Ring

lendo logo
  1. Företagsbloggen
  2. 6 tips – stärk företagets likviditet

6 tips – stärk företagets likviditet

Som företagare är det viktigt att ha gott om pengar i kassan.

Stärk likviditet - bild datorer, uträkning. Lendobloggen företag

2023-11-14

Men i dessa tider kan det vara svårt att hålla företagets likviditet på en god nivå. För att undvika att företaget hamnar i likviditetsproblem, har Lendo listat goda råd för att maximera företagets likviditet.

Den rådande lågkonjunkturen fortsätter att förvärra det redan utmanande läget, inte minst för småföretagare som måste anstränga sig extra hårt. Att hålla koll på företagets likviditet är avgörande för att undvika att företaget får likviditetsproblem och inte kan betala sina fakturor, med konkurs som en potentiell konsekvens. Ett företag med god likviditet kan istället både betala sina fakturor och satsa på framtida tillväxt.

Att få slut på pengar och hamna i likviditetsproblem kan innebära slutet för ditt företag. Lendo har därför samlat 6 tips på hur du och ditt företag kan förbättra företagets likviditet, något som är a och o för att klara sig igenom det tuffa ekonomiska läget.

Lendos 6 tips för ditt företag

Förhandla över betalningstider

Maximera företagets betalningstider och frigör rörelsekapital. Ett effektivt sätt att förbättra företagets likviditet är att förhandla om bättre betalningstider hos både kunder och leverantörer. Genom att få företagets kunder att betala snabbare optimerar du ditt kassaflöde och binder mindre pengar i kundfordringar. Förhandla på liknande sätt med företagets leverantörer och se om du kan få längre betalningstid för att maximera kredittiden hos leverantörer.

Se även till att ditt företag fakturerar kunderna på en gång för att få in pengarna så snabbt som möjligt och följ upp att alla fakturor betalas in i tid.

Optimera lagret

Har företaget stora lager som binder upp pengar kan det vara god tid att se över lagerhanteringen och om det går att förbättra. Det är bättre för företagets likviditet och kassaflöde om det istället finns ett mindre lager som man omsätter flera gånger. Det är också en bra idé att försöka förhandla med leverantörer för att se om företaget kan dela upp en stor order eller om man kan beställa mindre kvantiteter.

Samla företagslånen

Genom att samla och refinansiera företagets krediter som företagslån, kreditkort, avbetalningar och andra krediter kan företaget få ned både räntekostnaderna och spara in kostbar tid. Att samla företagslån kan både minska månadskostnaderna och frigöra kapital, och dessutom skapa utrymme till framtida satsningar för företaget. Hos Lendo är det enkelt, snabbt och kostnadsfritt att ansöka om att refinansiera och samla företagets krediter. Att slå ihop företagets lån kan dessutom ge en högre kreditvärdighet för företaget.

Likviditetsbudget

Se över och optimera företagets likviditetsbudget. Har inte företaget en likviditetsbudget idag är det hög tid att skapa en. En likviditetsbudget visar hur mycket pengar företaget har tillgängligt för att betala sina utgifter, och det går även att se om företaget riskerar att få ett negativt kassaflöde. Att använda sig av en likviditetsbudget är särskilt viktigt i osäkra tider, när företagets inkomster och utgifter kan variera stort. Analysera företagets in och utbetalningar, och följ upp månadsvis så att du och ditt företag kan se i god tid om företaget har tillräckligt med pengar.

Se över onödiga kostnader

Gå igenom och se om företaget har onödiga kostnader som abonnemang eller prenumerationstjänster som lätt går att säga upp. Granska företagets personalkostnader och se över om företaget kan optimera hur ni utnyttjar personalstyrkan, eller om företaget använder sig av onödigt dyra konsulttjänster som inte utnyttjas till fullo.

Checkräkning 

Om företaget råkar ut för ett tillfälligt likviditetsproblem är en checkräkningskredit från Lendo en smidig lösning. En kreditlina, eller checkkredit som det även kallas, kostar bara när företaget använder sig av den, och är ett bra sätt att lösa exempelvis ojämna inbetalningar och utbetalningar. Att ansöka om en checkräkningskredit hos Lendo är kostnadsfritt, och kraven för att få en beviljad checkkredit är likt ett traditionellt företagslån. 

Är du och ditt företag intresserade av att ansöka om en checkräkningskredit hos Lendo eller har frågor om vilken kredit som passar ditt företag bäst finns Lendos kunniga handläggare redo på tel: 0771-131310. Du förbinder dig och ditt företag inte till något när du ansöker om en checkräkning hos Lendo, och kan enkelt jämföra låneerbjudande från upp till 13 långivare.

VAD MER KAN VI ERBJUDA?

Mer om våra tjänster för företag