1. Privatbloggen
 2. Så tycker partierna i olika ekonomiska frågor

Så tycker partierna i olika ekonomiska frågor

Vår sparekonom Sharon Lavie går igenom partiernas politik i de ekonomiska frågorna inför valet 11 september.

Så tycker partierna barometer Lendobloggen

2022-09-06

Barometer inför valet - Sharons genomgång Lendobloggen

Sharon Lavie har grundligt gått igenom de ekonomiska frågorna i partiprogrammen inför det stundande valet.

Moderaterna 

Försörjning och arbete

 • Sänkt skatten på arbete – framför allt på låga och medelstora inkomster.

 • Förstärk jobbskatteavdraget, så att alla som arbetar får sänkt skatt.

 • Den som lämnar långtidsarbetslöshet för jobb får behålla 10 procent mer av lönen upp till 2 500 kronor per månad i maximalt 18 månader.

Försörjningsstöd och bidrag

 • Inför ett bidragstak – så att det alltid lönar sig bättre att jobba än att stapla olika bidrag på varandra. Summan av olika bidrag aldrig blir högre än 75 procent av lönen från ett arbete

 • Inför krav på motprestation på heltid för den som har försörjningsstöd.

 • Minska försörjningsstödet för den som inte deltar i aktiviteter på heltid eller som inte redovisar vad pengarna har gått till.

 • Skärp socialtjänstlagen, så att den som har försörjningsstöd måste tacka ja till ett arbete även på en annan ort, för att behålla sitt försörjningsstöd.

 • Avskaffa flerbarnstillägget från och med det fjärde barnet.

A-kassa : 

 • Rulla tillbaka de tillfälliga höjningar av a-kassan som gjorts med anledning av pandemin, så att a-kassan uppmuntrar till återgång i arbete.

 • Sänk nivån efter 100 ersättningsdagar och begränsa a-kassan till ett år, därefter ska möjlighet till aktivitetsstöd i två år följa.

Välfärdsförmåner

 • Ställ krav på att den som invandrat gradvis ska kvalificera sig till välfärdsförmåner ( som full föräldrapenning och flerbarnstillägg) genom arbete eller permanent och laglig bosättning i Sverige.

Energi

 • Ja till utbyggnad av svenskt kärnkraftverk

 • Avskaffa förbudet i lagstiftningen om att det inte får finnas fler än 10 kärnkraftsreaktorer i Sverige

 • Förstärka det gröna skatteavdraget och göra det billigare för privatpersoner att göra investeringar som minskar elkonsumtion

 • Införa ett tillfälligt högkostnadsskydd för privata elkunder vintern 2022/2023 - Om månadspriset överstiger en viss nivå kommer staten stå för en majoritet av den överskjutande kostnaden den månaden enligt samma modell som i Norge.

Pension

 • Sänka skatten på pensioner med 6 miljarder kronor

 • Höja ersättningen med 1000 kr till de sämst ställda pensionärerna 

 • Alla som har bott i Sverige i minst 40 år ska ha rätt till full garantipension. Ta bort undantaget för asylinvandrare, som kan räkna med tiden som de bott i sitt hemland.

 • Införa en gas i pensionssystemet. Gasen aktiveras när tillgångarna i pensionssystemet är 10 procent högre än skulderna och skulle innebära flera hundra kronor i månaden för en pensionär med en vanlig pension.

Bostad

 • Höja bolånetaket.

 • Underlätta för ombildning av hyresrätter till bostadsrätter eller ägarlägenheter

 • Införa fri hyressättning vid nyproduktion

 • Göra det lättare för privatpersoner att hyra ut hela eller delar av sin bostad.

 • Nej till fastighetsskatt

 • Fler studentbostäder

Bensinskatt/drivmedel /bil

 • Sänka bensinskatten ytterligare och ta bort överbeskattningen på bensin och diesel som den rödgröna regeringen har infört.

 • Sveriges krav i reduktionsplikten ska ligga i linje med EU:s krav. Det skulle leda till ett sänkt dieselpris med 5 kronor litern vid pump.

Flygskatt

 • Nej till regeringens nationella flygskatt

Företagande

 • Sänka skatten för företag

 • Genomföra regelförenklingar så att det blir lättare att starta och driva företag. Arbetet för regelförenklingar ska även prioriteras på EU-nivå.

 • Underlätta generationsväxlingar och ägarskiften genom att bland annat förenkla 3:12-reglerna.

 • Reformera reglerna för personaloptioner för att företag ska kunna locka till sig och behålla kompetent personal.

Skatt

 • Skattehöjarstopp i Sverige för kommande mandatperiod

 • Sänka skatten på ISK och kapitalförsäkringar till statslåneräntan plus 0,75 procent. 

 • Golvet för skatten på ISK och kapitalförsäkringar tas bort.

 • SINK-skatten bör sänkas, förslagsvis till 20 procent eller lägre

RUT/ROT-avdrag 

 • Utöka taket i RUT-avdraget för att ta tillvara sysselsättningspotentialen i RUT-sektorn.

