1. Företagsbloggen
  2. Guide - så får ditt företag elstöd

Guide - så får ditt företag elstöd

Är du företagare så börjar det bli hög tid att ansöka om elprisstöd.

elprisstöd företag Lendobloggen

2023-06-30

Många företagare har stora pengar att hämta. Ju snabbare du söker ju snabbare kan du få stöd. Din ansökan behöver vara inne senast 25 september – vi på Lendo har gått igenom allt du behöver veta för att kunna göra ansökan. 

Tidigare har svenska privatpersoner fått elstöd i två omgångar. Nu är det dags för närindsidkare och juridiska personer, så Svenska Kraftnäts förslag till elprisstöd för näringsidkare och juridiska personer godkändes i början av året av Energimarknadsinspektionen.

Hur ansöker mitt företag om elstöd?

Skatteverket har satt upp en särskild e-tjänst där du kan ansöka. Du kan ansöka ända fram till 25 september 2023, men det är bra att göra ansökan långt innan dess ifall det skulle bli något problem som behöver lösas. 

För att ditt företag ska kunna ansöka måste det ha ett giltigt elnätsavtal i elområde 3 eller 4 den 17 november 2022. Har avtalet tecknats efter det får du inget stöd. I din ansökan ska du kontrollera att uppgifterna om din förbrukning som rapporterats in av ditt elnätbolag är riktiga. I regel kan du logga in hos ditt elbolag och jämföra. 

Vissa nätföretag har inte rapporterat in uttagspunkter till Skatteverket ännu. Du behöver därför kontrollera att alla uttagspunkter finns med innan du ansöker om elstöd. Om uttagspunkter saknas kan du ansöka senare när alla uppgifter har kommit in.

Hur fungerar elstödet för företag och juridiska personer? 

Principen för stödet är samma som det tidigare stödet för privatpersoner. Du får stöd för perioden 1 oktober 2021–30 september 2022. I elområde 3 uppgår ersättningen till 50 öre/kWh och i elområde 4 uppgår ersättningen till 79 öre/kWh. Företag i elområde 1 och 2 i norra Sverige får inget elprisstöd. De som kan söka är fysisk person som är näringsidkare, aktiebolag, handelsbolag, föreningar, bostadsrättsföreningar, stiftelser, trossamfund, konkursbon och kommuner. Totalt handlar det om 29 miljarder kronor som ska betalas ut. 

Hur högt är elprisstödet för företag?

Du multiplicerar din förbrukning med ersättningsnivån för ditt elprisområde för att få fram ditt stöd. Det finns ett ersättningstak på 20 miljoner kronor per företag. 

Ett företag som är verksamt inom primärproduktion av jordbruksprodukter kan få maximalt 2,5 miljoner kronor i stöd. Från detta belopp ska avdrag göras för stöd som har beviljats företaget enligt förordningen om statligt stöd för ökade kostnader inom jordbrukssektorn, eller enligt förordningen om statligt stöd för ökade bränslekostnader för yrkesfiskare.

Ett företag som är verksamt inom fiskeri- och vattenbrukssektionerna, men inte inom primärproduktion av jordbruksprodukter, kan få maximalt 3 miljoner kronor i stöd. Från detta belopp ska avdrag göras för stöd som har beviljats företaget enligt förordningen om statligt stöd för ökade bränslekostnader för yrkesfiskare.

Gäller särskilda villkor för vissa företag?

Om ditt företag bedriver säkerhetskänslig verksamhet och uppgifter som lämnas i ansökan till någon del är säkerhetsskyddsklassificerade enligt 1 kap. 2 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska ansökan om elstöd ske via blankett. Om flera företag i intressegemenskap vill söka elstöd, och ett eller flera av företagen bedriver säkerhetskänslig verksamhet enligt ovan, måste alla företag söka elstöd via blankett och skicka in gemensamt. Med intressegemenskap menas exempelvis företag som ingår i samma koncern.

När kan mitt företag inte få elstöd?

Om företaget inte uppfyller förutsättningarna för elstöd kommer Skatteverket att avslå ansökan. Det kan till exempel gälla om företaget

  • har skatteskulder eller andra skulder hos Kronofogden, som drivs in som allmänna mål

  • är i likvidation eller försatt i konkurs

  • hade ett elavtal med fast pris som började gälla före den 24 februari 2022 och som fortfarande gällde med samma fasta pris den 24 februari 2023, om avtalet gäller företagets hela elförbrukning 

  • inte är godkänt för F-skatt och inte heller uppfyller kraven för att kunna bli godkänt för F-skatt (kraven gäller inte för vissa stiftelser och föreningar med flera)

  • är en statlig myndighet eller ett kreditinstitut eller värdepappersbolag.

