1. Privatbloggen
  2. Så fungerar skyddet mot oförutsedda händelser

Så fungerar skyddet mot oförutsedda händelser

Lendos Trygghetsförsäkring - en trygghet för dig

Trygghetsförsäkring Lendo

2023-10-03

Det är lätt att oroa sig över vad som händer med ekonomin om något händer och stora delar av inkomsten försvinner. Men det finns möjligheter att skydda sig mot det oförutsedda. Med Lendos trygghetsförsäkring får du en extra säkerhet. Så här fungerar vår trygghetsförsäkring. 

Trygghetsförsäkring är en extra trygghet och en försäkring som skyddar dig och ger hjälp vid oförutsägbara händelser. Lendos trygghetsförsäkring ger dig ersättning om du drabbas av bland annat sjukskrivning, psykisk ohälsa, ofrivillig arbetslöshet, ID-kapning och vård av nära anhöriga. Dessutom får dina anhöriga ersättning med 200 000 kronor om du skulle avlida. 

Försäkringen ger dig också ersättning och hjälp genom att täcka kostnader som lånekostnader som ränta och amortering, bostadsrättsavgift, elkostnader och andra fasta kostnader medan du går igenom en tuff period.

Försäkringen passar speciellt bra för dig som har låneskydd eller helt enkelt vill ha mer ekonomisk trygghet. Det finns dock några villkor som du måste uppfylla om du funderar på att teckna en trygghetsförsäkring. Du måste vara mellan 18 och 64 år gammal, folkbokförd och boende i Sverige, ha arbetat som tillsvidare anställd i minst sex månader och du får inte vara sjukskriven vid ansökningstillfället. För att försäkringen ska gälla måste du även vara inskriven och berättigad till ersättning från svensk försäkringskassa.

Med Lendos Trygghetsförsäkring kan du få ersättning i upp till 12 månader och ersättningsbeloppet beräknas från det försäkringsbelopp som du själv väljer. Om du istället inte kan arbeta på grund av sjukdom eller skada betalas din ersättning med så stor del av det valda försäkringsbeloppet som motsvarar graden av nedsatt arbetsoförmåga.

Till exempel, om du har har ett försäkringsbelopp på 10 000 kronor och din arbetsförmåga har minskat med 50 procent, får du 5 000 kronor per månad i ersättning. Premiekostnaden för försäkringen beror på bland annat storleken på ditt försäkringsbelopp.

Är du intresserad av att teckna en trygghetsförsäkring hos Lendo kan du kontakta oss och få hjälp och rådgivning:

Ring 0771-131310 eller skicka ett mail till forsakring@lendo.se. Försäkringen börjar gälla direkt vid tecknandet, dock finns regler om vissa kvalificeringsperioder. 

Fakta – det här behövs för att du ska få teckna  en trygghetsförsäkring

Du ska vara en privatperson, ej egenföretagare.

Folkbokförd och bosatt i Sverige vid försäkringens beviljande. 

Du ska ha fyllt 18 men inte 65 år. Försäkringen gäller dock till och med försäkringstagaren är 69 år. 

Tillsvidareanställd med en arbetstid av minst 22 timmar per vecka under minst 6 sammanhängande månader direkt före försäkringens tecknande. 

Fullt arbetsför och ej uppbär sjukpenning, sjuk- eller aktivitets- ersättning, tillfällig föräldra- eller närståendepenning, pension eller liknande vid försäkringens beviljande. 

Inskriven i och berättigad till ersättning från svensk försäkringskassa.