 • Bredda RUT-avdraget till nya tjänster

 • Utreda höjd avdragsrätt för äldre personer över 80 år.

 • Införa ett bredare hemavdrag för äldre personer över 70 år.

Sjukförsäkringen

 • Återinföra den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen.

Socialdemokraterna

Försörjning och arbete

 • Normen på svensk arbetsmarknad ska vara att anställningar är tillsvidare på heltid och omfattas av kollektivavtal

Försörjningsstöd och bidrag

 • Införa en aktivitetsplikt för vuxna som går på försörjningsstöd

A-kassa  

 • Permanenta den tillfälliga förstärkningen av a-kassan som infördes under pandemin, så att fler löntagare kan få ut 80 procent av sin lön om de blir av med jobbet

 • Införa avdragsrätt för fackföreningsavgiften

Välfärdsförmåner

 • Införa en extra veckas ledighet per år för alla föräldrar - en familjevecka

 • En successiv höjning av taket i den tillfälliga föräldrapenningen ska genomföras

 • Föräldraförsäkringen ska på sikt delas i tre lika delar. En tredjedel för vardera föräldern och en tredjedel som båda vårdnadshavarna har möjlighet att ta ut.

Studier

 • Höja bidragsdelen av studiemedlet och stärka hela studiemedelssystemet så att ännu fler kan ha råd att studera vidare

 • Införa ett nytt omställningsstudiestöd som möjliggör omställning eller kompetensutveckling med 80 procent av lönen i upp till ett år

 • Förbättra tryggheten vid studier och möjligheten till deltidssjukskrivning för studenter

Energi

 • Ja till utfasning av kärnkraft med mål om riksdagens mål om 100 procent förnybar elproduktion år 2040

 • Reglering av nätavgifterna på el-och naturgasområdena

Pension

 • Alla ska få minst 70 procent av slutlönen i pension

 • Införa en gas i pensionssystemet. Det vill säga att pensionen blir högre när det blir överskott i pensionssystemet, på samma sätt som den så kallade bromsen gör att pensionerna blir lägre när det riskerar att bli underskott i systemet.

 • Införa ett garantitillägg som kommer att ge en halv miljon pensionärer med låga pensioner 1 000 kronor mer varje månad, skattefritt. En miljon pensionärer kommer att i genomsnitt få 750 kronor mer

 • Införa en trygghetspension. Den ska ge ekonomisk trygghet för dem som slitit ut sig i arbetslivet och inte orkar jobba hela vägen fram till pension

Bostad

 • Motverka marknadshyror 

 • Se över lånetak och amorteringskrav så att de inte ska vara utformade så att de i onödan utestänger låg- och medelinkomsttagare från att köpa lägenhet eller småhus

 • Startlån för unga och andra förstagångsköpare.

 • Stärka hyresgästernas ställning vid renoveringar och ombildningar. Lyxrenoveringar för att byta hyresgäster i det befintliga hyresbeståndet måste stävjas.

 • Bygga fler studentbostäder och små hyreslägenheter. 

Bensinskatt/ drivmedel/bil

 • Inga nya sänkningar eller stöd utlovas utöver de nuvarande sänkta bränsleskatterna med 1,05 kronor, mellan 1 maj och 30 september 2022.

 • Pausa nivåerna i reduktionsplikten för nästa år på årets nivåer

 • Nytt reseavdrag lanseras som är färdmedelsneutralt och avståndsbaserat. Skattereduktionen höjs till motsvarande 25 kronor milen, jämfört med dagens 18,50. Den statliga milersättningen kommer att höjas till samma nivå

Flygskatt

 • Nej till slopad flygskatt

Företagande

 • Ge småföretag och entreprenörer bättre förutsättningar att växa och utvecklas

 • Samhället ska stötta småföretag så att de vågar investera och anställa

 • Öka möjligheterna för företagen att finansiera expansion.

Skatt

 • Nej till att återinföra fastighetsskatten.

 • Beskattningen av kapital bör öka

 • Behålla ränteavdraget

RUT/ROT-avdrag 

 • Inga planer på att ändra på reglerna för RUT eller ROT-avdrag

Sjukförsäkringen

 • Se över behovet av att ändra i karensavdraget i sjukpenningen

Övrigt

 • Det ska vara möjligt att fortsätta använda kontanter, oavsett var i landet vi bor

Liberalerna

Försörjning och arbete

 • De 100 000 första intjänade kronorna från arbete eller företagande ska bli skattefria

 • Ett nytt brett jobbskatteavdrag ska genomföras

 • Inträdesjobb - ny anställningsform med något lägre ingångslön och avskaffade arbetsgivaravgifter för unga och nyanlända.

 • Permanent sänka skatten på de lägsta lönerna med minst 1 000 kronor i månaden 

 • Marginalskatterna för alla ska fortsätta att minska

 • Dagens jobbonus förstärkas så att den som går från försörjningsstöd till arbete får behålla mer av sin inkomstökning

 • Statliga inkomstskatten ska sänkas

Försörjningsstöd och bidrag

 • Den som låter bli att lära sig svenska i normalfallet kunna få sitt försörjningsstöd nedsatt

 • Ny dagersättning för arbetsföra personer med ett tydligt krav på motprestation i form av anvisat arbete, språkutbildning eller annan kompetenshöjande verksamhet.

