1. Privatbloggen
  2. Så får du koll på din pension med orange kuvert

Så får du koll på din pension med orange kuvert

Lendos sparekonom går igenom något som kan vara obehagligt för många - hur du får koll på din framtida pension.

Sharon Lavie - Lendo & Schibsted

2023-01-27

Pensionsmyndigheten skickar varje år ut ett årsbesked till dig som tjänat in till den allmänna pensionen. Årsbeskedet ger dig en översikt av din allmänna pension. Från början skickades alla årsbesked ut i ett orange kuvert och årsbeskedet har sedan dessa fått samma namn även om många numera väljer att få sitt årsbesked digitalt.

Orange kuvert skickas ut varje år mellan januari och mars, där pensionärerna får sitt kuvert först och lite senare får pensionssparare sitt kuvert.

Hur tjänar man in till den allmänna pensionen?

18,5 procent av din pensionsgrundande inkomst sätts av till din allmänna pension. 16 procent av din pensionsgrundande inkomst går till inkomstpensionen och 2,5 procent till premiepensionen. Din pensionsgrundande inkomst motsvarar din inkomst minskad med den allmänna pensionsavgiften på 7 procent. För att tjäna in pengar till din allmänna pension behöver du tjäna som minst 42,3 procent av prisbasbeloppet. För 2023 innebär det en årsinkomst på minst 22 208 kronor.

Tjänar du mindre än denna summa under året sätts inga pengar av till din allmänna pension och du betalar inte heller någon skatt. Det finns även ett tak för hur mycket pengar du kan tjäna in till din allmänna pension. Den högsta inkomsten som utgör underlag för allmän pension är 599 250 kronor. Tjänar du mer än detta under ett år får du inte mer avsatt till din allmänna pension. Däremot kan mer pengar sättas av till din tjänstepension genom ett kollektivavtal eller enskilt avtal med din arbetsgivare.

Alla inkomster av arbete, men även ersättningar från A-kassan och ersättningar från socialförsäkringen som till exempel sjuk- eller aktivitetsersättning, är pensionsgrundande inkomst. Du som haft småbarn, gjort plikttjänst eller studerat under det senaste deklarerade inkomståret har också fått ett så kallat pensionsgrundande belopp. Ett pensionsgrundande belopp är en fiktiv inkomst som du också får pensionsrätter för.

Vad står det i orange kuvert?

Orange kuvert till pensionssparare består av två sidor. På ena sidan hittar du en kontoställning för din inkomstpension och premiepension, och på den andra beslut om pensionsrätten du tjänat in under det senaste inkomståret.

Innan 2018 innehöll orange kuvert även en pensionsprognos. Den har nu flyttat till ”Mina sidor” på Pensionsmyndigheten.se. Där kan du nu få en överblick över din totala pension och se prognosen för den allmänna pensionen som du får från staten, tjänstepensionen som du får från din arbetsgivare och även för ett eventuellt privat pensionssparande.

När du väljer att gå i pension kommer det totala beloppet på pensionskontot delas med ett så kallat delningstal. Delningstalen är den genomsnittliga återstående livslängden efter pensionering för varje årskull. Eftersom medellivslängden i Sverige har ökat har även delningstalen blivit högre, vilket innebär att pensionen ska räcka till fler år som pensionär.

Så läser du orange kuvert

Under rubriken ”Dina pensionskonton” på orange kuverts första sida, kan du se hur mycket du har tjänat in till din allmänna pension totalt och värdeförändringen det senaste året. Den allmänna pensionen består av inkomstpension och premiepension och du har ett konto för vardera. Kontona används för att registrera alla dina pensionsrätter som du kommer att samla under ditt arbetsliv.

Inkomstpensionen - placerar du inte själv. Utvecklingen av inkomstpensionen beror inte på börsutvecklingen utan är i stället kopplad till ett inkomstindex som är ett mått på utvecklingen av genomsnittsinkomsten i Sverige. När löntagarnas inkomster ökar så ökar värdet på inkomstpensionspengarna i samma takt. Det innebär att oberoende av när i livet en pensionsavgift har betalats in till inkomstpensionen så har den samma relativa värde, det vill säga ger samma standard för pengarna. För 2023 är värdeförändringen 4,6 procent.

Premiepensionen - har du själv möjlighet att styra över genom att välja fonder. Under rubriken ”Din premiepension” kan du se vilka fonder just du har placerat din premiepension i och värdet för varje fond. Här kan du också se värdeutveckling och hur mycket du betalar i fondavgift för ditt fondinnehav. När du väljer olika fonder bestämmer du själv hur pengarna ska fördelas mellan fonderna. Det ser du under rubriken ”Vald fördelning”. Under året kan fonderna utvecklas olika vilket kan innebära att värdefördelningen har skiftat.

Hur fördelningen såg ut vid utgången av förra året ser du under rubriken ”Aktuell fördelning”. Skulle den aktuella fördelningen skilja sig avsevärt från den valda behöver du fundera på hur risknivån har påverkats och kanske justera dina val genom att ändra fördelningen eller byta fonder.

Längst ner i tabellen kan du se och jämföra fondavgiften och din totala värdeutveckling med värden för den genomsnittlige personen. Betalar du högre fondavgift en genomsnittet bör även din värdeutveckling vara högre, annars kan det vara en god idé att byta till en billigare fond.

årsbesked 2022

Bild från Pensionsmyndigheten.se

På sidan två kan du se hur mycket du har tjänat in i allmän pension under det senast deklarerade inkomståret. Eftersom årsbeskedet kommer innan du hunnit deklarera 2022 års inkomster, grundas dessa siffror på din deklarerade inkomst för två år sedan, det vill säga 2021.

Hur kan jag påverka min totala pension?

Det finns tre faktorer som påverkar pensionen mest:

  1.  Hur mycket du tjänar genom hela livet - Varje år avsätts en del av din inkomst till din allmänna pension. Hur mycket pension du kan få baseras till stora delar på din inkomst under hela livet.

  2.  Om du har tjänstepension - 9 av 10 anställda har tjänstepension. Tjänstepensionen är den del av pensionen som betalas av arbetsgivaren. Tjänstepensionen blir ännu mer viktig för dig ju högre lön du har eller ju yngre du är eftersom desto större del av din totala pension kommer att komma från tjänstepensionen

  3. Vid vilken ålder du väljer att ta ut din pension – Ju senare du tar ut din pension desto färre år fördelas din pension på. Det innebär att du får ut mer pension varje månad.