1. Bolånebloggen
  2. Mäklaren om nya priserna ”Fler köpare vågar agera”

Mäklaren om nya priserna ”Fler köpare vågar agera”

Juli var en stabil månad på bostadsmarknaden i Sverige.

bostadspriser fler vågar köpa bostad Lendo bostadsbloggen

2023-08-16

Bostadsmarknaden i Sverige uppvisar en stabil månad under juli, och priserna på bostadsrätter sjönk med en procent samtidigt villapriserna steg med en procent sett över hela riket.

– Givet ännu en räntehöjning inför sommaren, och hot om minst ännu en under hösten, så visar prisutvecklingen att marknaden stabiliserat sig på en ny nivå, säger Erik Wikander vice vd på Svensk Fastighetsförmedling.

Bostadspriserna fortsätter att ligga på en stabil nivå under juli, visar färsk statistik från Mäklarstatistik. Bostadsmarknaden är dock svårtolkad under sommarperioden, som präglas av låg aktivitet och ett lägre utbud. De kommande veckorna kommer att ge en bättre bild av hur marknaden utvecklar sig, menar flera mäklarfirmor.

Bostadsrätter har nu legat på en oförändrad prisnivå de senaste tre månaderna, samtidigt som villapriserna har ökat med två procent. Under de senaste tolv månaderna har dock priserna på bostadsmarknaden i riket sjunkit. Priserna på bostadsrätter har minskat med två procent, samtidigt som priserna på villor har sjunkit med tio procent.

– Juli är traditionellt en månad då det görs färre affärer, och det gör det svårare att dra några slutsatser från statistiken. Men vi ser positiva tecken, som att fler köpare vågar agera och möta säljarna på högre prisnivåer. En viktig faktor till detta är troligen de framsteg som görs i arbetet med att tackla inflationen, samt de signaler som pekar mot att vi närmar oss slutet på räntehöjningarna, säger Fredrik Kullman, vd på Bjurfors Sverige.

Enligt Bjurfors har det svenska folket anpassat sig allt mer till det högre ränteläget, och menar att det kan leda till en höst med något stigande priser på bostadsmarknaden.

– Vi märker även en ökad acceptans för det högre ränteläget, den inledande chockfasen har nu passerat. Inför hösten förväntar vi oss att allt fler kommer att återvända till bostadsmarknaden och att fler affärer kommer att göras. Priserna kan säkerligen stiga något, men det verkliga trendbrottet sker troligen inte förrän räntorna börjar sänkas. Då kan det å andra sidan gå snabbt och marknaden kan genomgå ett dramatiskt skifte. Det finns ett enormt uppdämt behov, påpekar Fredrik Kullman, vd på Bjurfors Sverige.

Även Svensk Fastighetsförmedling ser en ökad acceptans för det nya ränteläget hos sina kunder. Mäklarkedjan menar också att det finns en allt större tro hos kunderna att räntetoppen närmar sig.

– I våra egna siffror ser vi utifrån en årsbasis ökad aktivitet bland kunder i juli, vilket ligger väl i linje med att kunder nu har en större överblickbarhet gällande framtida kostnader, även om vi skulle få en eller två höjningar till under hösten. Men det visar att många kunder nu ser att räntetoppen är nära, och boendet är långsiktigt, säger Erik Wikander vice vd på Svensk Fastighetsförmedling.

Utvecklingen på bostadsmarknaden skiljer sig dock mellan storstäderna och sett över hela riket. Priserna för bostadsrätter i centrala Stockholm har nu stigit på både en och tre månaders sikt, och i centrala Göteborg steg priserna med en procent under juli.

I centrala Malmö låg priserna på bostadsrätter istället oförändrade under juli samtidigt som priserna sett över hela landet gick ner med en procent. Priserna på villor höll sig oförändrade i Stockholm, Göteborg och Malmö i juli, men sett över riket gick priset på villor upp med en procent.

– Många som avvaktat med att köpa på grund av oro över ytterligare försämringar i ekonomin eller nya prisfall känner nog nu att de inte kan vänta längre. Dessutom finns tecken på att Riksbanken snart är klara med höjningarna, vilket kan komma att stärka köpaptiten ytterligare, säger Sven-Erik Kristensen, vd för Bjurfors Göteborg.

Fastighetsbyrån är överens med andra mäklarfirmor om att det finns ett uppdämt behov ute på marknaden, men menar att det högre ränteläget fortsätter att dämpa efterfrågan. – Känslan just nu är fortsatt en något osäker och avvaktande marknad där räntan och räntebanan dämpar efterfrågan. Samtidigt är utbudet av helt nya bostäder på marknaden lågt och det finns ett uppdämt behov av att göra bostadsaffärer, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.

Prisstatistik BOSTADSRÄTTER, juli 2023

BOSTADSRÄTTER1 mån3 mån12 mån
Medelpris (kr/kvm)
Riket- 1%+- 0%- 2%37 564
Centrala Stockholm+ 1%+ 3%+- 0%105 994
Stor-Stockholm- 1%- 1%+ 1%59 287
Centrala Göteborg+ 1%+ 2%- 4%64 650
Stor-Göteborg+- 0%+ 3%- 5%44 720
Centrala Malmö+- 0%+ 3%- 4%37 199
Stor-Malmö+- 0%+ 5%- 4%35 242
Prisstatistik VILLOR, juli 2023
VILLOR1 mån3 mån12 månMedelpris
Riket+ 1%+ 2%- 10%3 183 000
Stor-Stockholm+- 0%+ 1%- 9%5 956 000
Stor-Göteborg+- 0%
+ 3%- 10%5 179 000
Stor-Malmö+- 0%
+ 2%- 11%4 907 000
Prisstatistik FRITIDSHUS, juli 2023
FRITIDSHUS12 månMedelpris
Riket- 7%2 158 000

Källa: Mäklarstatistik