1. Företagsbloggen
  2. 6 tips - skydda ditt företag mot likviditetsbrist

6 tips - skydda ditt företag mot likviditetsbrist

Råd som kan skydda ditt företag i kristider

6 tips skydda ditt företag mot likviditetskris

2020-04-23

Många småföretagare jobbar just nu hårt för att säkra företagets framtid och överlevnad. En av de viktigaste sakerna är att hålla koll på likviditeten så att du helt enkelt inte får slut på pengar att betala utgifter med. Här är 6 tips som kan underlätta i den utmanande situationen så att du inte hamnar i en likviditetskris.

Spara in kostnader på det du kan

Det är viktigt att du håller igen på kostnader i utmanande tider. Här har vi på Lendo listat 8 åtgärder som kan hjälpa dig att spara på kostnader just nu.

Använd de stödåtgärder som är möjliga

Regeringen har kommit med flera stödpaket för att underlätta för företag. Det handlar bland annat om uppskov och återbetalning av moms och skatter, korttidspermittering, 500 miljarder som bankerna får låna ut, samt enklare regler för att få a-kassa. För många småföretagare kan detta underlätta, men det tar tid innan pengarna når fram till företagen.

Planera din likviditet

Många företagare har gjort en resultatbudget, men färre jobbar med en likviditetsbudget. För det viktigaste i ditt företag på kort sikt är att du har pengar i kassan så att du kan betala dina utgifter. Lista alla dina inbetalningar och utbetalningar och försök få koll på kassaflödet, så att du inte hamnar på minus. Just nu är det extra viktigt, även om inkomster och utgifter kan vara svårare att budgetera än någonsin. Moms är till exempel ingen kostnad för företaget, men innebär ändå en belastning på likviditeten. En avskrivning är tvärtom en kostnad, men påverkar inte din likviditet.

Ha en plan för att överbrygga kortsiktig likviditetsbrist

Nästan alla företag kan få kortsiktigt brist på likvida medel, även om lönsamheten är god, särskilt om företaget har vuxit snabbt. Planera för hur du ska agera om du är på väg att få tillfällig likviditetsbrist. Vi på Lendo kan till exempel hjälpa dig att jämföra upp till 16 långivare. Då får du enkelt en överblick över låneerbjudanden och dess totalkostnader - dvs vad de olika lånen kommer att kosta företaget inklusive administrativa avgifter och ränteavgifter - detta för att göra det enkelt för dig att jämföra mellan långivare och lånebud.

Prata med dina leverantörer om att få respit

Just nu pågår en mängd initiativ inom näringslivet där företag försöker hjälpa varandra för att underlätta för varandra. Hyresvärdar och hyresgäster har kommit överens om att temporärt sänka hyrorna, leverantörer som har möjlighet lämnar längre betalningstider. Kanske har du möjlighet att förhandla med dina leverantörer om längre betalningstider?

Finns det kunder som vill betala i förskott?

Restaurangbesökare har köpt presentkort och många människor har köpt årskort till idrottsklubbar och nöjesparker som Skansen för att hjälpa verksamheterna att få bättre likviditet nu i vår. Har även du kunder som kan tänka sig att betala något i förskott eller göra en extra bra affär med rabatt nu i svåra tider? Det kan hjälpa dig att överbrygga likviditeten i tuffa tider.

Ta ett företagslån för att ha en buffert i väntan på stödåtgärder

Om din verksamhet är sund och din kreditvärdighet är god går det ofta bra att få ett företagslån även om din likviditet på kort sikt är ansträngd. Då kan du skapa en välbehövlig buffert som gör att du slipper den akuta stressen över bristande kortsiktig likviditet. Vi på Lendo kan till exempel hjälpa dig att jämföra upp till 16 långivare. Då får du enkelt en överblick över låneerbjudanden och dess totalkostnader - dvs vad de olika lånen kommer att kosta företaget inklusive administrativa avgifter och ränteavgifter - detta för att göra det enkelt för dig att jämföra mellan långivare och lånebud.