1. Företagsbloggen
  2. 98 % av små AB krävs på personlig borgen vid lån

98 % av små AB krävs på personlig borgen vid lån

En ny undersökning från Lendo visar att 98 procent av mindre aktiebolag behöver en personlig borgensman för att få ett lån.

Fördelning lån för företag

2019-12-17

Statistiken visar även att var femte lånar till kassaflöde samt att flest lån tas i branscherna bygg, bemanning och restaurang.

– Att många mindre företag upplever att det är svårt att låna kapital för att utveckla sin verksamhet måste vi uppmärksamma mer i debatten. När vi vet hur viktiga små och medelstora företag är för att skapa nya jobb är det här en utmaning även för arbetsmarknaden och hela samhället, säger Amir Omed, Produktägare Företagslån Lendo.

Vi på Lendo har sammanställt statistik från första till det tredje kvartalet 2019 över de företagare som har ansökt, beviljats och accepterat ett företagslån via hemsidan. Den visar att 98 procent av aktiebolagen hade minst en registrerad borgensman som säkerhet för lånet. I en tidigare undersökning från Företagarna ansåg 56 procent av deras medlemmar att kravet på en personlig borgensman var ett hinder.

Nästan varannan lånar till tillväxt och investeringar, men hela 21 procent lånar till sitt kassaflöde. Företagslån för små företag ges till flest företag inom bygg, bemanning eller restaurang. Det finns ett tydligt samband mellan en högre omsättning och ett högre lånebelopp där större lån används till expansion och mindre till inköp av varulager.

Statistiken visar att 78 procent är män och 22 procent kvinnor av de som tecknar företagslån via Lendo. Snittlånet är 270 000 per företag. Skillnader i möjlighet att låna mellan företag i storstäder eller på landsbygd skiljer sig inte i större utsträckning.