1. Privatbloggen
  2. Studenter går 3 353 kronor back varje månad

Studenter går 3 353 kronor back varje månad

Vår sparekonom Sharon Lavie om hur du fixar ekonomin som student

Sharon Lavie sparekonom Lendo

2023-08-30

För många innebär studentlivet att de för första gången ska ansvara för den egna ekonomin. Det blir minst sagt en utmaning för de som endast har studiemedlet som inkomst, det visar den budget som jag har gjort och som utgår ifrån Konsumentverkets kostnadsberäkningar. En genomgång av studenternas ekonomi visar att studenter måste kapa vissa kostnader ordentligt för att inte gå back flera tusenlappar varje månad.

Senaste årets höga inflation har ökat kostnaderna för främst mat men även andra kostnader har stigit.  Studenter behöver ofta dryga ut sina inkomster med hjälp av bostadsbidrag, jobb eller stipendier Jag presenterar därför en alternativ budget som bygger på tips för att öka inkomsterna och minska utgifterna, för att kunna rymma både nöjen och oförutsedda händelser.

Svårt att få studiemedlet att räcka

Att studenter har svårt att leva på enbart studiemedlet har varit känt under flera år. I CSNs rapport ” Högskolestuderandes ekonomiska och sociala situation 2020” uppger 13 procent att de finansierar sina studier endast med studiemedel. Resterande har andra inkomstkällor för att klara av sin försörjning. 63 procent av de som har studiemedel med bidrag och lån har svarat att studiemedlen inte täcker hela levnadskostnaden. 48 procent har angett att de jobbar vid sidan om studierna och 12 procent säger att de får ekonomiskt stöd av sina föräldrar.

I samma rapport framgår att flest studenter, 30 procent, bor i en studentlägenhet har en bostadskostnad som är i snitt 4500 kronor i månaden, nästan lika många 29 procent bor i en vanlig hyreslägenhet där snittkostnaden är 5 150 kronor i månaden.

Så funkar CSN:s studiemedel

Du kan som mest få 12 052 kronor i studiemedel för fyra studieveckor. Av dem består 3 652 kronor av bidragsdelen och 8 400 kronor är lånedelen. Har du barn kan du söka tilläggsbidrag och har du merkostnader för till exempel pendling, utlandsstudier mm kan du även söka merkostnadslån. Du får oftast beslutet inom en vecka från ansökan och du kan få studiemedel fyra veckor tillbaka i tiden. 

Fribelopp

Har du andra skattepliktiga inkomster, (det kan vara lön men även a-kassa, aktieutdelningar eller inkomster från en bostadsförsäljning) kan det i normalfallet påverka din rätt till studiemedel. Överstiger inkomsterna det fribelopp som gäller under ett kalenderhalvår kommer studiemedlet att minskas. Studerar du på heltid under 20 veckor är fribeloppet 101 697 kronor under 2023.

Se upp! För att undvika att bli återbetalningsskyldig ska du meddela CSN om du jobbar extra och har högre inkomster. Även inkomster av kapital så som försäljning av aktier, fonder och fastigheter kan påverka ditt studiemedel. 

Sök bostadsbidrag

Är du under 29 år kan du söka bostadsbidrag. Har du inga barn kan du få upp till 1300 kronor per månad i bidrag. Hos Försäkringskassan kan du både göra en preliminär beräkning och ansöka. Bostadsbidraget minskar om din inkomst är över 43 500 kr per år. Som inkomst räknas 80 % av studiebidragsdelen, lön, ränteinkomster med mera. Skulle du få mer i inkomst än du uppger i ansökan blir du återbetalningsskyldig.

Se upp! Du som läser sista året ska vara extra uppmärksam på att bostadsbidraget beräknas helårsvis. Om du studerar fram till juni och räknar med att börja jobba direkt efter studierna är chansen ganska stor att dina totala inkomster för året kommer överstiga den summa som är tillåtet för att få bostadsbidrag. Därför ska du alltid meddela Försäkringskassan om du jobbar extra och får högre inkomst.

Tyvärr är detta ett slags moment 22 eftersom pengarna kan behövas under studietiden. Fundera på om du ska avsäga dig bostadsbidraget sista halvåret eller var beredd att betala tillbaka. 

Minska dina boendekostnader

Ett sätt att minska sina kostnader som student är att se över sin boendeform. Enligt CSNs rapport ” Högskolestuderandes inkomster och utgifter 2020” betalar studerande som bor i en hyresrätt som inte är studentbostad mest för sitt boende, i genomsnitt 5 150 kronor per månad. Studerande som bor i studentbostad eller i bostadsrätt har i genomsnitt en boendekostnad på 4 500 kronor per månad.

Lägst boendekostnad har studenter som bor i villa eller radhus som lever med sina föräldrar samt personer som hyr ett rum eller bor som inneboende. De betalar i snitt knappt 3 200 kronor i månaden för sitt boende. Ett liknande alternativ är att dela en större bostad med andra studenter och på så vis sänka bostadskostnaden. 

Se upp! Det man ska tänka på är att studentbostäder oftast erbjuder två hyresfria månader under sommaren, medan en vanlig lägenhet betalas året om.

Låna studielitteratur

En av de tyngre posterna i studenternas ekonomi är studielitteraturen. Att köpa ny kurslitteratur kan kosta en student flera tusenlappar under en termin.

Boka. Ett tips är att så tidigt som möjligt ta reda på vilken litteratur som ska användas för kommande kurser och försöka boka dessa i biblioteken.

