1. Privatbloggen
  2. Slopat ränteavdrag och höjt bolånetak på förslag

Slopat ränteavdrag och höjt bolånetak på förslag

Regeringen vill slopa ränteavdraget för privatlån och höja bolånetaket

Sharon Lavie sparekonom Lendo

2024-01-25

I dagens presskonferens presenterade regeringen genom finansminister Elisabeth Svantesson, finansmarknadsminister Niklas Wykman och infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson två förslag som kan påverka hushållens privatekonomi.

Det första förslaget innebär att ränteavdraget för osäkra lån så som privatlån och blancolån kommer att fasas ut i två steg. Det innebär att hushållen inte längre får göra avdrag med 30% av räntekostnaden för lån som inte har säkerhet. Regeringen tydliggjorde att detta inte skulle gälla bolån, billån och båtlån där lånet är förknippat med egendomen. Ränteavdraget kommer enligt förslaget fasas ut i två steg, där man första året får göra avdrag för hälften av sina räntekostnader och året därpå så avskaffas ränteavdraget för osäkra lån helt och hållet.

Det andra förslaget är att bolånetaket ska höjas från dagens 85% till 90%. Detta ska underlätta för exempelvis unga och förstagångsköpare att kunna spara för sin kontantinsats som nu blir 10% i stället för 15%. Genom att höja bolånetaket hoppas man också minska antalet lån utan säkerhet.

Regeringen ser att antalet lån utan säkerhet har ökat sedan bolånetaket infördes och att dessa lån används som ett verktyg för att kunna uppnå dagens krav på egen insats. Detta innebär att fler belånar sig till en dyrare ränta än om kraven på egen insats hade sänkts.