 • Bidragstak – de samlade bidragen ska inte kunna vara högre än de lägsta kollektivavtalade lönerna

A-kassa  

 • För att man inte ska fastna i arbetslöshet ska försäkringen ge ett högt stöd i början och trappas av med tiden

 • Arbetsvillkoret bör ersättas med ett inkomstvillkor. A-kassa skyddar mot förlorad inkomst och därför är det rimligt att rätten till ersättning är kopplad till faktisk lön och inte hur många timmar man var på jobbet innan man blev arbetslös.

 • Arbetslöshetsförsäkringen skall vara allmän och obligatorisk

Välfärdsförmåner

 • Tandvårdens finansiering ska steg för steg likna annan sjukvård där du som patient betalar mindre och samhället mer.

 • Familjen kan välja mellan kortare föräldraförsäkring med fullt inkomstskydd eller längre försäkring med lägre ersättning.

 • Höja VAB-ersättningen till föräldrapenningsnivå

 • Föräldralediga och arbetslösa har rätt till 15 timmar i veckan på förskolan, detta ska ökas till 30 timmar i veckan och möjlighet till omsorg på obekväm arbetstid för föräldrar som behöver det på grund av arbete.

 • Se över flerbarnstillägget eftersom det är en kvinnofälla

Studier

 • Du som har studielån ska kunna få en femårig CSN-paus, så att du när du vill ska kunna ta ett uppehåll från din återbetalning.

 • Fortsätta förbättra studiestödet, särskilt när det gäller studenter som har barn eller som vårdar sjuka barn eller anhöriga.

 • Högt fribelopp är viktig

 • Öppna för att höja åldersgränsen ytterligare

 • Framtida studielån ska inte kunna skrivas av vid en viss ålder.

Energi

 • Ja till nya kärnkraftverk - möjliggöra fler nya reaktorer på fler ställen, möjliggöra återstart av Ringhals 1 och 2, se till att statliga lånegarantier omfattar kärnkraften, modernisera regelverken och ge kärnkraften betalt för att den alltid finns tillgänglig

 • Sänka elmomsen - momsen på el sänks till miniminivån 6 % under 2023. 

 • Elskatten ska börja fasas ut. 

 • Energi som hushållen producerar själva för eget bruk ska inte beskattas

Pension

 • Sänka skatten på pensioner

 • Höja pensionerna

 • Införa en pensionsgas så att dagens och morgondagens pensionärer får del av det överskott som byggts upp i pensionssystemet. 

 • Återinföra rätten till avdrag för privat pensionssparade så att alla kan spara 1  000 kronor månaden skattefritt.

 • Kostnaderna för att byta fonder i premiepensionssystemet ska sänkas

 • Skillnaden i skatt mellan arbetsinkomster och pensioner, den s k pensionärskatten, ska avskaffas

 • Åldersgränsen för hur länge man har rätt att vara kvar på jobbet ska höjas från 67 till 71 år

 • Den som fortsätter i arbetslivet efter 65 ska betala lägre skatt och arbetsgivaravgift

 • Höja ersättningsnivån och taket för den högsta hyra som kan ersättas.

Bostad

 • Införa ett skattegynnat bosparande 

 • Införa statligt startlån

 • Slopa det förhöjda amorteringskravet

 • Fri hyressättning vid nyproduktion -hyran i nybyggda hyresrätter ska få avtalas fritt mellan hyresvärd och hyresgäst

 • Hyresgästen ska kunna göra tillval och frånval som motsvaras av ett hyrestillägg eller hyresavdrag under en viss tid.

 • Sänka flyttskatten (reavinstskatten)

 • Nej till fastighetsskatt

 • Ränteavdragen ska vara kvar

Bensinskatt/drivmedel/bil

 • Höjt avdrag för resor med egen bil

 • Fordonsskattens glesbygdsavdrag bör minst fördubblas för att kompensera för bilens roll i glesbygden. 

 • Reduktionsplikten, som är en del av förklaringen till den snabba prisuppgången, ses över.

Företagande

 • Det ska bli enklare och billigare att anställa genom att arbetsgivaravgifterna sänks för både småföretagare och för dem som vill anställa unga

 • Möjligheten att anställa via provanställning utvidgas till ett år istället för sex månader

 • Generationsväxlingar i företag ska underlättas genom att de s.k. 3:12-reglerna reformeras.

Skatt

 • Ssänka skatten på investeringssparkonton (ISK) genom att bland annat göra de första 300 000 kronorna på ett ISK helt skattefria

 • Bredare skatteavdrag för gåvor till civila organisationer

 • Trängselskattens nivå förändras i förhållande till det aktuella trafikflödet i realtid.

RUT/ROT-avdrag 

 • Rut ska omfatta fler tjänster.

