1. Privatbloggen
  2. Nya lagar & regler som börjar gälla 1 januari -23

Nya lagar & regler som börjar gälla 1 januari -23

Lendos sparekonom Sharon Lavie går igenom de nya lagar och regler som började gälla 1 januari

Sharon Lavie - sparekonom på Lendo och Schibsted

2023-01-04

Tillfälligt sänkt drivmedelsskatt

Energiskatten på bensin och diesel sänks tillfälligt med 80 öre per liter, räknat utifrån de skattesatser som skulle ha gällt med indexeringsregler. Inklusive moms innebär det att priset vid pump sänks med 1 krona per liter.

Pausad höjning av reduktionsplikten för bensin och diesel 2023

Under 2023 pausas den successiva höjningen av kraven i reduktionsplikten för bensin och diesel genom en ändring i lagen om reduktion av växthusgasutsläpp från vissa fossila drivmedel.

Höjt reseavdrag

Schablonbeloppen som får dras av för kostnader för arbetsresor med egen bil eller förmånsbil höjs för att bättre motsvara de faktiska kostnaderna.

  • Avdraget för arbetsresor med egen bil höjs från 18,50 till 25 kronor per mil.

  • Avdraget för drivmedel vid arbetsresor med förmånsbil höjs från 6,50 respektive 9,50 till 12 kronor per mil.

  • För resor med förmånsbil som drivs med elektricitet görs dock inte några ändringar i förhållande till dagens regler. Den uppgår fortsatt till 9,5 kr per mil.

Skattesänkning för personer över 65 år som arbetar

Jobbskatteavdraget förstärks för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år och som fortsätter att arbeta. I genomsnitt uppgår enligt regeringen skattesänkningen till drygt 1 900 kronor per år och kan som mest uppgå till 6 000 kronor per år.

Förhöjda grundavdraget

Åldersgränsen för att ha rätt till det förhöjda grundavdraget höjs från 65 år till 66 år. Det innebär att du har rätt till ett förhöjt grundavdrag om du har fyllt 66 år innan den 1 januari 2023

Rätt att kvarstå i anställningen till 69 år

Åldern för arbetstagarens rätt att kvarstå i anställningen höjs från 68 år till 69 år.

Skattereduktionen för installation av grön teknik, det som kallas för det gröna avdraget, förstärks genom att subventionsgraden för installation av solceller höjs från 15 procent till 20 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaden. Lagändringen tillämpas på installationer som har betalats efter den 31 december 2022.

Alkohol och tobaksskatt

Skatten på öl och vin höjs med 5 procent, skatten på etylalkohol (sprit) höjs med 1 procent och skatten på cigaretter, snus och övrig tobak höjs med 3 procent.

Höjd energiskatt

Energiskatten på el höjs med ca 9 procent enligt gällande indexeringsregler.

Höjd flygskatt

Flygskatten höjs med ca 9 procent enligt gällande indexeringsregler.