1. Privatbloggen
  2. Så klarar du av din studentekonomi 2021

Så klarar du av din studentekonomi 2021

Det är mycket att tänka på som nybliven student, för många är det första gången man ska ta eget ansvar över sin ekonomi.

Sharon Lavie - Lendo & Schibsted

2021-08-18

För många innebär studentlivet att man för första gången ska ansvara för sin egen ekonomi. Studenter kan söka studiemedel under studietiden och med lite planering går det att få studiemedlet att räcka, men det är svårt. En genomsnittlig student går back 372 kronor per månad enligt en budget jag har räknat ut som baseras huvudsakligen på Konsumentverkets kostnadsberäkningar. Då kan det vara bra att veta hur man kan öka inkomsterna så livet även kan rymma nöjen och oförutsedda händelser.

Svårt att få studiemedlet att räcka

Enligt CSNs rapport ”Högskolestuderandes ekonomiska och sociala situation 2020” uppger 13 procent att de finansierar sina studier endast med studiemedel. Resterande har andra inkomstkällor för att klara av sin försörjning. 63 procent av de som har studiemedel med bidrag och lån har svarat att studiemedlen inte täcker hela levnadskostnaden. 48 procent har angett att de jobbar vid sidan om studierna och 12 procent säger att de får ekonomiskt stöd av sina föräldrar. I samma rapport framgår att 53% av studenterna har en bostadskostnad som är över 4000 kronor i månaden.

Så funkar CSN:s studiemedel

Du kan som mest få 10 928 kronor i studiemedel för fyra studieveckor. Av dem består 3 312 kronor av bidragsdelen och 7 616 kronor är lånedelen. Har du barn kan du söka tilläggsbidrag och har du merkostnader för till exempel pendling, utlandsstudier mm kan du även söka merkostnadslån. Du får oftast beslutet inom en vecka från din ansökan och du kan få studiemedel fyra veckor bakåt i tiden.

Fribelopp

Har du andra skattepliktiga inkomster, (det kan vara lön men även a-kassa, aktieutdelningar eller inkomster från en bostadsförsäljning) kan det i normalfallet påverka din rätt till studiemedel. Överstiger inkomsterna det fribelopp som gäller under ett kalenderhalvår kommer studiemedlet att minskas. Under 2021 är fribeloppet tillfälligt borttaget på grund av Corona-pandemin, vilket innebär att dina inkomster detta år inte kommer att påverka studiemedlet men det kan vara bra att veta om detta inför nästa termin. Studerar du på heltid under 20 veckor kan du räkna med att fribeloppet för nästa halvår kommer ligga på strax över 92 000 kronor. För att undvika att bli återbetalningsskyldig ska du meddela CSN om du jobbar extra och har högre inkomster. 

Se upp! För att undvika att bli återbetalningsskyldig ska du meddela CSN om du jobbar extra och har högre inkomster. Även inkomster av kapital så som försäljning av aktier, fonder och fastigheter kan påverka ditt studiemedel. 

Sök bostadsbidrag

Är du under 29 år kan du söka bostadsbidrag. Har du inga barn kan du få upp till 1300 kronor. Hos Försäkringskassan kan du både göra en preliminär beräkning och ansöka. Bostadsbidraget minskar om din inkomst är över 43 500 kr per år. Som inkomst räknas 80 % av studiebidragsdelen, lön, ränteinkomster med mera. Skulle du få mer i inkomst än du uppger i ansökan blir du återbetalningsskyldig

Se upp! Du som läser sista året ska vara extra uppmärksam på att bostadsbidraget beräknas helårsvis. Om du studerar fram till juni och räknar med att börja jobba direkt efter studierna är chansen ganska stor att dina totala inkomster för året kommer överstiga den summa som är tillåtet för att få bostadsbidrag. Därför ska du alltid meddela Försäkringskassan om du jobbar extra och får högre inkomst. Tyvärr är detta ett slags moment 22 eftersom pengarna kan behövas under studietiden. Fundera på om du ska avsäga dig bostadsbidraget sista halvåret eller var beredd att betala tillbaka. 

Dela bostad

Väljer du att bo i en studentkorridor delar du gemensamma utrymmen som exempelvis kök, i gengäld får då ofta en tusenlapp eller mer i lägre hyra. Ett annat alternativ är att dela en större bostad med andra studenter och på så vis sänka bostadskostnaden.  Det man ska tänka på är att studentbostäder oftast erbjuder två hyresfria månader under sommaren, medan en vanlig lägenhet betalas året om.

