1. Privatbloggen
  2. Nytt elprisstöd – hela Sverige får del av pengarna

Nytt elprisstöd – hela Sverige får del av pengarna

Regeringen gör en helomvändning och inför nu ett nytt elprisstöd.

elpriskompensation 2023 energi- och näringsminister Ebba Busch

2023-01-11

Det nya stödet gäller hela Sverige – även de norra delarna. – Regeringens absoluta prioritet är att ta Sverige genom energikrisen och fatta kloka beslut på både kort och lång sikt, säger Ebba Busch.

De rekordhöga elpriserna har varit en uppmärksammad fråga hela hösten och får nu stor effekt på privatekonomin för många hushåll. Redan tidigare har vi på Lendo skrivit om elpriskompensationen som baserar sig på räkningarna som kom mellan november 2021 och oktober 2022. Det stödet omfattade endast mellersta och södra Sverige. Det har fått hårt kritik eftersom även norra Sverige drabbats av höga elpriser. 

Nu gör klimat- och energiminister Ebba Busch en helomvändning och presenterar ett nytt stöd som även ska gälla norra Sverige. Under måndagen den 9 januari hölls en pressträff där stödet lades fram. 

– Då har vi plötsligt en situation där även elområde 1 och 2 drabbas av elpriser över spotpriset över 75 öre kilowattimmen. Återigen, det nya elstöd som ska beräknas och som vi presenterar kommer att basera sig på spotpriserna i november och december 2022, säger Ebba Busch.

Elstödet kommer i två omgångar

Det tidigare stödet kommer att betalas ut i februari och det nya stödet ska komma senare. Det ska nu nå hushåll i hela landet. Pengarna ska komma senare i vår och tas ur fonden för Svenska kraftnäts så kallade flaskhalsavgifter. 

– Återigen kommer det vara ett stöd som syftar framåt, det vill säga att stötta hushållen framåt genom den här svåra tiden. Men baserat på historiska data för att hålla uppe incitamenten att hålla nere förbrukningen, säger Ebba Busch.

Exakt hur mycket pengar det nya stödet kommer att ge är inte klart. Enligt Ebba Busch går det inte att kompensera fullt ut för ett nedmonterat energisystem i en situation där vi har krig i vårt närområde och hela Europa är så kraftigt påverkat. Hushållen har fortfarande anledning att hålla nere sin elförbrukning, poängterar Ebba Busch.

– Det här är ett plåster, inte fullt ut en kompensation.

Svenska Kraftnät kommer att få i uppdrag av regeringen att ansöka hos Energimarknadsinspektionen om att använda outnyttjade kapacitetsavgifter för at betala ut det nya stödet. Troligen kommer det innebära att hushållen kan få ersättning för ett spotpris över 75 öre per kilowattimme (kWh), men det kan också bli ett tak för de som har mycket hög förbrukning.

Det kan bli ett högre tak för de i norra Sverige med hänsyn till det kallare klimatet. Svenska kraftnät ska vara klara med sitt förslag den sista januari och sedan måste Energimarknadsinspektionen godkänna stödet. 

Taggar:

LÅN