1. Bolånebloggen
  2. Prognos styrränta & boränta: När går det ner igen?

Prognos styrränta & boränta: När går det ner igen?

När går räntan ner igen? Nya prognoser pekar på att räntan toppar i sommar – sedan är banker och institut oense om när den falla tillbaka igen. *text uppdaterad 30/3

prognos styrränta Lendobloggen

2023-03-30

Här är experternas prognos över ränta, styrränta och boränta för 2023. 

Det senaste årets snabba höjningar av räntorna har fått stor inverkan på mångas ekonomi. Högre räntor på bolån och andra lån gör att vi får mindre pengar i plånboken över till annat. Anledningen till att räntan höjts är att Riksbanken höjt styrräntan från noll i början av förra året till 3,0 procent som gäller från 15 februari är för att försöka slå tillbaka den höga inflationen. 

Många frågar sig nu vad som ska hända med styrräntan som sin tur påverkar räntenivån på bostadslån och andra lån. När vänder räntan ner igen? Eller kommer räntan att gå upp? Här har vi sammanställt prognoser för utvecklingen för att ge en objektiv bild av den förväntade utvecklingen av räntan nästa år. 

Riksbankens prognos

Riksbankens egen prognos visade tidigare att styrräntan skulle toppa på strax under tre procent, men den visade sig återigen vara fel. I mitten av februari höjdes styrräntan med 0,50 procentenheter till 3 procent. Styrräntan påverkar snabbt boräntorna. Och nu är Riksbankens prognos att ytterligare räntehöjningar är att vänta, då inflationen fortfarande är alldeles för hög. 

– Prognosen indikerar att styrräntan sannolikt kommer att höjas ytterligare under våren. Inkommande data och hur de påverkar inflationsutsikterna kommer fortsatt att vara viktiga för penningpolitikens utformning, uppger riksbankschef Erik Thedéen. 

Den senaste prognosen från Riksbanken gör att vi kan förvänta oss att den genomsnittliga styrräntan för 2023 hamnar på 3,2 procent. För 2024 blir styrräntan i snitt 3,3 procent, och där kommer den enligt Riksbanken att ligga kvar under 2025 och 2026, prognosen tyder alltså inte på några snabba räntesänkningar. 

Nordeas prognos

Enligt Nordea är läget mycket svårbedömt och det är svårt att ge en exakt prognos om boräntor och styrränta. Inflationen är besvärande hög, men turbulensen på finansmarknaden kan göra att Riksbanken bromsar sina räntehöjningar något. 

– En högre styrränta riskerar att utlösa de spänningar som finns och desto snabbare räntan höjs desto större är risken att det går snett, säger Nordeas chefsekonom Annika Winsth. 

I Sverige kommer inflationstakten ligga långt över målet i april. Nordeas bedömning är att Riksbanken höjer styrräntan på sitt aprilmöte. Sedan är det mer osäkert, men troligen blir Erik Thedéen mer försiktig. 

De höjda styrräntorna avspeglar sig i högre boräntor. Enligt bankens prognos kommer styrräntan att ligga på 3,75 procent i sommar och då kan vi förvänta oss en rörlig boränta på 5,65 procent. De bundna boräntorna hamnar lägre, en femåring kan bindas på 4,50 procent. Boräntorna förväntas toppa i slutet av året, och Nordea hoppas att den rörliga boräntan kan falla tillbaka till 4,00 procent i slutet av 2024. Då skulle styrräntan behöva ligga på 2,00 procent, något Riksbanken själva inte tror på i sin prognos. 


2023-03-273 månjun-23dec-23dec-23
Styrräntan3,003,503,753,752,00
Boränta Nordea
3 mån5,145,555,655,454,00
2 år4,844,804,804,654,10
5 år4,494,504,504,354,25
Swedbanks prognos

Swedbank spår i sin prognos att de rörliga bolåneräntorna ska stiga ytterligare fram till sommaren – Vi räknar med att räntor stiger ytterligare något fram till sommaren i år. Marknaderna lär vara fortsatt volatila. Under nästa år, då inflationen har sjunkit tillbaka och centralbankerna mjuknar, prognoserar vi sjunkande räntor med kortare löptid medan långräntor stabiliseras, uppger banken.

Banken tror att Riksbanken ska höja styrräntan med 50 punkter i april och ytterligare 25 punkter i juni, vilket innebär att styrräntan hamnar på 3,75 procent i sommar. Vi reviderade upp prognosen efter det höga inflationsutfallet i januari. 

Swedbank bedömer att  rörliga bolåneräntorna toppar på knappt 4,5 procent till sommaren för att därefter ligga relativt still och börja sjunka mot slutet av året. Siffran banken anger är de faktiska nettoräntorna efter rabatt. De bundna bolåneräntorna beräknas ligga kvar på nuvarande nivåer framöver. Nästa år tror Swedbank på en rörlig boränta på 4,0 procent, och därefter kan boräntorna sjunka till 3,75 procent. 

Konjunkturinstitutets prognos

KI har gjort en ny prognos över inflation styrränta och boräntor. Myndigheten tror att inflationen fortsätter att vara hög under 2023 och att Riksbanken därför fortsätter med sina räntehöjningar. De tror på en höjning av styrräntan med 0,50 procentenheter och i juni med ytterligare 0,25 procentenheter.

Då hamnar styrräntan på 3,75 procent. Det innebär i så fall rörliga bostadsräntor på omkring fem procent. I början av nästa år kan räntan börja falla tillbaka kraftigt enligt KI:s prognos. Sedan ska en lågkonjunktur göra att vi får se en kraftig sänkning av styrräntan som tros bli 1,75 procent nästa år, om vi ska tro KI. 

– Konjunkturinstitutets prognos är att Riksbanken inleder en serie av räntesänkningar i början av nästa år för att stimulera efterfrågan i ekonomin. Det dröjer dock till 2025 innan konjunkturen tydligt vänder uppåt och lågkonjunkturen bedöms inte vara över förrän 2026”, skriver myndigheten.

Styrränta enligt KI2022: 2,502023: 3,752024: 1,752025: 1,502026: 1,502027: 1,50