1. Privatbloggen
  2. Rekord för solceller – här är 7 strålande tips

Rekord för solceller – här är 7 strålande tips

Höga elpriser under vintern har gjort att efterfrågan på solceller ökat

solceller 7 tips Lendobloggen

2022-06-21

Efterfrågan på solceller slår alla tidigare rekord efter vinterns höga elpriser. Under våren har ökningen varit 46 procent jämfört med det tidigare rekordet. 

– Elprischocken har ju varit en verklig kalldusch inte minst för många villaägare och allt fler väljer nu att satsa på att minska exponeringen mot elmarknaden genom att satsa på egen elproduktion genom att installera solceller, säger Anna Werner vd för Svensk Solenergi till Di.

Vi på Lendo har sammanställt 7 tips när du satsar på solceller. 

Vinterns rekordhöga elpriser har satt fart på svenskarnas efterfrågan på solceller. Enligt branschorganisationen Svensk Solenergi har det aldrig tidigare föranmälts så många nya anläggningar. I mars var det 7640 nya anläggningar som anmäldes, 46 procent fler jämfört med det tidigare rekordet.

Enligt Svensk Solenergi har elprischocken varit en verklig kalldusch för många villaägare. Då vill allt fler minska sin exponering mot elmarknaden genom elproduktion med solceller. Solceller har länge varit det snabbast växande energislaget både i Sverige och globalt. En utmaning är dock att det råder brist på certifierade montörer, att det är lång väntetid på vissa komponenter och att priserna har gått upp.

Under förra året installerades 26 500 solcellsanläggningar i Sverige, en ökning med 46 procent. Det är både privatpersoner och företagare som satsar mer på solceller. Allt fler säljer överskotten till elbolag och tjänar pengar på sin anläggning.  Solceller producerar el året om men försäljning av överskottsel sker främst under årets soligare perioder. De senaste åren har den tekniska utvecklingen varit snabb och solcellerna får allt bättre verkningsgrad. Kostnaderna för solceller har sjunkit kraftigt de senaste tio åren både för takanläggningar och fristående solparker. 

Ett hushåll som installerar nätanslutna solceller har rätt att nyttja det gröna avdraget på 15 procent av kostnaden inklusive material och arbetskostnad upp till ett tak på 50 000 kronor per person och år. Det går att söka stödet varje år, så det kan vara klokt att bygga ut anläggningen under flera år. Den villaägare som har överskott och säljer solelen via nätet får en skattereduktion på 60 öre som dras av på inkomstskatten för varje såld kWh, så att bygga en lite större anläggning är skattetekniskt fördelaktigt. 

1. Hitta lämpligt tak

Solceller fungerar allra bäst om de sitter i sydlig riktning. Men även sydväst och sydost fungerar bra. Du bör undvika nordlig riktning. Den bästa vinkeln på taket är 35-45 grader. Det kan gå att vinkla solcellerna mer än taket, men det blir sällan snyggt. Det bör heller inte falla in någon skugga på ditt tak från grannfastigheter och träd. Mät ditt tak för att kunna räkna på hur stor anläggning du får plats med. Kontrollera så att du inte har skuggning på solcellerna mellan klockan 9 och 15 under sommarhalvåret. 

Undersök om du behöver bygglov. För att ta reda på om du behöver bygglov, samt för att ansöka om bygglov, behöver du ta kontakt med kommunens byggnadskontor.

2. Välj rätt storlek 

Kontrollera hur mycket el du använder i dag och hur förbrukningen varierar över året. En vanlig villaanläggning kan vara på 5-10 kW. Din säkring är något som förutom takytan kan begränsa storleken, att höja sin säkring är förenat med en kostnad. Lönsammast är om du kan ersätta så mycket som möjligt av den el du köper med egen solel. Producerar du mer än vad du gör av med kan du få betalt för elen, det finns en skattereduktion på 60 öre/kWh. 

3. Sök skattereduktion

Det finns en särskild skattereduktion för grön teknik som täcker solceller och laddstolpar samt batterier för ellagring, du kan söka reduktion för kostnader upp till 50 000 kronor per år. Förutom solceller täcks även laddstolpar och batterier för lagring av egen elproduktion. För solceller ges en skattereduktion på 15 procent av kostnaden för arbete och material.  

4. Undersök om ett batteri är lönsamt

Om du ska sälja din överskottsel måste din anläggning vara ansluten till elnätet och du behöver ett inmatningsabonnemang för din solcellsanläggning. Sedan  kontaktar du ett elhandelsföretag för att teckna ett avtal om försäljning. Ofta producerar solcellerna mer el än vad som används  på dagtid när solen är starkast. Då kan det vara lönsamt med ett batteri som lagrar överskottselen som dina solceller genererar i stället för att sälja den. Många företag som säljer solceller säljer också batterilösningar. 

5. Kolla upp din hemförsäkring

Kolla upp med ditt försäkringsbolag om hemförsäkringen täcker solcellerna. Vad händer om solcellerna brinner upp eller blir stulna? Om din hemförsäkring inte täcker solcellerna kan du behöva ett extra försäkringsskydd. 

6. Jämför offerter 

Ta in offerter från flera installatörer och jämför. Du kan använda portaler som Svensk Solenergi och Solcellskollen för att hitta certifierade installatörer in närheten av din bostadsort. Det är viktigt att du väljer en seriös och etablerad leverantör som du kan lita på. Det har förekommit att leverantörer gått i konkurs, eller satt upp paneler på fel sätt. Precis som med andra hantverksjobb är det viktigt att kolla upp leverantören och ta referenser från andra kunder som satt upp solceller.

7. Planera finansiering

Ibland kan det vara enklare med ett solcellslån än att omvärdera villan och ta ut nya pantbrev. Vi på Lendo har ett särskilt solcellslån där du kan ansöka om lån upp till 600 000 kronor för en solcellsanläggning. Genom att ansöka om lån till solceller via Lendo kan du snabbt, enkelt och tryggt jämföra privatlån med en enda ansökan och 1 kreditupplysning via UC. Du får upp till 40 låneerbjudanden och svar inom en minut.