1. Företagsbloggen
  2. Fler beviljas företagslån nu än innan pandemin

Fler beviljas företagslån nu än innan pandemin

Lendostatistik: Våra siffror visar att fler småföretagare beviljas företagslån än innan pandemin

Amir omed - Affärsområdeschef Lendo företagslån

2021-01-28

Vi har tidigare skrivit på bloggen om att nyföretagandet slog nya rekord under 2020där det startades fler företag i Sverige än på flera decennier. På vissa håll tycks coronapandemin ha försvårat för företagare att ta lån till finansiering. Samtidigt visar nya siffror från oss på Lendo att andelen beviljade lån som förmedlats genom vår tjänst i dag är större än innan pandemiutbrottet. Den svenska entreprenörsandan har inte låtit sig kuvas av coronapandemin. Tvärtom Dagens Industri att Nyföretagarcentrum under 2020 noterade det högsta antalet nystartade företag sedan organisationen gjorde sin allra första motsvarande redovisning 1991. Artikeln pekar samtidigt på att företagens finansiering försvåras av att bankerna har blivit försiktigare i sin utlåning. En analys av våra siffror på Lendo visar en annan och mer positiv bild av företagens möjligheter till låntagande. Vi på Lendo har jämfört beviljandegraden för ansökningar om företagslån som gjordes genom vår hemsida under en period kort innan pandemins utbrott (dec 2019-feb 2020) och nyligen (nov 2020-jan 2021). Siffrorna visar att andelen beviljade lån ökat med 15 procent under den senare perioden. Sett till beviljat lånebelopp landade ökningen på 14 procent. Enligt Amir Omed, Affärsområdeschef Företagslån här på Lendo, understryker siffrorna vikten av att som företagare jämföra olika lånealternativ:

– Vi ser att möjligheten för företagare att ta lån är minst lika god i dag som innan pandemins utbrott. Det handlar om att som företagare vara medveten om de många lånealternativ som finns, och att inte exempelvis gå miste om erbjudanden från de digitala aktörer som i dag är med och visar vägen framåt. Genom att jämföra lån ökar chanserna till riktigt bra finansiering, säger Amir Omed.