 • Det ska gå att göra avdrag för större belopp

 • Subventionsgraden för äldre utökas

Övrigt

 • Större andel av pensionen, precis som bilen och huset, ska delas vid en skilsmässa

Centerpartiet

Försörjning och arbete

 • Sänka skatt på jobb och företagande, särskilt för dem med lägre inkomster och för småföretagare

 • Höja grundavdrag för de som arbetar

 • Höja gränsen för när man börjar betala statlig inkomstskatt.

Försörjningsstöd och bidrag

 • Bättre stöd vid omställning och vidareutbildning

 • Nyanlända bör kvalificera sig in i trygghetssystemet

 • Etableringsersättningen till nyanlända, som i normalfallet ges under de två år en etableringsplan gäller, görs om till ett etableringslån

 • Försörjningsstödet till familjer ska delas 50/50 mellan båda personerna i familjen

 • För att få försörjningsstöd utbetalat ska lika krav ställas på båda personerna i familjen, vad gäller studera svenska, delta i praktik, arbetsträna eller söka jobb

 • Man ska få behålla mer av försörjningsstödet än idag under en begränsad tid då man prövar att arbeta

A-kassa  

 • Arbetslöshetsförsäkring ska vara hög till en början, för att sedan minska snabbare än idag

Välfärdsförmåner

 • Förskola och fritidsverksamhet tillgänglig för alla där kostnaden inte ska påverka de med små marginaler

 • Reformera föräldraförsäkringen genom en kraftig förstärkt jämställdhetsbonus. (Införa en tredubblad jämställdhetsbonus)

 • Förändra reglerna så att 80 procent av föräldraledigheten ska tas ut innan barnet har fyllt tre år 

 • Fasa ut lägstanivådagarna och öka SGI dagarna i föräldraförsäkringen

 • Avskaffa den så kallade snabbhetspremien (Snabbhetspremien innebär att en förälder kan behålla samma nivå på ersättning som med första barnet, om kvinnan blir gravid på nytt innan det första barnet har uppnått ett år och nio månaders ålder)

 • Ta bort begränsningen i antal dubbeldagar som idag är 30 dagar per förälder.

 • Införa en VAB-bonus som motsvarar den tidigare nämnda jämställdhetsbonusen

 • Nej till kvoterad föräldrapenning.

 • Barnbidraget delas lika mellan föräldrarna

 • Flerbarnstillägget ska ses över.

Studier

 • Fribeloppsgränsen tas bort för lånedelen av studiemedlet

Energi

 • Sänka elnätsavgiften med 30 procent för alla hushåll år 2024.

 • Bredda och skala upp det gröna avdraget för energieffektiviseringar i hemmet till max 25 000 kronor

 • Kärnkraft ska inte fasas ut på politisk grund men heller inte tilldelas statligt stöd.

 • Kärnkraften ska producera mer el i de reaktorer som redan är igång

 • Enklare att installera solpaneler på flerfamiljshus

 • Den som bor eller äger mark nära ett vindkraftverk ska kunna få ersättning

 • Sänkt skatten maximalt på biodrivmedel som blandas in i bensin och diesel

 • Avskaffa energiskatten för dig som använder din egenproducerade solenergi

Pension

 • Sänka skatten för äldre som arbetar, genom ett förstärkt jobbskatteavdrag

 • Skattesänkningar för pensionärer ska riktas mot de med lägst pensioner 

 • Höjd garantipension för de pensionärer som har det allra sämst ställt ekonomiskt.

Bostad

 • Det förstärkta amorteringskravet bör avskaffas

 • Särskilt bosparande för  unga och människor med svagare ekonomi 

 • Nej till fastighetsskatt

 • Se över flyttskatten (reavinstskatten).

 • Införa fri hyressättning i nybyggda hyresbostäder.

 • Slopa fastighetsavgiften de första fem åren för den som tar över ett hus som stått öde

 • Ha ett starkt skydd mot chockhöjningar av hyror

 • Skattereglerna för andrahandsuthyrning ska bli mer generösa. Bostadsrättsföreningar bör inte ha möjlighet att stoppa andrahandsuthyrningar om det inte finns särskilda skäl

 • Möjligt att avtala om att den egendom som utgör sambors gemensamma bostad, ska vara samboegendom (dvs även om ena flyttar in hos den andre).

Bensinskatt/drivmedel/bil

 • Reseavdraget ska i större utsträckning kompensera för de kostnader som följer med de långa avstånden på landsbygden

 • Stärka kraven i det så kallade bonus malus-systemet och behålla miljöbonusen på maximalt 70 000 kronor för miljöbilar

 • Trängselavgifter ska vara möjliga att införa kommunalt

Företagande

 • Lägre skatt för företagare

 • Slopa arbetsgivaravgift för att anställa långtidsarbetslösa

 • Sänk arbetsgivaravgiften för de första anställda i ett företag

 • Slopa arbetsgivaravgiften de första två åren på arbetsmarknaden, för de första 16 000 kronorna av månadslönen

 • Slopa arbetsgivaravgiften helt för personer under 18 år

Skatt

 • Sänka totala skattetrycket – inga skattehöjningar på arbete, sparande eller bostad

 • Första 150 000 kronorna på ISK ska vara skattefria

 • Ta bort räntegolvet på ISK

 • Utjämna skatteklyftan för landsbygden genom att införa ett särskilt landsbygdsavdrag.

