1. Företagsbloggen
  2. Goda tider för att starta eget

Goda tider för att starta eget

Hetaste branscherna 2021

starta eget - hetaste branscherna 2021 Lendobloggen

2021-09-09

Sverige har gått in i en ny fas med stark konjunktur för företag. I en ny prognos spår Nordea att överhettning är en större utmaning än svag efterfrågan. Ett gynnsamt läge för den som vill starta eget företag. 

– Tillväxten breddas då även investeringarna tar fart och ekonomin går på alla cylindrar. Resursutnyttjandet är snart lika högt som under de starka konjunkturåren 2017 och 2018, säger Annika Winsth, Nordeas chefsekonom.

Från kris och lågkonjunktur till hög efterfrågan med inflation. För första gången på länge stiger priserna snabbt på grund av hög efterfrågan på varor i hela världen. Även efterfrågan på arbetskraft och tjänster är hög, och nu sjunker arbetslösheten. 

– Arbetslösheten faller snabbt och når samma nivå som innan pandemin redan nästa sommar. Brist-talen sätter matchningsproblematiken i fokus och löneökningarna växlar upp, säger Annika Winsth.

För den som vill starta ett eget företag eller expandera är situationen gynnsam. Men det gäller att hitta en stark nisch där efterfrågan på varor och tjänster är hög. Småföretagsbarometern 2021 visar att många småföretagare är väldigt optimistiska efter att den stora konjunkturförsvagningen är över. 

Konjunkturindikatorn väntas stiga till 89. Det är den högsta nivån sedan 2011 och det är både orderingång och sysselsättning som väntas ta fart. 

Lönsamheten i småföretagen har minskat under corona-pandemin men förväntas öka igen under de kommande tolv månaderna, uppger 43 procent av företagen. Vart femte företag räknar med att öka antalet anställda och endast fem procent av företagen förutser en minskad personalstyrka det närmaste året. 

Hårt drabbade branscher under pandemin - nu optimistiska

Allra mest optimistiska är företagare inom hotell och restaurang. De flesta tror att de tuffaste tiderna är över och vart fjärde företag planerar att anställa. 

Mest optimistiska för att expandera är företagen inom bygg- och fastighetssektorn, men även företagen inom vård och omsorg upplever goda möjligheter till expansion. Där verkar det finnas goda möjligheter för den som vill starta företag, enligt Småföretagsbarometern. 

Även inom finans och försäkring är optimismen stor, så den som har kunnande och kompetens för att starta eget inom den sektorn har goda utsikter. 

Branscherna som är mest optimistiska kommande 12 månaderna

Hotell och restaurang, Kultur, nöje och fritid109
Finans, försäkring, fastighet107
Handel104
Tillverkning95
Juridik, ekonomi, vetenskap och teknik85
Källa: Småföretagsbarometern 2021.

VAD MER KAN VI ERBJUDA?

Mer om våra tjänster för företag