1. Privatbloggen
  2. Sharons skattetips inför årsskiftet 2022

Sharons skattetips inför årsskiftet 2022

Vår sparekonom Sharons Lavie med en påminnelse om att se över de sista ekonomiska spörsmålen som kan påverka din skatt för året.

Sharon Lavie - Lendo & Schibsted

2022-12-27

ROT och RUT

Har du anlitat hantverkare eller betalat för husarbeten kan du ha rätt till Rot- eller Rutavdrag. Rot-och rutavdraget räknas ihop och får sammanlagt uppgå till max 75 000 kronor per person och år. Sedan 1 januari 2021 är taket för rutavdraget 75 000 kronor per person och år medan rotavdraget kvarstår med max 50 000 kronor per person och år. 

Bra att veta - Har du ett pågående arbete får du bara skattereduktion för de fakturor som är betalda före årsskiftet. Har du betalat i förskott ska arbetet vara slutfört före 31 januari nästa år. 

Fördela om fakturor - Tänk på att skattereduktionen för rot- och rutavdrag görs allra sist efter alla andra avdrag så det måste ”finnas kvar” tillräckligt mycket skatt för att du ska få full skattereduktion. Är ni två personer i hushållet där den ene betalar mindre i skatt kan ni fördela om så att den andre kan utnyttja skattereduktionen.

Det enklaste är att be hantverkaren/tjänsteutföraren att dela upp fakturan mellan er som ska söka avdraget, på så sätt rapporteras det in rätt på en gång. Det går även att justera detta i efterhand genom att kontakta Skatteverket.

Kvitta vinster mot förluster

Har du vinst av kapital i år? Vinst av kapital kan till exempel vara vinst vid försäljning av fonder eller aktier, inkomsträntor, inkomster av uthyrning av bostad, vinst vid försäljning av bostad i år eller tidigare. Om du har vinst så ska den beskattas med 30 % (22% för bostad) om du inte kan kvitta vinsten mot en förlust. Fundera på om du vill sälja av fonder eller aktier som gått med förlust.

Har du underskott av kapital i år?Kvitta bort gamla vinstuppskov från bostadsförsäljning

Har du ränteutgifter från lån, förvaltningsutgifter eller annat underskott av kapital, kan du kvitta det mot vinstuppskovet från en bostadsförsäljning. Även om du inte betalar ränta på uppskovet längre så ska det en dag betalas tillbaka. Då kan det vara skönt att rensa lite med hjälp av underskottet. Det minsta uppskovsbeloppet som kan tas fram till beskattning är 20 000 kronor.  

Vänd aktierna Har du aktier eller fonder som gått ned under året kan du "vända" dem, vilket innebär att sälja dem ett par dagar innan nyår och köpa tillbaka dem på andra sidan nyår. På så sätt utnyttjar du förlusten till att kvitta vinster och köper tillbaka dem billigt nästa år om du vill ha kvar dem.

ISK-konto

Pengar på ISK – beskattas 31 dec Har du fått in pengar från en försäljning på ditt ISK-konto ska inte de pengarna ligga och skvalpa på kontot, utan plockas ut eller återinvesteras eftersom schablonskatten på kontot beräknas på allt du har på kontot den 31 december.

Flytta vanligt fondsparande till ISK eller kapitalförsäkring Vill du flytta vanligt fondsparande till ett ISK eller en Kapitalförsäkring bör du sälja fonderna före årsskiftet och köpa tillbaka dem till ditt ISK – konto eller kapitalförsäkring efter årsskiftet. Din årliga schablonskatt på fondkontot är 0,12 % av fondernas värde den 1 januari. Gör du bytet fel så får du skatta för fonderna två gånger. 

Fördela om utgiftsräntor

Räntor på lån dras av mot inkomster under inkomstslaget ”kapital”. Har du ett underskott av kapital får du en skattereduktion. Skattereduktionen är 30 procent på underskottet upp till 100 000 kronor. På belopp över 100 000 kronor är skattereduktionen 21 procent.

Är ni två låntagare där den ene betalar lite skatt och inte kan utnyttja skattereduktionen kan ni fördela om utgiftsräntorna. Ni kan också fördela om räntorna om den ene har underskott av kapital på mer än 100 000 kronor. Meddela banken före årsskiftet så slipper ni ändra i deklarationen. Tänk också på att räntor på lån ska vara betalda och registrerade före årsskiftet. 

Skicka in ansökan om skattejämkning om du vill skattejämka nästa år

Har du stora ränteutgifter eller resor till och från arbetet kan arbetsgivaren dra mindre skatt varje månad. En ansökan om jämkning kan göras när som helst under året, men för att garantera att jämkningsbeslutet ska gälla från och med januari 2023 skulle ansökan gjorts senast den 14 november. Skatteverket uppskattar dock att ett beslut tar normalt två veckor så ju snabbare du är desto större chans att beslutet kommer så att du kan lämna in den i god tid innan januarilönen. En jämkning gäller som längst till årets slut. Tänk bara på att inte jämka så hårt att du får oväntad restskatt.  

Skänk pengar till välgörenhet och få skattereduktion

Varför inte ge pengar till välgörenhet i jul? Dessutom kan du få en skattereduktion för gåvor som skänks till godkänd välgörenhetsorganisation. För att avdraget ska kunna utnyttjas ska du minst ha skänkt 2 000 kronor under året. Dessutom ska du ha skänkt minst 200 kronor per gång till en och samma organisation. Du får du en skattereduktion på 25 procent av gåvobeloppet. Maximal skattereduktion är 3000 kronor per år vilket motsvarar totalt gåvor för 12 000 kronor. 

Lägg undan pengar för privat pensionssparande

Saknar du tjänstepension via ditt jobb, eller är du företagare kan du fortfarande dra av för ditt privata pensionssparande upp till 35 procent av inkomsten. Maximalt belopp du får dra av är 10 prisbasbelopp, vilket motsvarar 483 000 kronor (2022). För att du ska kunna göra avdrag måste du pensionsspara i en pensionsförsäkring eller i ett individuellt pensionssparande (IPS).

Om du som enskild näringsidkare gör avdrag för pensionssparande sänker du den inkomst som den allmänna pensionen och många andra sociala förmåner grundas på. Undvik att göra avdrag för privat pensionssparande så länge du tar ut en lön eller har en vinst som är lägre än 46 242 kronor per månad (2022), på så sätt maximerar du i stort sett din allmänna pension och hamnar under brytpunkten för statlig skatt.

Vänta med att betala solcellerna

Från och med den 1 januari 2023 förstärks skattereduktionen för installation av grön teknik, det som kallas för det gröna avdraget, genom att subventionsgraden för installation av solceller höjs från 15 procent till 20 procent av de debiterade arbets- och materialkostnaden. Lagändringen tillämpas på installationer som har betalats efter den 31 december 2022. Har inte arbetet slutförts kan det därför vara bättre att komma överens med leverantören om att vänta med att ställa ut fakturan tills efter årsskiftet.