 • Inför avdragsrätt på gåvor till fler ideella organisationer

RUT/ROT-avdrag 

 • Bredda RUT och ROT-avdragen

Kristdemokraterna

Försörjning och arbete

 • Dubbelt jobbskatteavdrag för unga under 25 år, samt ytterligare ett jobbskatteavdrag för de som tagit en examen innan de fyllt 25 år, för nyanlända under deras första fem år i Sverige och för personer som kommer från en långvarig arbetslöshet.

 • Försörjningskrav som innebär att anknytningspersonen först måste kunna försörja sig själv och den anhörige samt ha en tillräckligt stor bostad för sig själv och den anhörige innan den anhörige kan komma till Sverige, utom för minderåriga barn. Detta gäller även om en minderåring är anknytningsperson.

 • Alla som arbetar ska få sänkt skatt

Försörjningsstöd och bidrag

 • Krav på att asylsökande ska delta i 15 timmar språkutbildning och nio timmar samhällsorientering per vecka. Asylsökande ska också ha ett arbetskrav på sig om 16 timmar per vecka vid det egna asylboendet. Den som inte deltar i utbildningen eller uppfyller arbetskravet kan få sin dagersättning nedsatt.

 • Införa en statlig dagpenning som är individualiserad och tydligt kopplad till deltagande i arbetsmarknadsinsatser. Den ska ersätta försörjningsstödet för arbetsföra personer.

 • Tillfällig flyttpeng för personer i försörjningsstödet (och i a-kassan) som ska ersätta kostnader för flytt för att ta ett jobb.

A-kassa  

 • A-kassan ska vara allmän och obligatorisk.

 • Ersättningsnivåerna ska vara konjunkturbaserade. Tanken är att ersättningarna blir lägre under högkonjunktur, när det finns fler jobb tillgängliga, och höjs under lågkonjunktur

 • Avgiften till a-kassan ska vara avdragsgill upp till 25 procent

Välfärdsförmåner

 • Föräldrar som själva ansvarar för barnomsorgen ska kunna få del av barnomsorgspengen. Barnomsorgspengen, ska gälla barn 1–3 år, uppgå till 6 000 kronor per barn och månad, räknas som inkomst och vara pensionsgrundande.

 • Nej till kvotering av föräldraförsäkringen.

 • Föräldrar ska fritt kunna överlåta föräldrapenningdagar till varandra eller till andra närstående

 • Föräldraledigas inkomst ska skyddas under tre år 

 • Rätten till föräldraledighet på heltid utvidgas till tre år. 

 • Samtliga föräldrapenningdagar ska kunna användas som dubbeldagar.

 • Generell graviditetspeng under den sista månaden i graviditeten

 • Taket i maxtaxan i förskolan höjs från dagens 50 340 till 60 408 kronor i månaden. en avgiftshöjning med maximalt 302 kronor per månad för första barnen och 101 kronor för tredje barnet

 • Fritidskort som gör det möjligt för barn som har föräldrar med försörjningsstöd att delta i fritidsaktiviteter.

 • Höja det barnrelaterade bostadsbidraget med 200 kronor per månad för ett barn, 400 kronor för två barn och 600 kronor för tre eller fler barn.

 • Höja inkomsttaket så att fler kan komma ifråga för bostadsbidraget.

Energi

 • Slopa momsen på el kommande vinter och ha en stötdämpare på energiskatten

 • Investera i ny kärnkraft

 • Befintliga reaktorer ska livstidsförlängas och starta processen med att bygga nya reaktorer

Pension

 • Sänka skatten på pension. 

 • Ta bort hela skillnaden i beskattning mellan pensionärer och löntagare

 • Ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag för personer som är 69 år eller äldre

 • Införa trygghetsersättning, för dem som har ett fåtal år kvar till pensionen men som slitit ut kroppen.

 • Inför en ”gas” i pensionssystemet

 • Höja garantipension och höja bostadstillägg för pensionärer.

 • Premiepensionen ska automatiskt delas lika (om parterna inte begär något annat) mellan makar som har gemensamma barn under tolv år.

 • Slopa den avgift som idag finns vid överföring av premiepension

 • Flera barnrättsår, från 4 till 5 år, i pensionssystemet och en höjd jämförelseinkomst

Bostad

 • Ta bort det förstärkta amorteringskravet.

 • Trappa ned ränteavdrag på sikt.

 • Nya bostadslån vid köp av nyproducerade bostäder undantas från amorteringskravet

 • Nej till fastighetsskatt

 • Avskaffa fastighetstaxeringen av boende

 • ”Startlån” med syfte att yngre hushåll, och personer med låga men stabila inkomster, kan ta steget till det ägda boendet

 • Avdragsgillt bosparande för unga mellan 18-34 med inkomst av tjänst

 • Flyttskatten (reavinstskatt) ska ändras så att skatten betalas först när man inte längre äger någon bostad

 • Ta bort taket på uppskov av reavinstskatt vid köp av ny bostad

 • Nyproduktion ges fri hyressättning

 • Införa hyrköp, som innebär att en del av hyran går till att köpa lägenheten.

