1. Företagsbloggen
  2. Förslaget om 3:12 regler kan påverka dig så här

Förslaget om 3:12 regler kan påverka dig så här

3:12-reglerna kan vara snåriga att förstå som småföretagare - förenklade regler kan vara på väg.

3 12 regler Lendobloggen företag

2024-07-05

För småföretagare är valet mellan att ta ut lön eller utdelning en återkommande fråga, men de så kallade 3:12-reglerna är ofta svåra att förstå. Men nu är förbättrade och förenklade 3:12-regler på väg, och Lendo har tagit reda på vad de betyder för dig som företagare.

De så kallade 3:12-reglerna är egentligen en samling av skatteregler som styr och påverkar hur utdelning och kapitalvinst på i fåmansföretag beskattas, och över en halv miljon delägare i mer än 400 000 svenska företag av 3:12-reglerna. Reglerna har funnits sedan 1990-talet, och introducerades i första hand för att förhindra att företagare tog ut hela lönen som lågbeskattad utdelning.

Men sedan dess har reglerna ändrats i flera omgångar och de är idag komplicerade och svårlästa, men det kan nu komma att ändras.

Efter en flera år lång utredning har nu regeringens expertkommitté äntligen lagt fram sina förslag på förenklingar och förändringar av de komplicerade 3:12-reglerna. Utredningen, som går under namnet "Förenkla och Förbättra", sträcker drygt 800 sidor och innehåller flera stora förändringar. 

Om förslagen klubbas igenom, förväntas bland annat gränsbeloppen öka med cirka 15 procent för drygt 80 procent av de över 400 000 fåmansföretagen som idag påverkas av 3:12-reglerna. Enligt kommitténs förslag är det tänkt att de nya reglerna ska träda i kraft från och med årsskiftet 2025/2026.

Lendo har tagit reda på de viktigaste ändringarna som föreslås och vad de kan innebära för dig som företagare.

Det innebär de nya 3:12-reglerna som kan träda i kraft 1 januari 2026:

Ny regel för beräkning av gränsbeloppet

De nuvarande reglerna för beräkning av gränsbeloppet, som baseras på förenklingsregeln och huvudregeln, ska ersättas med en enklare gemensam regel som ska gälla för samtliga delägare. Det nya gränsbeloppet ska istället beräknas utifrån ett nytt grundbelopp som förklaras längre ned, ett omkostnadsbelopp och ett lönebaserat utrymme.

Gemensamt takbelopp

Utredningen föreslår att det ska komma ett gemensamt takbelopp för hur stor del av utdelning och kapitalvinst som maximalt får tas upp i inkomstslaget tjänst.

Nytt grundbelopp

Som en del av de nya reglerna föreslås ett nytt grundbelopp. Det ska ligga på fyra inkomstbasbelopp (motsvarande 304 800 kronor för 2024), och kan jämföras med förenklingsregeln som idag ligger på 2,75 inkomstbasbelopp (motsvarande 209 550 kronor för 2024). Det innebär en höjning på drygt 100 000 kronor för de många fåmansföretagare som idag använder sig av förenklingsregeln.

Slopat löneuttagskrav

Dagens löneuttagskrav och kapitalandelskrav slopas och ersätts av ett schablonmässigt löneavdrag och att alla delägare i fåmansföretag som anställer får möjlighet att tillgodoräkna löneunderlag.

Kontrolluppgifter

För att minska den administrativa bördan på företagare föreslår kommittén regelverket ska möjliggöra för delägare att lämna in automatiserade kontrolluppgifter till Skatteverket för skatteberäkning.

Syskon ska inte längre betraktas som närstående

Det nuvarande regelverket omfattar inte bara dig som delägare, utan även dina närstående. En föreslagen ändring är att syskonkretsen, alltså syskon och syskons eventuella make och barn, inte längre ska räknas som närstående vid tillämpning av närståendebegreppet.

Karenstiden kortas ned

Regeringens utredning föreslår också att karenstiden och andra tidsgränser kortas ned med ett år. Det har exempelvis påverkan på hur länge en andel bedöms vara kvalificerad.

Utomståenderegeln

Kravet på 30 procent utomstående ägande i utomståenderegeln kodifieras i lagtexten, men gäller redan idag enligt vedertaget bruk.

Källa: Regeringen

VAD MER KAN VI ERBJUDA?

Mer om våra tjänster för företag

Checkkredit

Ansök om och jämför checkkrediter genom Lendo. Du ansöker om företagslån upp till 5 miljoner & kan då även få erbjudanden om checkkredit av våra samarbetspartners.

Företagskredit

Ansök om företagskredit för ditt företag genom att göra en låneansökan för företagslån via Lendo. Vissa av våra långivare kan erbjuda företagskrediter vilket presenteras tydligt bland dina låneerbjudanden.

EU-lån

EU-lånet - ett företagslån upp till 560 000 kr med EU-garanti. Ett förmånligt lån med ränterabatt för ditt företag där du kan erbjudas att gå i personlig borgen för endast 20% av lånet. Läs mer om villkoren.

Lån till aktiebolag

Företagslån för aktiebolag, ansök om lån till företag med bolagsformen AB upp till 5 miljoner och jämför låneerbjudanden med en enda låneansökan. Ansökan tar 1 minut och är kostnadsfri.

Privatlån

Ansök om privatlån upp till 600 000 kr. Du kan jämföra upp till 40 låneerbjudanden med endast en ansökan och kreditupplysning.

Våra partners företag

Lendo har 13 partners som erbjuder företagslån och krediter. Läs mer om de banker och långivare vi samarbetar med och vad de erbjuder.

Jämför bolån

Jämför bostadslån via Lendo - få flera låneerbjudanden med en enda ansökan om bolån.

Flytta bolån

Flytta, omförhandla eller utöka ditt bolån genom en ansökan via Lendo. Jämför olika banker och långivare med varandra.

Lånelöfte bolån

Ansök om ditt lånelöfte via Lendo. Jämför långivare med en ansökan!