1. Bolånebloggen
  2. Prognos styrränta & boränta: När går det ner igen?

Prognos styrränta & boränta: När går det ner igen?

När går räntan ner igen? Under början av 2023 väntas räntan toppa – för att sedan plana ut.

prognos styrränta Lendobloggen

2022-12-28

Här är experternas prognos över ränta, styrränta och boränta för 2023. 

Det senaste årets snabba höjningar av räntorna har fått stor inverkan på mångas ekonomi. Högre räntor på bolån och andra lån gör att vi får mindre pengar i plånboken över till annat. Anledningen till att räntan höjts är att Riksbanken höjt styrräntan från noll i början av året till just nu 2,5 procent för att försöka slå tillbaka den höga inflationen. 

Många frågar sig nu vad som ska hända med styrräntan som sin tur påverkar räntenivån på bostadslån och andra lån. När vänder räntan ner igen? Eller kommer räntan att gå upp? Här har vi sammanställt prognoser för utvecklingen för att ge en objektiv bild av den förväntade utvecklingen av räntan nästa år. 

Riksbankens prognos

Riksbankens egen prognos visar att styrräntan sannolikt kommer att höjas ytterligare i början av nästa år för att då vara strax under 3 procent. Styrräntan är just nu på 2,50 procent, den senaste höjningen var på 0,75 procent. Riksbankens spår att den genomsnittliga styrräntan för 2023 kommer att ligga på 2,83 procent, vilket kan tyda på att den i början av 2023 höjs till 3,00 procent, en höjning med 0,50 procentenheter. Efter en höjning nästa år spår banken att nivån planar ut och kommer att ligga på i genomsnitt 2,83 procent för 2024 och 2025.

Nordeas prognos

Nordea bedömer nu att ekonomin går in en lugnare fas som dämpar det globala inflationstrycket och att det kan orsaka prisfall på framför allt varor och leda en lägre inflation än prognoserat. Enligt Nordeas prognos kommer Riksbanken att höja sin styrränta med 25 punkter till 2,75 procent i februari 2023. Med den senaste tidens uppgång i energipriserna ökar därför sannolikheten för att Riksbanken höjer räntan med 50 punkter i februari.

Sedan tror Nordea att den den skakiga konjunkturen tar överhanden och att räntehöjningen i februari blir den sista för den här gången. Därmed kommer styrräntan under 2023 ligga på 2,75 - 3,0 procent enligt Nordea, vilket kan leda till rörliga boräntor som ligger 4,95-5,20 procent i listpris före rabatter. 

Swedbanks prognos

Swedbank noterar att utvecklingen med nollränta, så sent som i april, till en styrränta på 2,5 procent i slutet av november mer än dubblerat bolåne­räntorna jämfört med inledningen på året.

Med största sannolikhet kommer Riksbanken att höja styrräntan ytterligare en gång i februari för att lätta på räntebromsen vid en styrränta på 2,75 procent. Swedbank bedömer att svensk ekonomi går in i en lågkonjunktur under 2023 för att sen återhämta sig under 2024. För boräntan innebär det de toppar på 4,75 procent i början av 2023 innan en viss nedgång kan komma. I december 2023 kan rörliga boräntan vara 4,30 procent enligt Swedbank, och under 2024 kan räntan falla tillbaka till 4,0 procent.

– Räntorna har sjunkit både i Sverige och omvärlden under den senaste månaden, vilket bidrar till att vi justerar ned ränteprognoserna något. Vi räknar ändå fortsatt med en viss uppgång av räntor under de närmaste månaderna och att de börjar vända nedåt först under 2023 och 2024, säger Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank.

Sharon Lavies prognos

Lendos Sparekonom Sharon Lavie medverkar regelbundet i Sveriges största dagstidning som expert. Hon anser att läget är relativt osäkert, men att ytterligare höjningar ligger i korten innan utvecklingen planar ut. 

– De har flaggat för ytterligare en höjning, men prognoserna har varit osäkra hittills från Riksbanken. Men det mesta tyder på att vi får räkna med en styrränta på strax under tre procent i genomsnitt. Det innebär att man får räkna med en rörlig boränta på 4-4,5 procent. Jag har noterat att bankerna gått ner i sina bolånemarginaler. Det är ett gyllene läge nu att pruta och se om sitt hus och leta efter aktörer som ger dig den bästa räntan, säger Sharon Lavie.