Låna studentlitteratur

En av de tyngre posterna i studenternas ekonomi är studielitteraturen. Ett tips är att så tidigt som möjligt ta reda på vilken litteratur som ska användas för kommande kurser och försöka boka dessa i biblioteken. Alternativt finns nu sajter som tex Campusbokhandeln och Studentapan där du kan köpa och sälja litteraturen begagnat och förhoppningsvis till ett mer överkomligt pris.

Inkomst under lov

Du får bara studiemedel för 40 veckor per år, därför är det viktigt att som student i god tid fundera på sin försörjning under övriga 12 veckor. Arbetsmarknaden för unga har varit ansträngd under pandemin men utsikterna börjar se bättre ut. Var aktiv i ditt jobbsökande och var öppen för att ta timanställning eller pass som funkar med dina studier, på så sätt blir det lättare för dig att få jobb även under loven. Om du inte lyckas hitta extrajobb under loven kan du vända dig till din hemkommun. En del kommuner har särskilda sommarprojekt för studenter och du kan också ha rätt till ekonomiskt bistånd under sommarmånaderna.

A-kassa

Grundregeln säger att en student kan anses vara arbetslös om utbildningen har avslutats (utbildningen är slutförd) eller avbrutits (du har hoppat av utbildningen och har inga konkreta planer på att avsluta den eller påbörja en ny). Har du arbetat innan eller under tiden du är student och varit med i a-kassan under en kvalificeringsperiod på 12 månader så kan du ha rätt till ersättning från a-kassan om du inte lyckas få ett jobb efter din examen. Läs mer om kraven som du behöver uppfylla på A-kassa.se

Betala mindre skatt

Du kanske ska jobba extra eller sommarjobba under din studietid? Om du inte känner för att betala mer skatt än nödvändigt kan du fylla i ett intyg eller begära jämkning. Du får på så sätt ett lägre skatteavdrag och mer pengar att leva på. Tjänar du mindre än 20 135 kr under hela 2021 behöver du inte betala någon skatt alls. Då fyller du i ett intyg som du lämnar till din arbetsgivare. Tjänar du 20 135 kronor eller mer kommer du betala skatt på hela beloppet du tjänar. I detta fall kan du begära jämkning som innebär att arbetsgivaren drar mindre i skatt. Intyg, jämkningsansökan och mer information finns i Skatteverkets broschyr.

Se upp! Tjänar du mer än vad du har meddelat Skatteverket kanske arbetsgivaren drar för lite skatt. Meddela genast Skatteverket, så skatten dras korrekt och du slipper restskatt. 

Sök stipendier

För att öka dina inkomster kan du söka stipendier och bidrag. Även om det tar lite tid, så kan det absolut vara värt  det om du blir beviljad. Länsstyrelsen har en bra sökdatabas över landets stiftelser som delar ut stipendier och bidrag. Dessutom är stipendier som går till utbildning skattefria

Se upp! Även om stipendier inte påverkar studiestödet och skatten, så påverkar det din rätt till bostadsbidrag. Meddela Försäkringskassan om du får stipendier så att du inte blir återbetalningsskyldig. 

Utnyttja ditt studentkort

Som student har du möjlighet att skaffa Studentkortet. Med Studentkortet får du tillgång till en mängd olika rabatter och förmåner hos ett stort antal företag över hela landet. Detta blir givetvis inte en inkomst men att kapa kostnader är också ett sätt att få pengarna att räcka lite längre.

Studentbudget 2021

INKOMSTER
Studiemedel10 928 kr
BOSTAD
Hyra4 000 kr
Hemförsäkring110 kr
FASTA KOSTNADER
Medier - Netflix, Spotify etc.300 kr
RÖRLIGA KOSTNADER
Livsmedel - all mat lagas hemma2 920 kr
Kläder och skor520 kr
Fritid660 kr
Mobiltelefon150 kr
Personlig hygien700 kr
Förbrukningsvaror - toapapper, städ mm.130 kr
Hemutrustning300 kr*
Kollektivresor650 kr
Studentlitteratur860 kr
Resultat- 372 kr
Kommentarer: Hyra: I hyran antas el, vatten och wifi ingå. Mat: Ingår ej alkohol eller restaurangbesök Alla övriga poster bygger på Konsumentverkets kostnadsberäkningar.

Sharon pratade om svårigheterna att få ihop studentekonomin även i TV4 Nyhetsmorgon den 23 augusti.

Taggar:

LÅN