Bensinskatt/drivmedel/bil

 • Ny modell för beskattning av vägtrafik, -fordon och bränsle, där hänsyn tas till stad och land, trängsel, tid på dygnet samt fordonens miljöpåverkan. I stället för att betala skatt när vi tankar ska vi betala när vi kör.

 • Reseavdraget görs om så att det är oberoende av färdsätt och bygger på avstånd

 • Utöka den övre gränsen för pendlingsavstånd, vilket innebär att fler som pendlar längre har möjlighet att göra ett avdrag

 • Sänka bensin- och dieselpriserna rejält för alla, främst genom minskad inblandningen av dyrt biobränsle

Flygskatt

 • Klimatstyrande start- och landningsavgifter ska införas

Företagande

 • Bolagsskatten bör sänkas 

 • 3:12-reglerna förbättras

 • Momsplikten för företag ska höjas och därmed gälla först vid 100 000 kr i årlig omsättning.

Skatt

 • Förmögenhetsskatten ska inte återinföras

 • Värnskatten ska inte återinföras.

 • Marginalskatt på max 50 procent

 • Höja skiktgränsen i den statliga inkomstskatten -inte fler än 15 procent av inkomsttagarna ska betala statlig inkomstskatt

 • Alla som arbetar får sänkt skatt

 • Föräldrar med barn under 18 år ska få en skattesänkning på 300 kr/månad och förälder

 • Generell höjning av alla momssatser med en procentenhet, för att istället sänka skatten på arbete

 • Avdragsrätt för gåvor till ideella organisationer

 • Sänk momsen på tjänster såsom frisörer, kemtvätt och vissa reparationer av exempelvis bilar och cyklar

RUT och ROT-avdrag 

 • Utveckla RUT-avdraget till att exempelvis omfatta hundpassning och gravvård.

Övrigt

 • Skadeståndsreglerna ska ändras så att staten betalar ut skadestånd direkt till brottsoffret

 • Summan om 800 kronor som varje dömd person ska betala till brottsofferfonden när fängelse finns i straffskalan ska höjas till 1 600 kronor.

 • Möjliggöra för fler att beviljas skuldsanering. Skuldsaneringslagens krav på kvalificerad insolvens behöver bli mindre strikt

 • Det bör införas negativt skälighetsrekvisit i skuldsaneringslagen, vilket skulle bli en villkorslättnad för den skuldsatte som ansöker om skuldsanering.

Miljöpartiet

Försörjning och arbete

 • Korta arbetstiden så att fler människor orkar jobba ett helt arbetsliv.

 • Äldre inom välfärden ska kunna gå ner i arbetstid – men ändå behålla full lön, så att det inte drabbar deras pension.

 • Lägre skatter på arbete och småföretagande

Försörjningsstöd och bidrag

 • Samma nivå på ersättningen vid sjukdom och arbetslöshet

 • Höja riksnormen för försörjningsstödet

 • Möjlighet att få försörjningsstöd och arbeta i större utsträckning än i dag utan att försörjningsstödet sänks.

A-kassa 

 • Införa en skattefinansierad allmän grundförsäkring vid sjukdom och arbetslöshet 

 • Permanenta de förbättringar som gjorts av a-kassan med anledning av pandemin. (Karensavdraget vid första sjukdagen är borttagen och det krävs inte läkarintyg vid sjukdom de första 14 dagarna).

Välfärdsförmåner

 • Höja bostadsbidraget för barnfamiljer 

 • Tandvården ska jämställas med övrig hälso- och sjukvård, och ingå i samma högkostnadsskydd

 • Hjälpmedel ska ingå i högkostnadsskyddet

 • Preventivmedel ska vara avgiftsfritt upp till 26 år

 • Dubblera pappornas uttag av föräldraledighet – varje förälder ska ta ut minst en tredjedel av föräldradagarna

 • Barnbidraget, underhållsstödet och bostadsbidraget behöver öka i takt med inkomstutvecklingen i samhället.

Studier

 • Höja studiestödet 

 • Förbättra studenters a-kassa och sjukförsäkring

Energi

 • Införa ett kraftfullt stöd för energieffektivisering till både hushåll och industrier

 • Fasa ut kärnkraften 

Pension

 • Höja garantipensionen 

 • Höja pensionerna, mest för de med de lägsta pensionerna

 • Människor som flytt till Sverige ska få en skälig pension

 • Skatt på pension ska inte sänkas

 • Höja bostadstillägget för pensionärer

Bostad

 • Stoppa renovräkningar. Renovering ska inte vara så lyxig att människor måste vräkas från sina hem. Vi vill stärka hyresgästernas ställning vid renovering

 • Införa ett rot-stöd för hyresrätter och stimulera hållbar renovering genom statligt långsiktigt stöd.

 • Startlån för unga

Bensinskatt/drivmedel /bil

 • En skattesänkning på 4 000 kronor per år riktad till personer i glesbygdskommuner istället för sänkt bensinskatt.

