1. bolaneboggen
  2. Guide: Läsa nyckeltal när du ska köpa bostadsrätt

Guide: Läsa nyckeltal när du ska köpa bostadsrätt

Ska du köpa bostadsrätt men känner dig vilse över bostadsrättsföreningens ekonomi? Läs vår guide!

bostadsratt läs årsredovisning Lendo bostadsbloggen

2024-01-26

Att köpa en bostad är livets största investering för de allra flesta. Därför är det viktigt att ha stenkoll på bostadsrättsföreningens ekonomi innan man bestämmer sig för att slå till. Från och med i år måste bostadsrättsföreningar redovisa flera nya nyckeltal i sina årsredovisningar.

Men vad betyder egentligen nyckeltalen? Lendo har gått igenom nyckeltalen som du bör ha koll på innan du köper en bostadsrätt.

Efter att Bokföringsnämnden den 12 december klubbat igenom nya regler för bostadsrättsföreningar gäller från och med i år strängare krav på bostadsrättsföreningar. De nya kraven kommer att synas redan i årsredovisningarna för 2023 som i många fall släpps nu under våren. För de miljontals svenskar som bor i en bostadsrätt kan det nu bli betydligt lättare att hålla koll på hur ens förening eller en potentiell bostadsrättsförening mår ekonomiskt.

– Vi förvaltare är ganska överens om att Bokföringsnämndens reglering av bostadsrättsföreningarnas redovisningar är positivt för konsumenten, säger Markus Pålsson, talesperson för förvaltningstjänsten SBC till Svenska Dagbladet.

Bland annat gäller från och med nu krav på att bostadsrättsföreningar måste uppvisa sju nyckeltal i varje årsredovisning för att underlätta jämförelse mellan olika föreningar, men för att underlätta jämförelse mellan olika perioder i en och samma förening. Dessa nya nyckeltal ska bland annat ge en bättre bild av föreningens skuldsättning, räntekänslighet, årsavgift och föreningens sparande. 

Ett andra par nya krav som införs är att från och med årsredovisningen för 2023 måste även föreningen inkludera en kassaflödesanalys i årsredovisningen. Om föreningen kommer att gå med underskott behöver även styrelsen och föreningen ge tydliga svar i årsredovisningen om hur föreningens åtaganden ska finansieras i framtiden.

Bostadsrättsföreningar måste även ge tydligare information om föreningen är en äkta eller oäkta förening, om föreningen äger sin mark eller hyr marken genom tomträtt samt även ge information om det finns eller inte finns en aktuell underhållsplan.

– Vi hoppas att både nyckeltalen och den tydligare kommunikationen vid negativa resultat ska underlätta för konsumenter, men också ställa en del frågor inom styrelsearbetet. Tydligare information ger ytterligare underlag för styrelser att fatta nödvändiga beslut, säger Markus Pålsson, talesperson för förvaltningstjänsten SBC till Dagens Nyheter.

Funderar du på att köpa bostad eller går i tankarna om att byta bostad? Då kan Lendos bolån passa dig. Hos Lendo kan du enkelt och kostnadsfritt ansöka om ett bolån och med hjälp av endast en ansökan få erbjudande från ett flertal banker och långivare.  Har du frågor kring bostadslån eller hur det går till så kan du ringa till en av Lendos kunniga handläggare på 0771-131310 så hjälper de dig. 

Nya nyckeltalen som måste finnas med i årsredovisningen från och med i år

Årsavgift per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt

Årsavgift per kvadratmeter bostadsyta visar hur stor årsavgiften är fördelad på antal kvadratmeter bostadsyta inom föreningen. Det är svårt att ge ett mått på vad en normal årsavgift per kvadratmeter är och det beror på vilka kostnader som ingår i årsavgiften, och vilka ekonomiska behov föreningen har i framtiden. Jämför alltid årsavgiften per kvadratmeter i relation till föreningens framtida behov samt föreningens andra nyckeltal. 

Årsavgifternas andel i procent av totala rörelseintäkter

Nyckeltalet visar hur stor del av föreningens totala rörelseintäkter består av årsavgifter från medlemmarna. Får föreningen en stor andel av sina rörelseintäkter från andra källor kan det vara värt att titta på hur hållbara dessa är och vart de kommer ifrån.

Skuldsättning per kvadratmeter

Detta nyckeltal är ett bra mått på föreningens belåningsgrad och visar hur skuldsatt föreningen är i relation till föreningens totala yta. Det i sin tur kan ge ett hum om hur mycket föreningen måste betala i amortering och räntor, som följaktligen betalas av föreningens medlemmar genom månadsavgiften. Här kan det skilja sig stort om det handlar om en nyproduktion eller inte. För nyproduktion är det inte ovanligt med en skuldsättning per kvadratmeter på mellan 10 000 och 15 000 kronor per kvadratmeter, medan för äldre föreningar ses en skuldsättning på över 10 000 kronor per kvm som hög och en skuldsättning på under 5 000 kronor per kvm som låg.

Skuldsättning per kvadratmeter upplåten med bostadsrätt

Skuldsättning per kvadratmeter bostadsrättsyta är likt skuldsättning per kvadratmeter, men där skillnaden är att detta nyckeltal endast tar hänsyn till föreningens bostadsrättsyta. Detta mått tar därför ingen hänsyn till om föreningen har andra typer av ytor.

Sparande per kvadratmeter

Sparande per kvadratmeter visar hur mycket föreningen sparar dividerat på föreningens totala yta. Det ger ett mått på hur mycket föreningen sparar inför framtida underhållsbehov och renoveringar. Här rekommenderar Swedbank att en bostadsrättsförening bör ha ett sparande på åtminstone 250 kronor per kvadratmeter för att på ett hållbart sätt klara av framtida kostnader.

Räntekänslighet

Räntekänslighet är ett mått på hur mycket föreningens kostnader skulle öka om räntorna på föreningens lån stiger med en procentenhet. Är föreningen kraftigt skuldsatt är föreningen dessutom väldigt räntekänslig, något som i sin tur kan få stor påverkan på månadsavgiften. Om föreningen har en stor andel bundna lån är det också viktigt att se när lånen går ut, och hur stor ränteökning det kan bli när bindningstiden på lånen går ut. Ett vanligt råd är att en räntekänslighet på över 10 procent bör vara en varningsflagga.

Energikostnad per kvadratmeter

Detta nyckeltal visar föreningens energikostnader såsom uppvärmning, el och vatten, dividerat på antal kvadratmeter yta i föreningen. Här spelar föreningens avtal med leverantörer och elavtal stor roll, men enligt HSB är ett bra riktmärke 200 kronor per kvadratmeter.

Källa: HSB, Swedbank