1. Privatbloggen
  2. Sharon Lavie: Vad innebär oppositionens budget?

Sharon Lavie: Vad innebär oppositionens budget?

Lendos sparekonom Sharon Lavie går igenom den budget som röstades igenom igår.

Sharon Lavie - Lendo & Schibsted

2021-11-25

M, KD och SD gemensamma budget röstades igenom i riksdagen den 24 november 2021. Det är denna budget som kommer att gälla för nästkommande år och som statsministern ska verkställa. Det blir en del förändringar från den budget regeringen föreslog men det mesta får vara kvar. Nedan kan du se vilka förändringar som kan påverka din ekonomi.

Nyheter budgeten som röstades igenom

  • Högre löner för poliser

  • Jobbskatteavdrag – De som arbetar heltid får sänkt skatt för med ca 150 kr /månad. Detta ersätter regeringens förslag att förstärka förvärvsavdraget. Det betyder att de 110 kr i månaden som utlovades extra för alla med förvärvsinkomst (pension, sjukersättning, a-kassa, lön) slopas till förmån av en högre sänkning av skatten för arbetande.

  • Sänkt skatt för alla pensionärer – En pensionär med 13 000 kr i månaden får 150 kr mer i månaden. Motsvarar i princip jobbskatteavdraget.

  • Höjt bostadstillägg – Ytterligare 200 kr för ensamstående pensionärer som får bostadstillägg. Är man sammanboende får man 100 kr extra per månad. Kommer gälla från och med 1 aug 2022 och är utöver det höjda bostadskostnadstaket och bostadstilläggshöjningen som regeringen aviserade skulle gälla från 1 januari 2022.

  • Tre dagars obetald föräldraledighet per år ersätter regeringens familjevecka. (Sex dagar för ensamstående). Regeringen familjevecka utlovade tre dagars ledighet med familjedagpenning (motsvarande vab) och ersätts nu med rätt till tre dagar obetald ledighet per förälder och år. Gäller föräldrar till barn i åldern 6 - 16 år.

  • Gåvoskatteavdraget höjs- Underlaget för avdraget höjs från 6 000 till 12 000 kr och med 25% blir maximal reduktion 3 000 kronor.

  • Sänkt drivmedelsskatt – En sänkning med 50 öre litern. Syftet är att minska bördan på dem som är beroende av bilen för att färdas i vardagen. I realiteten kan det vara värt att veta att staten tjänar ca 80 öre mer per liter bensin sedan årsskiftet eftersom det läggs på 25% moms på bensinpriset. Totalt har bensinpriset vid pump ökat med 4 kr sedan januari 2021.

Övrigt som slopas från regeringens budget

  • Skattefri uthyrning av personliga tillgångar - Enligt regeringens budget skulle privatpersoner få göra ett avdrag med 20 000 kr från nettointäkten.

  • Hemutrustningslån till nyanlända avskaffas.