Flygskatt

 • Höja flygskatten

Företagande

 • Ta bort energiskatten helt för företag som producerar el för eget bruk.

 • Sänka småföretagens skatt på arbete och höja skatten på miljöförstöring

Skatt

 • Sänka momsen kraftigt på bilpooler och andra delningstjänster

 • Beskatta stora förmögenheter mer

 • Höja skatten på kapital, utsläpp och miljöförstöring

 • Utvidga skattereduktionen i landsbygden

Sjukförsäkringen

 • Höja den lägsta nivån i sjuk- och aktivitetsersättningarna

 • Slopa karensdagen i sjukförsäkringen

Övrigt

 • Göra det billigare att åka buss och tåg, särskilt för unga och pensionärer

Vänsterpartiet

Försörjning och arbete

 • Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön

 • Göra heltid till norm

 • Sänka skatten för låg- och medelinkomsttagare.

 • Höja skatten för höginkomsttagare

 • Lika inkomster ska beskattas lika oavsett typ av inkomst 

 • Emot försörjningskraven för att få återförenas med sin familj

Försörjningsstöd och bidrag

 • Höja riksnormen för ekonomiskt bistånd med 700 kronor i månaden.

 • Höja ersättningen och förlänga tiden man kan delta i etableringsprogram

 • Höja ersättningen i sjuk- och aktivitetsersättningen

 • Avskaffa karensdagen vid sjukskrivning.

 • Höjt tak i sjukförsäkringen 

A-kassa  

 • Återinföra avdragsrätt för fackavgift

 • 80 procent av löntagarna ska få 80 procent av sin tidigare lön vid arbetslöshet för hela ersättningsperioden och för tid med aktivitetsstöd

 • Förbättra kvalificerings och ersättningsvillkoren till a-kassa

 • Återinföra studerandevillkoret

 • Höja högsta dagpenningen och grundbeloppet i a-kassan

 • Indexera ersättningsbeloppen i a-kassan till löneutvecklingen

Välfärdsförmåner

 • Ändra lagen så att föräldrar delar lika på dagarna i föräldraförsäkringen

 • Fler föräldradagar reserveras till barnets första levnadsår. Resterande dagar föreslås fördelas per år.

 • Främja avgiftsfri idrottsskola för 6-12 åringar.

 • Sänka taxorna eller införa gratis kollektivtrafik

 • Avgifterna till kulturskolan ska på sikt tas bort

 • Sänka avgifterna för förskola och fritidshem.

 • Införa ett högkostnadsskydd i tandvården - patienten betalar maximalt 1 200 kronor under 12 månader. Kostnader över det ska subventioneras fullt ut

 • Nationell taxa som innebär ett tak på vad respektive tandvårdsbehandling får kosta oavsett vårdgivare

 • Indexering av barnbidrag så att de följer i pris och inkomstutvecklingen

 • Reformerat bostadsbidrag så risk för återkrav minskar

 • Höja taket i föräldraförsäkringen.

Studier

 • Nej till höjt fribelopp

 • Arbete under ledigheterna ska inte påverka studiemedlens storlek.

 • Studiemedlet ska ligga på en nivå som gör att det går att leva på

 • Elever på gymnasiet ska ha rätt till skolskjuts om de bor där det inte går några bussar.

 • Avskaffa möjligheten för att ta ut en avgift för skolmat på gymnasiet

 • Reformera bostadsbidraget så att det kan sökas av alla studerande oavsett ålder.

Energi

 • Avveckla kärnkraften så fort som möjligt 

 • Införa ett tak på elnätsavgiften och förstatliga elnätet.

 • Separera elmarknaden inom landet från vår exportmarknad. Detta skulle ge Sverigepris på el, som sätts efter den el som produceras för den svenska elmarknaden.

Pension

 • Ett allmänt pensionssystem som garanterar pensioner på cirka 65 procent av slutlönen för låg- och medelinkomsttagare

 • Höja inkomstpensionerna med omkring 13,4 procent, eller strax under 2 000 kronor i månaden för genomsnittspensionären.

 • Pensionsrätterna bör baseras på den bakomliggande inkomsten när du är sjuk eller föräldraledig och inte på den faktiska inkomst du får.

Bostad

 • Bankerna ska vara skyldiga att presentera den s.k. STIBOR-räntan, som är den svenska internbankräntan. Denna ska sedan utgöra basen för den fortsatta förhandlingen mellan kund och bank om bostadsräntan. Bankerna ska sedan vara skyldiga att redovisa påslaget på STIBOR-räntan uttryckt både i procentenheter och i kronor.

 • Inrätta ett statligt byggbolag med fokus på att bygga hyresrätter med rimliga hyror

 • Nej till marknadshyror i nyproduktion

 • Motverka utförsäljning och ombildning av allmännyttiga hyresrätter

 • Stärka hyresgästernas ställning vid renoveringar – alla ska ha råd att bo kvar även efter en upprustning

 • Slopa bolånetaket 

 • Taket för uppskov av reavinstskatt ska sänkas till 1,4 miljoner

 • Emot slopad uppskovsränta

Bensinskatt/drivmedel / bil

 • För tillfälliga skattesänkningar på drivmedel för att dämpa den värsta prischocken. 

