Ring

lendo logo
  1. Bolånebloggen
  2. Prognos styrränta & boränta: När går det ner igen?

Prognos styrränta & boränta: När går det ner igen?

När går räntan ner igen?Här är de nya prognoserna. *text uppdaterad 11/10

prognos styrränta Lendobloggen

2023-10-11

Stigande bolåneräntor har gjort det betydligt dyrare att bo det senaste året. Det har också fått bostadspriserna att sjunka och förändrat förutsättningarna vid bostadsaffärer. Trots att inflationen faller tillbaka stiger boräntorna.

Men vad säger bankernas prognoser och hur länge kommer deras bolåneräntor att förbli höga? Här är en uppdaterad prognos för bolåneräntan de kommande åren.  

Sedan våren 2022 har Riksbanken höjt styrräntan kraftigt till fyra procent för att försöka bekämpa den höga inflationen. Under sommaren och hösten har både lägre siffror för inflationen och positiva tecken från Riksbanken skapat förhoppningar om att räntorna snart ska börja sjunka. Trots det är listräntan för rörliga bolån hos flera storbanker nu långt över 5 procent, vilket gjort att många svenskar nu oroar sig över sina fortsatt stigande boendekostnader. Många frågar sig nu vad som ska hända med bostadsmarknaden och sina bolån.

Lendo har därför sammanställt bankernas prognoser över bolåneräntan för att skapa en översikt om hur boräntan kan komma att förändras under de närmaste åren.

SBAB:s prognos

Statliga SBAB förutspår i en prognos att den rörliga bolåneräntan ska toppa på drygt 5 procent under de sista månaderna av året, för att i slutet av nästa år sjunka till cirka 4 procent. SBAB varnar samtidigt att bolåneräntorna kan bli ännu högre och hålla sig höga under en längre period, om Riksbanken fortsätter att höja styrräntan. Banken menar att om deras prognos realiseras så är det likvärdigt att välja antingen rörlig ränta eller binda räntan på ett år, men att för räntekänsliga hushåll kan ett års bindningstid vara värt att beakta.

Prognos SBAB Framtida boräntor med olika bindningstid


3 månader1 år2 år
Sep 20234,94,84,7
Jan 20245,04,84,7
Jan 20254,03,93,9
Jan 20263,53,53,5
Jan 20273,53,63,7
Källa: SBAB September månad

SEB:s prognos

SEB:s prognos är att bolånetagare står inför en fortsatt tuff period, och att den höga räntenivån som nu gäller kommer att fortsätta tills att inflationen på lång sikt har kommit ner till Riksbankens mål på dryga två procent, vilket enligt SEB kan betyda en första sänkning först i september 2024. SEB skriver därför att den rörliga tremånadersräntan bör stabilisera sig på dryga 5 procent, medan de bundna bolåneräntorna till stor sannolikhet har toppat, och under våren kan uppvisa en mindre nedgång.

Likt SBAB menar även SEB att den med lite godare ekonomi som klarar av att hålla ut kan klara sig bättre med en större andel av bolånet med en rörlig ränta.

Nordeas prognos

Storbanken Nordea prognostiserar i sin tur att Riksbanken kan komma att höja styrräntan ännu en gång i november, och att man därför bör ta höjd för ytterligare en räntehöjning. Banken menar att det kan vara fördelaktigt att binda räntan på åtminstone delar av bolånet, och skriver att hypoteksinstituten inte har höjt bolåneräntorna med lika mycket som Riksbanken höjt styrräntan.

Nordea hänvisar dock till att läget är ovanligt svårbedömt, och att det finns en risk för en sämre konjunktur som i sin tur kan leda till att Riksbanken tvingas sänka styrräntan mer och tidigare än förväntat. Det skulle i sin tur påverka bolåneräntorna kraftigt, och göra den nuvarande prognosen inaktuell.

Prognos Nordea


2023-09-253 månjun-24dec-24dec-25
Styrräntan4,004,254,253,752,50
Boränta Nordea
3 mån5,746,156,155,604,20
2 år4,944,954,654,554,25
5 år4,394,454,354,254,00
Källa: Nordea

Handelsbankens prognos

Handelsbankens prognos är att bankens rörliga boränta kommer att fortsätta följa Riksbankens styrränta med viss fördröjning, och likt SEB prognostiserar Handelsbanken ytterligare en höjning från Riksbanken i år. Prognosen från Handelsbanken är därför att rörliga boräntor efter rabatt klättrar till över 5 procent i slutet av året, för att sedan gå ned något under 2024 och 2025. Handelsbanken tror att styrräntan kommer att stabiliseras på omkring 2 till 2,5 procent på lång sikt, men påpekar att det är mycket osäkert.