1. Privatbloggen
  2. Regler & guide när du ska bygga Attefallshus

Regler & guide när du ska bygga Attefallshus 

Att bygga Attefallshus blir allt populärare.

regler attefallshus tips från Lendobloggen

2022-12-07

Huset på upp till 30 m2 får byggas utan bygglov – men det finns ändå en lång lista med saker du behöver tänka på. Vi på Lendo hjälper dig hålla kolla på regler och kommer med goda råd när du ska bygga Attefallshus. 

Attefallshus har blivit något av en succé och många villaägare bygger ett extra hus på tomten för att ha till familj eller gäster, eller hyra ut för att få extra pengar till boendekostnaderna. Den som har en tomt och äger ett en- eller tvåbostadshus har rätt att bygga ett Attefallshus på sin tomt. Men det är inte helt utan regler – här får du hjälp med vad du behöver tänka på.  

Inget bygglov krävs, anmälan räcker

Du behöver inget bygglov för att uppföra ett Attefallshus, men innan du sätter igång måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden där du bor och få ett startbesked. Byggnadsnämnden tar ut avgifter för beslut om startbesked och slutbesked. Det gäller även tekniska samråd, slutsamråd, arbetsplatsbesök och andra tillsynsbesök på byggarbetsplatsen. Vänd dig till byggnadsnämnden i din kommun om du vill veta hur hög avgiften är. Om du går in på hemsidan för din kommun brukar det finnas blanketter som du fyller i.

Attefallshus 30 kvm

Attefallshuset får ha en byggnadsyta högst 30 kvm. Det ska också ligga i bostadshusets omedelbara närhet. Tänk också  på att den  högsta höjden från mark till taknock får vara 4,0 meter. Du kan använda huset antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som förråd, gäststuga, växthus, garage eller något annat. 

Om Attefallshuset står närmare tomtgränsen till grannar än 4,5 meter krävs deras medgivande för att du ska få bygga utan bygglov. Det krävs tillstånd enligt miljöbalken inom strandskyddsområde, det vill säga normalt 100 meter från hav, sjö och vattendrag. 

Attefallshus loft

Genom att göra ett loft i ditt Attefallshus får du ut mer boosta av byggnadsytan på 30 kvm. Om du utnyttjar den maximala byggnadshöjden på 4,0 meter från mark till taknock finns det plats för ett loft med ståhöjd. Om du använder loftet som sovrum kan ytan golvytan nertill användas för kök, vardagsrum och badrum. 

Attefallshus regler

Ett Attefallshus måste följa Boverkets byggregler, BBR och Boverkets konstruktionsregler, EKS. Till exempel ska ett attefallshus som ska användas för permanentboende ha alla bostadsfunktioner som ska finnas i en bostad. Det är exempelvis utrymmen för matlagning och personlig hygien och möjlighet att förvara saker.

Attefallshus som ska användas för permanentboende ska också vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. För attefallshus som ska användas som fritidshus finns vissa undantag från kraven.

Planera bygget av Attefallshus

Innan du bestämmer andra faktorer så är det bra att tänka på var på tomten du vill placera ditt Attefallshus. Det avgör många andra saker, till exempel höjd och utformning på huset för att det ska passa mot övrig bebyggelse och på tomten. Du har förmodligen redan en tanke på vad du vill använda det till, exempelvis bostad, garage, förråd, gäststuga eller växthus. När du vet platsen måste du avgöra vilka markarbeten som krävs för byggnationen.

Välja husmodell och byggnation

När du vet var du vill ställa huset och använda det till kan det vara en bra idé att försöka hitta en husmodell som är lämplig. Nu är det också dags att bestämma om du vill bygga huset själv, anlita en entreprenör eller köpa nyckelfärdigt från en leverantör. Oftast blir det lite dyrare att köpa ett nyckelfärdigt hus, men det kräver ett minimum av arbete från dig. Huset på bilden här ovan kommer från Sommarnöjen. 

Planera för el, vatten och avlopp

Det är lätt att dra igång ett bygge utan att du har tänkt på hur huset ska anslutas till elnätet eller var avloppet ska ta vägen. Planera för anslutningen till elnätet, inkommande vatten och avlopp. Det här är saker som kan behöva grävas för och som i regel behöver finnas framdragna innan du sätter igång att bygga. 

Jämför finansiering

När du vet vilket hus du vill ha, var det ska stå och vilka arbeten som krävs är det dags att summera budgeten och börja fundera på hur Attefallshuset ska finansieras. Hos oss på Lendo kan du jämföra olika privatlån på upp till 600 000 kronor för att i lugn och ro välja det Attefallslån som passar dig bäst. Jämförelsen är kostnadsfri och det tas endast en kreditupplysning via UC. Du förbinder dig inte till något vid en ansökan via Lendo.