 • Konverteringspremie till de som ställer om sin begagnade fossildrivna bil till klimatvänlig drift.

Flygskatt

 • För en progressiv flygskatt.

Företagande

 • Företag med upp till 10 anställda ska helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön.

Skatt

 • Lägre skatt för arbetslösa och sjukskrivna

 • Höjda skatter på kapital, förmögenheter, arv, gåvor och fastigheter

 • Tak för sparande i ISK på 1 miljon kronor. Allt däröver beskattas med 30 procent

 • Trappa av ränteavdragen till 25 procent under en 3-årsperiod

 • Avdragsrätten för ränteutgifter begränsas till maximalt 100 000 kronor

 • Införa en så kallad utflyttningsskatt (exitskatt) för fysiska personer som flyttar utomlands.

 • Stöd till mindre kommuner för att dessa ska kunna jämna ut de stora regionala skillnaderna i kommunalskatt.

RUT/ROT-avdrag 

 • RUT-avdraget, avskaffas

 • Avskaffa skattereduktionen för ROT-tjänster först år 2023

Övrigt

 • Bankerna ska vara skyldiga att informera sina kunder när rabatter upphör

 • Banker ska till kunderna ta fram årliga kostnadssammanställningar så att kunderna lätt kan se vilka avgifter och räntor de betalar.

 • Alla banker som tillhandahåller betalkonton med grundläggande funktioner ska tillhandahålla platser för kontantuttag och insättningsmöjligheter för privatpersoner

 • Krav på handlare och restauranger att acceptera kontanter som betalningsmedel.

 • Förenkla reglerna för utbetalning av brottsskadeersättning.

 • SJs avkastningskrav ska tas bort och pengarna istället bör användas till förbättrad service och sänkta biljettpriser.

Sverigedemokraterna

Försörjning och arbete

 • En årlig avskrivning av studieskulder till läkare, specialistsjuksköterskor och behöriga lärare som väljer att ta anställning i landsbygd och glesbygd där brist på kompetens råder

 • Kraven på bostad, inkomst och vandel ska skärpas kraftigt för anhöriginvandring.

 • Sänkt inkomstskatt för låg och medelinkomsttagare

Försörjningsstöd och bidrag

 • Aktivering och prestationskrav vid försörjningsstöd

A-kassa  

 • Förstatliga A-kassan - Fler ska få ersättning vid arbetslöshet genom att A-kassan fullt ut inryms i det gemensamma välfärdsåtagandet.

Välfärdsförmåner

 • Tandvården ska helt ingå i den allmänna välfärden . Samma högkostnadsskydd som gäller i sjukvården ska gälla för tandvård.

 • Bosättningsbaserade socialförsäkringsförmåner som barnbidrag, bostadsbidrag, efterlevandestöd och föräldrapenning ska begränsas för dem som inte är medborgare eller har kvalificerat sig genom arbete

 • Dagens flerbarnstillägg slopas och ersätts med ett skatteavdrag som tillkommer dem som arbetar

 • Stärkt föräldrapenning

 • Stärkt bostadsbidrag för barnfamiljer

 • Stärkt underhållsstöd som indexeras efter generella prisökningar i samhället

 • Engångsbidrag till förstföderskor

 • Ta bort begränsningar i föräldraförsäkringen

Energi

 • Ja till ny kärnkraft

 • Stoppa nedläggning av befintlig vattenkraft.

 • Planerade skattehöjningar på el ska stoppas. Under kommande vinter bör både skatt och moms på el helt slopas.

Pension

 • Höja pensionerna för alla och mest för dem som arbetat.

 • Öka det ekonomiska stödet till utsatta äldre

 • Skatten på pension ska sänkas

 • Underlätta privat pensionssparande

 • Komplettera pensionssystemet med en ”gas” som ökar pensionerna i goda tider

Bostad

 • Total översyn över bostadsbeskattningen så som: reavinstskatten och stämpelskatten

 • Börja utfasning av ränteavdragen med 1 procentenhet per år

Bensinskatt/ drivmedel / bil

 • Sänka alla bränsleskatter

 • Minska reduktionsplikten till ett minimum

 • Avskaffa det så kallade bonusmalus- systemet

 • Höja reseavdraget för dem som är beroende av bilen till jobbet

Företagande

 • Sänk arbetsgivaravgiften för alla företag

Skatt

 • Skatten på ISK och Kapitalförsäkringar sänks till 0,75 % + statslåneräntan

Övrigt

 • Det ska bli lättare för brottsoffer att få ut ett skadestånd som står i proportion till brottets allvar, utan att själv behöva driva processen.

 • Införande av strikt skadeståndsansvar för föräldrar till ungdomar som begår brott. 

 • Utred möjligheten att under vissa förhållanden begränsa tillgången till ekonomiska förmåner och bidrag till föräldrar till omyndiga kriminella.