Vad händer efter min ansökan?

Skatteverket försöker att hantera ansökningarna och betala ut pengarna så snart de kan. För att ansökan ska hanteras snabbt krävs bland annat att alla uppgifter i din ansökan är korrekta, att ansökan är komplett, att företaget uppfyller alla förutsättningar för att ha rätt till stöd, att företaget har ett skattekonto och att företaget har anmält ett mottagarkonto för automatisk utbetalning.

Hur deklarerar jag stödet?

Om företaget har fått elstöd ska det vanligtvis tas upp i inkomstdeklarationen som ett näringsbidrag. Om företaget delvis bedriver skattepliktig verksamhet ska stödet tas upp till den del som verksamheten är skattepliktig. Om företaget bedriver verksamhet som är helt undantagen från beskattning ska stödet inte tas upp.

Andra vanliga frågor om elstödet

Jag har ombildat min enskilda näringsverksamhet till aktiebolag efter den 17 november 2022. Kan jag få elstöd?

Ja, du kan få elstöd även om du har ombildat din enskilda näringsverksamhet till aktiebolag. Ett av kraven för att få elstöd är dock att din enskilda näringsverksamhet hade rätt att ta ut el i en uttagspunkt enligt ett avtal med ett nätföretag den 17 november 2022.

Jag har två elabonnemang, ett för privatbostaden och ett för lantbruket. Jag har inte fått elstöd från Försäkringskassan eftersom båda abonnemangen är företagsabonnemang. Kan jag få elstöd till företag hos Skatteverket?

Äger du en lantbruksfastighet ses du som företag och kan få elstöd till företag för den uttagspunkten som avser näringsfastigheten. Du kan däremot inte få elstöd till företag för privatbostaden eftersom den uttagspunkten inte ingår i näringsverksamheten.

Jag äger en lantbruksfastighet och har en uttagspunkt för el för både hushållet och lantbruket. Kan jag söka elstöd? Om ja, ska jag ta upp hela elstödet i min näringsverksamhet?

Ja, du kan få elstöd eftersom du äger en lantbruksfastighet och ses som företag. Det gäller om du uppfyller övriga villkor för att få elstöd. Det är bara den del av elstödet som avser elförbrukning i näringsverksamheten som ska tas upp som intäkt i näringsverksamheten. Elstödet är ett näringsbidrag. 

VAD MER KAN VI ERBJUDA?

Mer om våra tjänster för företag

Checkkredit

Ansök om och jämför checkkrediter genom Lendo. Du ansöker om företagslån upp till 5 miljoner & kan då även få erbjudanden om checkkredit av våra samarbetspartners.

Företagskredit

Ansök om företagskredit för ditt företag genom att göra en låneansökan för företagslån via Lendo. Vissa av våra långivare kan erbjuda företagskrediter vilket presenteras tydligt bland dina låneerbjudanden.

EU-lån

EU-lånet - ett företagslån upp till 560 000 kr med EU-garanti. Ett förmånligt lån med ränterabatt för ditt företag där du kan erbjudas att gå i personlig borgen för endast 20% av lånet. Läs mer om villkoren.

Lån till aktiebolag

Företagslån för aktiebolag, ansök om lån till företag med bolagsformen AB upp till 5 miljoner och jämför låneerbjudanden med en enda låneansökan. Ansökan tar 1 minut och är kostnadsfri.

Privatlån

Ansök om privatlån upp till 600 000 kr. Du kan jämföra upp till 40 låneerbjudanden med endast en ansökan och kreditupplysning.

Våra partners företag

Lendo har 13 partners som erbjuder företagslån och krediter. Läs mer om de banker och långivare vi samarbetar med och vad de erbjuder.

Jämför bolån

Jämför bostadslån via Lendo - få flera låneerbjudanden med en enda ansökan om bolån.

Flytta bolån

Flytta, omförhandla eller utöka ditt bolån genom en ansökan via Lendo. Jämför olika banker och långivare med varandra.

Lånelöfte bolån

Ansök om ditt lånelöfte via Lendo. Jämför långivare med en ansökan!