ombud t.ex. ett inkassobolag har kostnader för att ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden.

Grundavgift -Kronofogden tar ut en grundavgift för varje ärende, även kallat mål. Avgiften är för Kronofogdens arbete med att försöka få betalt av den som är skyldig pengar. Avgiften läggs till när målet registreras i Kronofogdens register.