1. Privatbloggen
  2. Så påverkas ekonomin av invasionen av Ukraina

Så påverkas ekonomin av invasionen av Ukraina

Lendos sparekonom Sharon Lavie ger oss en genomgång av vilka ekonomiska konsekvenser vi kan se i Sverige av invasionen av Ukraina.

Sharon Lavie - Lendo & Schibsted

2022-03-11

Sverige har ingen stor handel med vare sig Ryssland eller Ukraina ändå kan invasionen innebära en rad konsekvenser för vår ekonomi. Exporten till Ryssland står för 1,3 procent av Sveriges totala export och importen står för 1 procent vilket är en relativ låg exponering, samtidigt kan sanktioner, frysta konton, handelsstopp och ökade priser på vissa varor drabba enskilda företag hårt.

Regeringens bedömning är att effekterna på svensk ekonomi bör bli förhållandevis begränsade jämfört med andra länder. Likväl kan vi förvänta oss dyrare elpriser i hela Europa och som konsekvens även i Sverige på grund av att Ryssland är så stora exportörer av både olja och gas som används i flera länder för elproduktion. Det kommer även påverka priset på drivmedel och det kommer bli dyrare att tanka bilen. 

Ryssland och Ukraina är båda stora exportörer av spannmål och konflikten kommer att driva upp priserna på vete, så att exempelvis bröd blir dyrare men även andra livsmedel. De ökade priserna driver också på inflationen vilket innebär att vi får mindre köpkraft.

Hur detta i sin tur påverkar räntorna är svårt att säga helt entydigt. Å ena sidan kan höjda räntor motverka den stigande inflationen samtidigt finns en risk för att höjda räntor i ett sådant känsligt läge skapar en lågkonjunktur..

Ingen som sparar på börsen har missat de senaste tidens börsfall och så länge konflikten pågår kommer även det fortsatt vara oroligt på börsen. Det i sin tur påverkar privata sparare så väl som premiepensionen. Denna del som utgör 2,5% av din allmänna pension ligger i ett valbart fondsparande. Även de som har en premiebestämd tjänstepension kan påverkas av börsens svängningar då man kan välja mellan att placera pengarna i en traditionell försäkring eller en fondförsäkring. I det senare fallet påverkar börsens rörelser sparkapitalet mer eftersom fondförsäkringar består som regel av en högre aktieandel än traditionella försäkringar.

Traditionella försäkringar har en garanti, lägre aktieandel och därmed en lägre risk. Man ska ändå komma ihåg att sparandet sker under många år och det i det långa loppet inte gör någon större skillnad för det utbetalade pensionsbeloppet.

Den svenska kronan kommer också försvagas då många investerare föredrar tryggare valutor. Det i sin tur gör det dyrare för oss svenskar när vi reser eller om vi köper varor från utlandet.

Exakt vilka fler konsekvenser vi kommer se i ekonomin är det för tidigt att säga, och beror helt på hur situationen utvecklas och vilka sanktioner som Europa och övriga världen tar till mot Ryssland och hur Ryssland i sin tur agerar.