Avvakta. Vill du köpa litteraturen är det bättre att avvakta med att köpa litteraturen tills du vet att du verkligen kommer att ha användning för den. Lärare väljer att vara på den säkra sidan och har hellre för många böcker än för få på litteraturlistan.

Köp begagnat. Du kan spara upp till 70 procent jämfört med nypriset genom att köpa begagnat, och sparar även på miljön. Du kan både använda dig av olika Facebook-grupper eller sajter som tex Campusbokhandeln och Studentapan där du kan köpa och sälja litteraturen begagnat.

Dela. Om du behöver köpa nytt, dela på böcker och kostnad med en kurskompis. Det kräver lite planering men kan halvera kostnaden.

Inköp

Att flytta till ett eget boende kräver en del inköp, små likväl som stora som tillsammans kan bli till en ansenlig summa. Möbler, textilier, strykjärn, tv, porslin och glas är några exempel. Håll nere dina kostnader genom att i första hand låna så mycket som möjligt och i andra hand köpa det du kan begagnat. Röda korset, Myrorna och Erikshjälpen finns i många städer och vill du handla online kan kanske Sellpy vara något att kika på.

Inkomst under lov

Du får bara studiemedel för 40 veckor per år, därför är det viktigt att som student i god tid fundera på sin försörjning under övriga 12 veckor. Arbetsmarknaden har haft ett stort behov av att anställa inom till exempel hotell och restaurang sedan återöppnandet av samhället efter pandemin. Samhällsekonomin börjar dock se dystrare ut och det kan därför vara bra att vara aktiv i ditt jobbsökande. Har du möjlighet att ta timanställning eller pass som funkar med dina studier, kan det bli lättare för dig att få jobb även under loven.

Om du inte lyckas hitta extrajobb under loven kan du vända dig till din hemkommun. En del kommuner har särskilda sommarprojekt för studenter, du kan också ha rätt till ekonomiskt bistånd under sommarmånaderna.

Betala mindre skatt

Om du lyckats hitta ett extrajobb eller ska sommarjobba kan det vara en god idé att söka jämkning av skatten. På så sätt dras inte onödigt mycket skatt under året.  Du får på så sätt ett lägre skatteavdrag och mer pengar att leva på. Tjänar du mindre än 22 208 kr under hela 2023 behöver du inte betala någon skatt alls. Då fyller du i ett intyg som du lämnar till din arbetsgivare. Tjänar du 22 208 kronor eller mer kommer du betala skatt på hela beloppet du tjänar. I detta fall kan du begära jämkning som innebär att arbetsgivaren drar mindre i skatt. Intyg, jämkningsansökan och mer information finns i Skatteverkets broschyr.

Se upp! Tjänar du mer än vad du har meddelat Skatteverket kanske arbetsgivaren drar för lite skatt. Meddela genast Skatteverket, så skatten dras korrekt och du slipper restskatt.

Sök stipendier För att öka dina inkomster kan du söka stipendier och bidrag. Även om det tar lite tid, så kan det absolut vara värt  det om du blir beviljad. Länsstyrelsen har en bra sökdatabas över landets stiftelser som delar ut stipendier och bidrag. Dessutom är stipendier som går till utbildning skattefria

Se upp! Även om stipendier inte påverkar studiestödet och skatten, så påverkar det din rätt till bostadsbidrag. Meddela Försäkringskassan om du får stipendier så att du inte blir återbetalningsskyldig.

Utnyttja ditt studentkort

Som student har du möjlighet att skaffa Studentkortet. Med Studentkortet får du tillgång till en mängd olika rabatter och förmåner hos ett stort antal företag över hela landet. Detta blir givetvis inte en inkomst men att kapa kostnader är också ett sätt att få pengarna att räcka lite längre.

Studentbudget 2023 – Enligt Konsumentverkets Kostnadsberäkningar

Inkomster
Studiemedel12 052 kr
Bostad
Hyra- 4 500 kr
El- 300 kr
Hemförsäkring- 130 kr
Fasta kostnader
Medier - Internet, Netflix, Spotify etc.- 1 600 kr
Rörliga kostnader
Livsmedel - all mat lagas hemma
- 3 630 kr
Kläder och skor
- 690 kr
Fritid- 720 kr
Mobiltelefon- 160 kr
Personlig hygien- 780 kr
Förbrukningsvaror - toapapper, städ m.m.
- 130 kr
Hemutrustning
- 1 040 kr
Kollektivresor
- 650 kr
Studielitteratur
- 950 kr
Medicin/läkarvård
- 325 kr
Resultat- 3 553 kr

Ny Studentbudget 2023

Inkomster
Studiemedel12 052 kr
Bostadsbidrag1 300 kr
Bostad
Hyra- 4 500 kr
El- 300 kr
Hemförsäkring
- 130 kr
Fasta kostnader
Medier – Wifi,Netflix, Spotify etc.
- 600 kr
Rörliga kostnader
Livsmedel - all mat lagas hemma
- 3 630 kr
Kläder och skor- 500 kr
Fritid- 720 kr
Mobiltelefon - 160 kr
Personlig hygien- 780 kr
Förbrukningsvaror
- 130 kr
Hemutrustning- 300 kr
Kollektivresor- 650 kr
Studielitteratur- 450 kr
Medicin/läkarvård
- 325 kr
Resultat:+ 177 kr

Kommentarer

Hyra: I hyran antas vatten och uppvärmning ingå.